Jaunākais izdevums

Par to, kādi steidzami risinājumi nepieciešami, lai nodrošinātu nepieciešamo skaitu autobusu šoferu, lai nenonāktu situācijā, ka nav kam vadīt pasažieru autobusus, Guntara Gūtes saruna ar Liepājas autobusu parka (LAP) valdes locekli Annu Valteri.

Šobrīd joprojām novērojamas lielākas vai mazākas, tomēr problēmas autobusu pasažieru pārvadājumu jomā – kam trūkst šoferu, kam pat attiecīgu autobusu. Tostarp jūlijā diezgan lielas grūtības piedzīvoja arī jūsu uzņēmums. Kas ir galvenie faktori, kas rada šo situāciju?

Ja runājam konkrēti par jaunajām lotēm kā tādām – daļā no tām pārvadātāji darbu uzsāka pagājušajā un šajā gadā, tagad ir paziņoti konkursa rezultāti atlikušajās lotēs, kur pārvadājumi jāuzsāk nākamajos gados. Nenoliedzami, tie, kuri ir gudrāki, gatavojoties uzsākt darbu jaunajās lotēs, mācīsies no visu mūsu kļūdām. Bet runājot par mūsu pieredzi – gatavojoties Ogres/Aizkraukles lotes izpildes uzsākšanai, bija jāpaveic ļoti liels darbs, kas sastāvēja no vairākiem lieliem blokiem, tostarp nokomplektēt attiecīgām prasībām atbilstošus autobusus. Mēs laicīgi iegādājāmies pilnīgi jaunu floti.

Otra būtiska daļa bija nepieciešamo darbinieku piesaistīšana, ko sākām darīt jau janvārī. Pārvadājumu uzsākšanas brīdī bija pilnībā nodrošināts nepieciešamo autobusu skaits, taču attiecībā uz personālu diemžēl piedzīvojām izaicinājumus, turklāt bija arī vairāku apstākļu sakritība, proti, liels skaits šoferu, kurus bijām plānojuši iesaistīt pārvadājumu uzsākšanā, diemžēl, bija saslimuši. Mēs rīkojāmies operatīvi, tostarp uzsākām apjomīgu personāla piesaistīšanas kampaņu un iekšējo resursu pārorientēšanu, kā rezultātā diezgan ātri atrisinājām problēmu, piesaistot papildus cilvēkresursus, kas ļāva turpināt reisu izpildi pilnā apjomā, un šobrīd mēs sekmīgi izpildām reisus.

LAP vārds saistībā ar līgumu neizpildi tobrīd izskanēja ļoti plaši, jo problēmas sākotnēji bija ļoti lielas, tomēr zināms, ka dažāda lieluma grūtības līgumu izpildē bija arī citiem pārvadātājiem, tostarp viens pārvadātājs nespēja izpildīt līgumu, jo tam vienkārši vēl nebija nepieciešamais autobusu skaits. Vai tas nozīmē, ka tā ir daudz plašāka problēma pasažieru pārvadājumu jomā, ko faktiski katrs atsevišķais komersants nemaz īsti nespēj atrisināt un problēmas risināšanā būtu jāiesaistās arī valsts institūcijām?

Būtībā varu tikai piekrist jūsu jautājumā minētajām problēmām. Ja mēs atskatāmies nedaudz atpakaļ – uz 2021. gadu – toreiz gan Autotransporta direkcija (ATD), gan komersanti cēla trauksmi, ka nozarē aizvien vairāk jūtams attiecīgas kvalifikācijas autovadītāju deficīts. Turklāt ATD arī norādīja, ka šī problēma nav radusies 2021. gadā, bet veidojusies jau gadiem. Protams, krīzi šajā ziņā pastiprināja arī Covid-19 pandēmija, kad ļoti liels cilvēku skaits visās profesijās ilgāku vai īsāku laiku bija darbnespējīgi. Taču ja skatāmies globāli uz šoferu profesiju sabiedriskā transporta jomā, tad būtiski uzsvērt, ka vidējais autobusu šoferu vecums ir diezgan augsts – 55-58 gadi, līdz ar to varam izdarīt secinājumu, ka šī darbaspēka deficīta problēma paliks aizvien akūtāka, ja mēs jau šobrīd nesāksim to risināt. Turklāt tā ir ne tikai sabiedriskā transporta jomas, bet vispār autotransporta nozares problēma, tostarp kravu pārvadājumos.

