Baldonē rēķinu nemaksātājiem sāk atslēgt ūdens padevi 

Vairākiem dzīvokļiem Baldonē martā atslēgta ūdens padeve, jo ir uzkrāts parāds par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, informēja SIA BŪKS.

LETA, 21.3.2016

Trīs dzīvokļu īpašnieki ilgstoši nav norēķinājušies ar uzņēmumu, tāpēc ir atslēgta ūdens padeve. Vēl astoņiem parādniekiem ir noteikts termiņš parādu nomaksai, brīdinot par ūdens atslēgšanu, pamatojoties uz noslēgto apsaimniekošanas līgumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.298 Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana.

Uzņēmumā atgādina, ka, ja lietotājs par saņemtajiem pakalpojumiem nemaksā līgumā noteiktajā termiņā, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot lietotāju 30 dienas iepriekš. Atkārtoti lietotājs tiek rakstiski brīdināts trīs darbdienas pirms pakalpojuma pārtraukšanas.

Atslēgto dzīvokļu iemītniekiem tiks nodrošināts ūdens - 25 litri vienai personai diennaktī, taču arī par šo ūdeni parādniekiem būs jānorēķinās ar uzņēmumu.

Tāpat SIA BŪKS informē, ka no 1.marta tiek piemērota soda naudas aprēķināšana maksājumu kavējuma gadījumos, par katru nokavēto dienu aprēķinot līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas. Tāpēc uzņēmums aicina laikus veikt maksājumus par saņemtiem komunālajiem pakalpojumiem.

Jau pirms Saeimas vēlēšanām Jaunā Konservatīvā partija solīja, ka visas trīs Latvijas lielās ostas ir jāpaliek zem valsts jumta, tādēļ ASV sankcijas pret Aivaru Lembergu un vairākām juridiskajām personām ir uzlūkojamas kā politisko solījumu pildīšana un vienlaikus politiskās varas pārvēršana ekonomiskajā.