Augstsprieguma tīkls attīstībā ieguldīs 493 miljonus eiro 

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS Augstsprieguma tīkls laika posmā no 2016. līdz 2025.gadam attīstībā plāno ieguldīt 493 miljonus eiro, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais Latvijas elektroenerģijas sistēmas desmit gadu attīstības plāns.

Lelde Petrāne, 06.8.2015

Pieciem projektiem, kuru investīcijas tiek lēstas 275 miljonu eiro apmērā, plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzekļiem saskaņā ar ES Regulu Nr1316/2013. Patlaban līdzfinansējums ir piešķirts diviem projektiem – Kurzemes loka 3.kārtas elektrolīnijas un apakšstaciju būvniecībai (45% ES līdzfinansējums, kopējās investīcijas – 127 miljoni eiro), kā arī Latvijas – Igaunijas trešā starpsavienojuma elektrolīnijas būvei un apakšstacijas paplašināšanai (līdzfinansējums – 65% apmērā, kopējās investīcijas – 102 miljoni eiro). Par iespējamu līdzfinansējuma piešķiršanu vēl trim projektiem – jaunas elektropārvades līnijas no Rīgas TEC-2 līdz Rīgas HES izbūvei un divu esošo elektropārvades līniju no Valmieras līdz Tartu Igaunijā un līdz Tsirgulinai Igaunijā jaudas palielināšanai lielāka skaidrība varētu būt 2015.gada nogalē, kad plānots apstiprināt otro kopējo interešu projektu sarakstu līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem. Gadījumā, ja šajā sarakstā būs arī minētie trīs projekti, AS Augstsprieguma tīkls iesniegs pieteikumu un veiks citas formalitātes, lai pretendētu līdzfinansējuma saņemšanai no minētā finanšu instrumenta, plānots, ka tas varētu būt 50% apmērā no kopējām šo projektu izmaksām un galīgais lēmums par līdzekļu piešķiršanu varētu tikt pieņemts vēl pēc gada. Kopējo interešu projekti ir nozīmīgi ne tikai Latvijas elektroapgādes sistēmas drošuma uzlabošanai, bet arī starptautiskā mērogā, paredzot ciešāk integrēt Baltijas un Skandināvijas valstu elektroenerģijas tirgus, lai Baltijā pietiekamā apmērā būtu pieejama lētākā Skandināvijas elektroenerģija.

Savukārt, lai apturētu Latvijas elektroenerģijas pārvades tīkla un apakšstaciju novecošanās tendences, tādejādi nodrošinot pārvades sistēmas stabilu darbību, tai pieslēgto lietotāju nepārtrauktu elektroapgādi ar elektroenerģiju pieprasītā apjomā, AS Augstsprieguma tīkls paredz 110kV apakšstaciju un sadales punktu, 110kV elektropārvades līniju rekonstrukciju, kā arī 110kV transformatoru nomaiņu un citus projektus, kas vērsti uz pārvades sistēmas darbspēju uzturēšanu. Kopumā šajos projektos laika posmā no 2016. līdz 2025. gadam atbilstoši apstiprinātajam plānam tiks ieguldīti 218 miljoni eiro.