Taču būtiski – ja kravu pārvadātāji nepieciešamos cilvēkresursus var piesaistīt arī no citām valstīm, kuri neprot latviešu valodu (jo viņiem nav nepieciešamības aktīvi komunicēt ar citiem cilvēkiem), tad pasažieru pārvadājumos ir specifika, ka valsts valoda ir obligāti jāpārvalda, jo šoferis vada ne tikai autobusu, bet arī reisa laikā apkalpo pasažierus. Rezultātā mēs dzīvojam salīdzinoši nelielā tirgū, kas apgrūtina cilvēkresursu problēmas risināšanu, kas nav tikai LAP, bet visu pasažieru pārvadātāju problēma. Tā ir nozares problēma, kuru visiem atbildīgajiem ir jāatzīst un ir jārod steidzami risinājumi.

Šķiet, pasažieru autobusu pārvadātājiem papildu problēmas rada arī nianse, ka atalgojums, ko spējat piedāvāt saviem darbiniekiem, ir mazāks nekā kravu pārvadātājiem – savā ziņā nespējat konkurēt šajā ziņā par darbinieku, vēl jo vairāk – tur ir kravas, bet jūsu jomā – cilvēki, kas attiecīgi arī tomēr paaugstina atbildības slieksni.

Jā, kravas auto šoferis var nopelnīt vairāk, taču katrai profesijai ir savi plusi un savi mīnusi. Kravas automašīnas šoferim ir lielāka samaksa, taču ir sava specifika, īpaši starptautiskajos kravu pārvadājumos – šiem cilvēkiem ilgs laiks jāpavada prom no mājām. Autobusa šoferis katru vakaru tomēr pēc darba var būt mājās. Vēl nianse – kravu pārvadājumi ir pilnībā komercjoma – ja pieaug izmaksas, tad attiecīgi ir elastīga iespēja palielināt pakalpojuma cenas, taču sabiedriskajos pārvadājumos, arī reģionālajos, pakalpojums tiek iepirkts uz konkursa pamata, kurā tiek fiksēta attiecīgi konkrēta pakalpojuma cena, līdz ar to mēs esam spiesti darboties šo nosacījumu ietvaros.

Starp citu - kad tika izsludināti konkursi par šīm lotēm un komersanti iesniedza savus finanšu piedāvājumus, bija pilnīgi cita ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija. Šobrīd piedzīvojam milzīgu inflāciju un citas ekonomiskās problēmas, kad viss kļūst dārgāks, vai nevar strauji pienākt brīdis, kad pārvadātāju ienākumi par pakalpojumu sniegšanu kļūst zaudējumus radoši?

Visi notikumi, ko patlaban piedzīvojam, rada būtisku ietekmi uz mūsu izmaksu struktūru, tostarp uz algām, izdevumiem par degvielu. Jūs pareizi minējāt – piedāvājumi konkursos tika iesniegti krietnu laiku atpakaļ, tostarp arī pašreiz noslēgušajos konkursos, kad komersanti savus aprēķinus veica un piedāvājumus iesniedza pagājušā gada otrajā pusē, kad dzīvojām pavisam citā ekonomiskajā situācijā. Šajā situācijā liela nozīme ir paša komersanta prasmei efektīvi rīkoties krīzes situācijās. Taču, ja salīdzinām sevi ar citiem pārvadātājiem, mūsu darbinieku atalgojums ir konkurētspējīgs. Jā, varbūt tas nav konkurētspējīgs ar kravu pārvadātājiem, bet pasažieru pārvadājumu jomā mūsu pozīcijas darba samaksas ziņā ir konkurētspējīgas.

