Atsevišķos valsts autoceļu posmos mainītas ziemas uzturēšanas klases 

Saistībā ar pieaugušo satiksmes intensitāti šajā sezonā ir mainītas vairāku autoceļu uzturēšanas klases, informē va/s Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa.

Dienas Bizness, 14.11.2014

Pierīgā pārmaiņas ir skārušas Tallinas šosejas posmu no 21. līdz 36. km un Liepājas šosejas posmu no 17. līdz 23. km, kā arī reģionālo autoceļu uz Jaunmārupi. Šo autoceļu uzturēšana no A1 klases mainīta uz A klasi.

Citur valstī mainītas uzturēšanas klases atsevišķiem posmiem reģionālajos autoceļos.

Autoceļu Inciems–Sigulda–Ķegums (P8), Krāslava–Preiļi–Madona (P62) un Madona–Varakļāni (P84) atsevišķiem posmiem uzturēšanas klase ir paaugstināta uz A1, bet autoceļu Rīga–Ērgļi (P4), Augšlīgatne–Skrīveri (P32), Viļaka–Kārsava (P45), Kārsava–Tilža–Dubļukalns (P48), Višķi–Nīcgale (P64) un P121 Tukums–Kuldīga (P121) atsevišķiem posmiem – uz B klasi.

Savukārt līdz ar autoceļa posma Ludza–Nirza (A12) būvniecības pabeigšanu vecais ceļš tagad ir kļuvis par reģionālas nozīmes autoceļu Ludza–Briģi–Zilupe (P136). Satiksmes intensitāte tajā ir jūtami kritusies, un ziemā no Ludzas līdz krustojumam ar autoceļu Mežavepri–Tridņa (V511) tas tiks uzturēts atbilstoši B klasei, bet tālāk līdz pat Zilupei – atbilstoši C klasei.

Latvijas Valsts ceļi informē, ka ziemas uzturēšana tiek veikta kopumā 20 258 kilometriem valsts autoceļu. A klasei atbilst 624 km; A1 klasei – 2346; B klasei – 2759; C klasei – 12 483 un D klasei – 2045 km autoceļu. Ceļu uzturēšanas klases atšķiras ar darbu izpildes laikiem.

Komunikāciju daļā skaidro, ka laiks, kurā jānodrošina attiecīgi braukšanas apstākļi, A klasei ir plkst.6.00-22.00; A1 – plkst. 06.00-20.00; B un C klasei – plkst. 06.00-18.00. Laiks autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega, kā arī brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu A klasei ir trīs stundas, A1 klasei – četras stundas un B klasei – sešas stundas. C klasei laiks brauktuves attīrīšanai no sniega ir 18 stundas, bet kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tas netiek normēts, turklāt slīdes novēršana tiek veikta tikai šīs klases autoceļu bīstamajās vietās. Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves B klases ceļiem ir sešas stundas, bet C klases ceļiem tas netiek normēts, un arī tiem slīdes novēršana tiek veikta vien autoceļu bīstamajās vietās. D klases ceļi ziemā tiek attīrīti četras reizes.

Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve ir attīrīta no sniega. Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir izpildīti. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par -6ºC, A un A1 klasē no sniega un ledus brīva brauktuve netiek prasīta. Naktīs ir pieļaujama autoceļiem noteiktās uzturēšanas klases samazināšana no A un A1 uz B klasi un no B uz C klasi.

Autoceļu uzturēšana valstī kopš 1. novembra notiek atbilstoši ziemas laika apstākļiem. Karte ar valsts galveno un reģionālo autoceļu uzturēšanas klasēm un tām raksturīgajām prasībām ir atrodama va/s Latvijas Valsts ceļi mājas lapā lvceli.lv.

Jaunākais izdevums