Likumi

Būs mazāks slogs nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā

Lelde Petrāne, 10.12.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Labklājības ministrija (LM) pilnveidojusi darbavietā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtību, tādējādi mazinot administratīvo slogu darba devējiem un Valsts darba inspekcijai (VDI), liecina ministrijas sniegtā informācija.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.augusta noteikumos Nr.950 Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, ko otrdien, 10.decembrī apstiprināja valdība.

Turpmāk darba devējiem būs vieglāk veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu, jo nebūs jāveido izmeklēšanas komisija. Tā vietā paši darba devēji varēs izlemt, kuri cilvēki veiks nelaimes gadījumu izmeklēšanu. Līdztekus izmaiņām joprojām ir saglabāta prasība izmeklēšanas procesā iesaistīt gan darba aizsardzības speciālistu vai cilvēku, kurš pilda darba aizsardzības speciālista pienākumus, gan nodarbināto uzticības personu vai darbinieku pārstāvi. Tas ir svarīgi, lai izmeklēšanas laikā būtu pārstāvēta nodarbināto puse un izmeklēšanā piedalītos speciālists, kas veic darba vides risku novērtēšanu un nosaka pasākumus to novēršanai.

VDI turpmāk izmeklēs vienīgi tos nelaimes gadījumus, kas mūsu valstī notikuši ar ārvalsts darba devēja nodarbinātu cilvēku, kurš ir sociāli apdrošināts Latvijā, veica darba pienākumus pie Latvijas darba devēja vai lūdza izmeklēt Latvijā notikušo nelaimes gadījumu.

Tāpat noteikts, ka nelaimes gadījumus, kas ar Latvijas nodarbināto ir notikuši ārzemēs, turpmāk izmeklēs darba aizsardzības speciālists vienpersoniski. Pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas sagatavotais akts par ārzemēs notikušu nelaimes gadījumu būs jāreģistrē VDI. Tādējādi VDI nebūs iesaistīta izmeklēšanas procesā. Neskaidrību gadījumā joprojām darba devējam būs iespēja vērsties VDI pēc konsultācijas.

Turklāt izmeklēšanas procesā nodarbinātais varēs iesniegt ne tikai ārvalsts institūcijas izsniegto dokumentu, kas apliecina nelaimes gadījuma faktu, bet arī jebkuru informāciju un dokumentus, kas ir saistīti ar notikušo nelaimes gadījumu. Vienlaikus, ja nodarbinātais būs saņēmis ārvalsts institūcijas izsniegto dokumentu, kas apliecina nelaimes gadījuma faktu, tam nebūs jāpievieno notariāli apstiprināts tulkojums, tādējādi samazinot cietušā izmaksas.

Šādas izmaiņas bija nepieciešamas, jo daudzos gadījumos darba devējam ir iespējas efektīvāk izmeklēt ārvalstī notikušo nelaimes gadījumu nekā VDI, kam ir ierobežotas iespējas veikt izmeklēšanu ārpus Latvijas, skaidro ministrija.

Ievērojot minētās izmaiņas, tika precizēta akta veidlapa par nelaimes gadījumu darbā. Tas nozīmē, ka turpmāk darba devējiem būs jāizmanto jauna akta forma. Papildus, lai pilnveidotu nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesu, veikti arī redakcionāli un tehniska rakstura grozījumi.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2013.gada 10 mēnešos notikuši 1265 nelaimes gadījumi (2012.gadā kopā 1510, 2011.gadā -1397). No tiem 162 smags (2012.gadā - 213, 2011.gadā - 196) un 15 letāli (2012.gadā - 34, 2011.gadā - 34).