Tad kopumā secināms, ka neredzat pamatu satraukumam, ka finansiālu apsvērumu dēļ jūsu darbinieki varētu izvēlēties doties strādāt citur. Pat, iespējams, vispār mainot nodarbošanās jomu.

Katra pārvadātāja, tostarp arī mūsu uzdevums ir darīt visu, lai šoferis būtu motivēts palikt strādāt uzņēmumā. Jo ne tikai jau alga ir faktors, kas notur cilvēku konkrētā darba vietā. Tādēļ mūsu kā darba devēja uzdevums ir radīt pievilcīgus darba apstākļus, tostarp, protams, arī maksāt pievilcīgu atalgojumu, bet arī nodrošināt citus labumus – sociālās garantijas, darba apstākļus u.c. Un iespējams, šis ir tas kritiskais brīdis, kad katram komersantam ir jāizvērtē, ko un vai pietiekamā apjomā viņš nodrošina savam darbiniekam, lai darbinieks būtu motivēts palikt pie esošā darba devēja, jo šoferu tirgus ir ļoti ierobežots. Ja mēs visi nozarē izjūtam šoferu trūkumu, tad skaidrs, ka konkurence par darbinieku kļūs aizvien asāka.

Jūs pieminējāt autobusu šoferu vidējo vecumu, kas savā ziņā ir salīdzinoši tuvu pensijas vecumam. Taču vienlaikus, kā liecina pieejamā informācija, būtiski ir krities to jauno cilvēku skaits, kuri apgūst attiecīgas kategorijas šofera prasmes un ienāk šajā darba tirgus sektorā. Šī situācija liek izdarīt pieņēmumu, ka pie šādas tendences turpināšanās pēc desmit gadiem autobusu šoferu deficīts būs vēl kritiskāks. Ko darīt pie šīs sarkanās trauksmes lampiņas signalizēšanas? Vai risinājumi tiek meklēti? Vēl jo vairāk ņemot vērā, ka autobusa šoferim ir ne tikai jāstūrē, bet arī jādarbojas kā kasierim.

Ja skatāmies par cilvēku, tostarp jauniešu vēlmi apgūt konkrētas profesijas, tad jāatzīst, ka pēdējo gadu tendences rāda, ka cilvēku interese strādāt šofera arodā sevišķi pēdējo gadu laikā ir diezgan kritusies. Ja pirms dažiem gadiem D kategorijas autovadītāju apmācības apguva vairāk nekā 200 cilvēku, tad šogad šis skaits ir 3-4 reizes mazāks. Turklāt aktuāls ir arī jautājums, kur īsti palikuši ir tie pirms dažiem gadiem apmācītie 200 cilvēki, jo faktiski nozarē tos neredzam. Līdz ar to interese par šo profesiju ļoti strauji krītas. Un tā tiešām ir sarkanā trauksmes gaisma, kas prasa nekavējošus risinājumus šīs profesijas prestiža celšanai un jauniešu motivēšanai to apgūt. Taču gados jaunus cilvēkus šai profesijai ir grūti piesaistīt. Un iemesli tam ir divi. Viens ir šīs profesijas prestižs, kas pēdējos gados diemžēl ir krities.

Bet otrs iemesls ir noteiktās prasības. Proti, D kategorijas autovadītāja apliecību iespējams iegūt, tikai sākot no 24 gadu vecuma, bet šajā vecumā nereti jaunieši jau ir paspējuši izdarīt savu karjeras izvēli un vairs neplāno to strauji mainīt. Protams, pasažieru pārvadājumu veikšanai ir nepieciešamas prasmes un atbildība, tomēr būtu jādomā, vai deficīta mazināšanai tomēr šo vecuma cenzu nebūtu jāmaina, ieviešot papildu apmācības un praktiskās nodarbības. Jebkurā gadījumā visiem atbildīgajiem – gan komersantiem, gan valstijir jāsēžas pie galda un kopīgi jāmeklē risinājumi.

Kādu jūs prognozējat situāciju pasažieru autopārvadājumu jomā, ja problēmas risinājumu tuvākajā laikā neizdosies atrast – ar ko mums ir jārēķinās? Reisu samazināšana, jo nebūs autobusu šoferu?

Es esmu tomēr optimiste un negribu zīmēt pesimistiskus scenārijus. Pašlaik arī valsts pārvaldes institūcijas ir iesaistījušās problēmas risinājumu meklēšanā. Pavisam nesen Satiksmes ministrija organizēja iesaistīto pušu – pārvadātāju, Autotransporta direkcijas, izglītības iestāžu un citu struktūru pārstāvju - domnīcu, kurā šis jautājums tika apspriests.

Problēmai uzmanība tiešām tiek pievērsta, bet vienlaikus viss ir atkarīgs no turpmākajiem soļiem, ko nozares pārstāvji kopā ar valsts pārvaldi īstenos problēmas risināšanai. Pavisam negatīvu situāciju pat īsti negribu pieļaut, jo galu galā – ja īstenosies jūsu iezīmētais scenārijs, cietīs cilvēki, kuriem sabiedriskais transports ir ikdiena, tas nepieciešams nokļūšanai uz un no darba un citās ikdienas gaitās. Tāpēc jādara viss iespējamais un arī neiespējamais, lai mēs būtu spējīgi nodrošināt kvalitatīvus pasažieru pārvadājumus.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pakalpojumi

Liepājas autobusu parks septembrī izpildījis 99,7% reisu

Db.lv, 04.10.2022

AS Liepājas autobusu parks valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns.

Foto: Ritvars Skuja, Dienas Bizness

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

AS "Liepājas autobusu parks" (LAP) šogad septembrī Liepājas, Pierīgas, kā arī Ogres-Aizkraukles lotēs nodrošinājis 24 457 reisus jeb 99,7% paredzēto reisu, informē LAP pārstāvji.

Tostarp Ogres-Aizkraukles maršrutos, kur LAP darbu sāka šogad 1.jūlijā, kopējais reisu skaits septembrī veidoja 8988, no kuriem izpildīti 99,73%.

Kompānijā skaidro, ka galvenais iemesls neplānotām izmaiņām kustību sarakstos joprojām ir kvalificētu autobusu vadītāju trūkums, esošo darbinieku slimošana un transportlīdzekļu tehniskie bojājumi.

Autobusu šoferu deficīta problēma jārisina steidzami 

Par to, kādi steidzami risinājumi nepieciešami, lai nodrošinātu nepieciešamo skaitu autobusu šoferu,...

Mēneša laikā uzņēmums ir ziņojis kopā par 76 atceltiem vai pārtrauktiem reisiem visos trijos pārvadājumu reģionos, norāda kompānijas pārstāvji, piebilstot, ka uzņēmums turpina darbības rādītāju uzlabošanu, piesaistot autobusu šoferus.

LAP pārstāvji uzsver, ka arī citi pārvadātāji sastopas ar autobusa vadītāju būtisku nepietiekamību. Satiksmes ministrijas šogad 19.septembrī organizētās domnīcas laikā Autotransporta direkcija, pēc pārvadātāju aptaujāšanas, pauda, ka šobrīd Pierīgas reģionā, tostarp Ogres novadā pārvadātājiem trūkst 92 autobusu vadītāji.

Pēc kompānijā vēstītā, LAP atbalsta nozares ģenerālvienošanās noslēgšanu, kas paredzētu būtiskus uzlabojumus šoferu atalgojumā un sociālajās garantijās, nosakot minimālo bruto algu mēnesī, definējot, vai un kā tiek apmaksāts laiks, kas pavadīts autobusa vadīšanā, kā arī starpreisu stāvēšanas laiks.

Vienlaikus kompānijā norāda, lai īstenotu nozares ģenerālvienošanos, ir nepieciešama sadarbība un kopīga izpratne ne tikai pārvadātāju starpā, bet arī pašvaldību, nozares arodorganizāciju un atbildīgo valsts institūciju vidū.

Savukārt, runājot pat LAP iespējām nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kompānijā min, ka reisu izpildēs Ogres novadā LAP izmanto četrus jaunus "Isuzu Turquoise" autobusus, kas ir pielāgoti personām ar kustību traucējumiem. Gadījumos, kad personai ar kustību traucējumiem ir nepieciešams saņemt pakalpojumu reisā, kurā nav norīkots speciāli pielāgots autobuss vai personai nav zināma informācija par speciāli pielāgota autobusa norīkojumu konkrētā reisa izpildē, šo informāciju iespējams noskaidrot un pieteikt šādu autobusu 36 stundas pirms konkrētā reisa izpildes, piezvanot uz bezmaksas dispečeru dienesta tālruni attiecīgajā reģionā.

AS Liepājas autobusu parks valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns informē, ka kompānijas vadība ir nosūtījusi Ogres pašvaldības priekšsēdētājam atklātu vēstuli, skaidrojot reisu nodrošināšanas kārtību Ogres un Aizkraukles lotē, kā arī aicinot uz konstruktīvu sadarbību labākā iedzīvotāju informēšanā.

Vēstulē LAP aicina Ogres pašvaldību atbalstīt un palīdzēt skaidrot informāciju iedzīvotajiem atbilstoši valdībā apstiprinātajiem noteikumiem, gan attiecībā uz to, kā iedzīvotāji var uzzināt par izmaiņām kustību sarakstos, gan attiecībā uz pasažieru, kuriem ir kustību traucējumi, pārvadāšanu.

Jau ziņots, ka Autotransporta direkcija ir brīdinājusi LAP par iespējamu pirmstermiņa līguma laušanu reģionālajos autobusu maršrutos Ogres un Aizkraukles novados saistībā ar reisu neizpildi.

LAP apgrozījums pagājušajā gadā bija 15,406 miljoni eiro, kas ir par 41% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga vairākkārt, sasniedzot 3,603 miljonus eiro.

Pēc Konkurences padomes 2022.gada 29.marta lēmumā par Konkurences likuma pārkāpuma konstatēšanu LAP darbībās, uzņēmuma mazākuma akcionārs (34,85%) ir Liepājas pašvaldība, bet 59,83% akciju pieder SIA "LAP1R", kas, pēc "Firmas.lv" datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (33%) ģimenēm.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Autotransporta direkcija (ATD) saistībā ar AS "Liepājas autobusu parks" nespēju izpildīt visus paredzētos reisus pieļauj iespēju pārtraukt līgumu ar pārvadātāju, intervijā Latvijas Radio sacīja ATD valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

7.jūlijā, ir sasaukta Sabiedriskā transporta padomes ārkārtas sēde, kurā tiks skatīts jautājums par "Liepājas autobusu parka" nespēju izpildīt visus paredzētos reisus, kā arī ir sākta sistemātisko pārkāpumu uzskaites procedūra, kas var novest arī pie tā, ka līgums var tikt pārtraukts, ja uzņēmums netiks galā ar šo problēmu.

K.Godiņš skaidroja, ka "Liepājas autobusu parks" nespēj izpildīt visus paredzētos reisus saistībā ar šoferu trūkumu.

"Situācija nav apmierinoša. Katru dienu tiek komunicēts ar uzņēmuma vadību, tostarp arī vakar [5.jūlijā] bija tikšanās ar "Liepājas autobusu parka" valdi un padomi, kurā ATD norādīja, ka situācija nav pieņemama un ir nepieciešams maksimāli ātrs risinājums," teica K.Godiņš.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pasažieru pārvadātājs ar autobusiem AS "Nordeka" nepiekrīt Konkurences padomes (KP) lēmumam par soda naudas piemērošanu saistībā ar kompānijas dalību aizliegtā vienošanās, pauda kompānijas vadība.

""Nordeka" apstiprina, ka ir viens no pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem, pret ko ir vērsusies KP," norādīja kompānijā, uzsverot, ka "Nordeka" nepiekrīt KP lēmumam - uzņēmums nav ņēmis dalību aizliegtā vienošanās, kas būtu pretrunā Konkurences likumam un Eiropas Savienības tiesību normām.

Divu miljonu eiro sods trim sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem  

Konkurences padome (KP) konstatējusi trīs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju ar reģionālajiem...

Sīkākus komentārus "Nordeka" sniegs pēc detalizētas iepazīšanās ar KP lēmuma pilno tekstu.

Jau vēstīts, ka KP ir konstatējusi trīs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju ar reģionālajiem autobusiem aizliegtu vienošanos, kopumā piemērojot naudas sodus teju divu miljonu eiro apmērā. Plašāk par pieņemto lēmumu KP informēs trešdien preses konferencē plkst.10.

Preses konferencē piedalīsies KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis un KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite.

Iepriekš AS "Liepājas autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns norādīja, ka attiecīgais KP lēmums ietekmē arī kompāniju, tādēļ "Liepājas autobusu parks" tuvākajā laikā padziļināti iepazīsies ar KP lēmuma pilno tekstu, lai varētu sniegt plašākus komentārus par situāciju.

""Liepājas autobusu parks" savā profesionālajā darbībā ievēro visas likuma prasības un noliedz konkurences tiesību noteikumu neievērošanu vai Konkurences likuma pārkāpšanu. Pēc padziļinātas iepazīšanās ar lēmuma argumentāciju, "Liepājas autobusu parks" lems par konkrētu tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošanu, lai aizsargātu savas tiesiskās intereses, pierādot savas rīcības godprātību un vainas neesamību," pauda kompānijā.

Savukārt Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāvji norādīja, ka Publisko iepirkumu likuma normas, kas paredz izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, konstatējot, ka pretendents ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, nav attiecināmas uz jau noslēgtajiem iepirkuma līgumiem. Līdz ar to ATD nav tiesīga lauzt noslēgtos iepirkuma līgumus, pamatojoties uz KP pieņemtajiem lēmumiem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

Atkāpjas ATD valdes priekšsēdētājs Godiņš un valdes loceklis Jaunups

Db.lv, LETA, 21.04.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš un valdes loceklis Modris Jaunups šodien, 21.aprīlī, ir atstājuši valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatus, informē ATD pārstāvji.

Amatu turpmākā izpilde nav iespējama, ņemot vērā politiķu spiedienu veikt darbības, kas neatbilst spēkā esošajām tiesību normām un nākotnē var radīt negatīvas sekas uzņēmumam un valstij.

Godiņš uzsver, ka, prettiesiski laužot līgumus, ATD valdei personīgi nāktos atbildēt ar savu mantu tiesas priekšā, kā arī tas radītu būtiskas sekas uzņēmumam un valstij.

"Mēs neesam gatavi veikt prettiesiskas darbības tikai tāpēc, ka, iespējams, atsevišķi politiķi vēlas iet kāda pārvadātāja pavadā. Šis ir viens no lielākajiem konkursiem neatkarīgās Latvijas vēsturē, summas ir iespaidīgas, un bija prognozējams, ka būs pārvadātāju cīņas, publiski nomelnojot direkciju. Tomēr nebijām gatavojušies, ka šajās cīņās iesaistīsies politiķi," skaidro Godiņš. Viņš norāda, ka darbu ATD sāka 2015.gada februārī un vairāk nekā astoņu gadu laikā kopā ar kolēģiem ir ieviesti vairāki pakalpojumi e-vidē, paplašinātas uzņēmuma darbības jomas, nodrošināta stabila un nepārtraukta uzņēmuma darbība, kā arī veicināta uzņēmuma izaugsme un reģionālā sabiedriskā transporta sistēmas reorganizācija Latvijā atbilstoši vienotiem kvalitātes standartiem.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Konkurences padome (KP) par aizliegtu vienošanos reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos piemērojusi naudas sodu kopumā 1,975 miljonu eiro apmērā trim reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem - AS "Liepājas autobusu parks" (LAP), AS "Nordeka" un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", trešdien žurnālistiem pavēstīja KP.

Tostarp LAP piemērota soda nauda 862 700 eiro apmērā, "Nordeka" - 637 600 eiro apmērā, bet "Latvijas sabiedriskajam autobusam" - 474 600 eiro apmērā.

Soda nauda kompānijām piemērota par vienošanos Autotransporta direkcijas (ATD) organizētajos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos uz 10 gadiem.

KP secinājusi, ka LAP, "Nordeka" un "Latvijas sabiedriskais autobuss", lai iepirkumā iegūtu pakalpojuma sniegšanas tiesības maršrutos maksimāli pietuvināti noteiktajai robežai - 15 miljoni kilometru gadā, - savstarpēji apmainījās ar komerciāli sensitīvu informāciju ne tikai par lotu sadali, bet arī par dalības nosacījumiem iepirkumos, vienojoties, piemēram, par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkrētajā lotē, kā arī par piedalīšanās formu iepirkumos - individuāli vai veidojot apvienības.

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

ATD piedāvājusi kartelī iesaistītajiem pārvadātājiem lauzt līgumus uz vienošanās pamata

LETA, 24.02.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Autotransporta direkcija (ATD) piedāvājusi Konkurences padomes (KP) lēmumā par neatļautu vienošanos iesaistītajiem pasažieru pārvadātājiem lauzt līgumus uz savstarpējās vienošanās pamata, piektdien preses konferencē sacīja ATD valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Vienlaikus ATD ir gatava lauzt līgumus ar šiem pārvadātājiem gadījumā, ja KP lēmums kļūst galīgs un nepārsūdzams pēc tiesas lēmuma.

Līgumu laušana ar pārvadātājiem uz savstarpējas vienošanās pamata varētu būt iespējama, ja tam ir pārvadātāju piekrišana, turklāt katrā no lotēm piekrišana nepieciešama no tā pārvadātāja vai pārvadātāju apvienības, kuri veic pārvadājumus šajā lotē, teica Godiņš.

Tāpat līgumu laušana uz savstarpējas vienošanās pamata būs iespējama brīdī, kad iestāsies pakalpojuma nepārtrauktība. ATD ir vērsusies pie Latvijas pārvadātājiem ar aptauju, lai saprastu pārvadātāju rīcībā esošos resursus un iespējas veikt pārvadājumus brīdī, kad tiek lauzti līgumi ar KP lēmumā minētajiem pārvadātājiem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Transports un loģistika

Līgumi ar trim kartelī iesaistītajiem pārvadātājiem būtu jāpārtrauc

Db.lv, 20.01.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Jāvērtē iespēja pārtraukt līgumus ar trim kartelī iesaistītajiem pasažieru pārvadātājiem ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos, piektdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA).

"Domāju, ka ir jāizskata arī iespēja, ka šiem komersantiem jau esošie, noslēgtie līgumi būtu jāpārtrauc. Ja tam būs juridisks pamats esošajā regulējumā, tad noteikti šādu soli vajadzētu spert," sacīja Vitenbergs, komentējot Konkurences padomes (KP) lēmumu par kopumā 1,975 miljonu eiro soda naudas piemērošanu AS "Liepājas autobusu parks" (LAP), SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka" par aizliegtu vienošanos Autotransporta direkcijas (ATD) organizētajos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos uz desmit gadiem.

Viņš arī norādīja, ka konstatētais pārkāpums ir smags un šis nav arī pirmais KP paziņojums par karteli Latvijā, tādējādi ir jābūt mācībai. "Domāju, ka te vajadzētu būt rūgtai mācībai gan šiem komersantiem, gan arī citām nozarēm," teica satiksmes ministrs.

Komentāri

Pievienot komentāru