Jaunākais izdevums

SIA “Eolus” Talsu novada Dundagas pagastā iecerējis attīstīt vēja parku “Valpene”, kas ik gadu varētu saražot ap 700-1000 GWh zaļās enerģijas.

Šāds enerģijas apjoms ir līdzvērtīgs tam, kādu gadā patērē vairāk nekā 350 tūkstoši mājsaimniecību. Eksperti norāda, ka nepieciešamību pašiem kāpināt saražotās elektronereģijas jaudas ar vēja elektrostacijām uzskatāmi pierāda šā brīža augstās elektroenerģijas cenas.

Plānoto vēja parku “Valpene” ir paredzēts izbūvēt Talsu novada centrālajā daļā netālu no Dundagas, un tā attīstītājs ir SIA “Eolus” meitasuzņēmums SIA “Valpene wind”.

Vēja parka vietas izvēli noteica piesaistīto ekspertu sniegtās rekomendācijas, ievērojot prasības vēja parku izvietošanai, kas noteiktas normatīvajos aktos. Šovasar Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, kuras ietvaros šī gada novembrī paredzēta arī sabiedriskā apspriešana.

Iecere veidot vēja parku Dundagas novadā radās jau 2015. gadā, kad plānotajam vēja parkam tika uzsākts ietekmes uz vidi novērtējuma un lokālplānojuma izstrādes process, tomēr sākotnēji plānotā ieceres virzība aizkavējās, risinot dažādus jautājumus, kas saistīti ar vēja parka plānošanu, kā arī plānotā parka tuvumā esošo dabas vērtību apzināšanu.

“Vairāku gadu garumā, veicot padziļinātu teritoriālo izpēti, tieši Dundagas reģions ir uzrādījis augstu potenciālu vēja parka attīstībai. Tā kā Dundagā visu cauru gadu ir augstas vēja plūsmas, tas ļauj šajā teritorijā izveidot rentablu un ekonomiski pamatotu vēja parku, kas būs ieguvums ne tikai vietējām kopienām, bet sabiedrībai kopumā. Zaļākas enerģijas izmantošana ir aktuāla arī visiem Latvijas ražotājiem, it īpaši tiem, kuri eksportē savu produkciju uz Eiropas valstīm. Mēs jau tagad redzam, ka pieaug to valstu skaits, kas izvirza un tuvākajā laikā izvirzīs prasības zaļās enerģijas izmantošanai arī importētās produkcijas ražošanā, proti, ja vēlēsimies saražotās preces eksportēt, to ražošanā būs jāizmanto zaļā enerģija,” norāda SIA “Eolus” valdes loceklis Gatis Galviņš.

Kopējā vēja parka teritorija aizņems aptuveni 22 km2, kuru galvenokārt veidos mežu zemes ar atsevišķiem lauksaimniecībā izmantojamo zemju blokiem. Vēja parkā plānots izbūvēt līdz 40 vēja elektrostacijām, un vienas turbīnas jauda provizoriski būs lielāka par 6 MW. Plānots, ka Dundagas vēja parks ik gadu varētu saražot ap 700-1000 GWh zaļās enerģijas - šādu enerģijas apjomu gadā patērē vairāk nekā 350 tūkstoši mājsaimniecību.

Plānotā vēja parka teritorijā neatradīsies dzīvojamās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves un ar saimniecisku darbības veikšanu saistītas būves. Attālums no vēja elektrostacijām līdz tuvākajiem ciemiem būs lielāks par 2 km un dzīvojamās mājas no stacijām neatradīsies tuvāk par 800 m.

Līdz parka būvniecības uzsākšanai paredzēts īstenot vairākus projekta attīstības procesus, tajā skaitā novembrī plānojot sabiedrisko apspriešanu ar iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un citiem interesentiem. Šis un nākamais gads tiek veltīts tam, lai rūpīgi izpētītu to, cik stacijas plānotajā teritorijā būs iespējams izvietot, kur tās izvietot labāk, lai pēc iespējas mazāk traucētu gan apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem, gan dabai.

Visiem procesiem virzoties raiti, par parka būvniecības uzsākšanu varēšot sākt domāt 2024. gadā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Enerģētika

Latvijā valstiskā līmenī nav labvēlīga vide vēja enerģijas projektu attīstībai

LETA, 19.06.2021

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lai gan Latvija ir sākusi ceļu pretī enerģētiskajai transformācijai, kur vēja enerģija ieņems būtisku lomu, valstiskā līmenī nav radīta labvēlīga vide vēja enerģijas projektu attīstībai, sacīja vēja parku attīstītāja "Eolus" vadītājs Gatis Galviņš.

Viņš pauda, ka Latvija, kas ir izvirzījusi gana ambiciozus plānus, no tiem vairs nevar atkāpties, tomēr valsts dzīvo "enerģētiskā nabadzībā", un atkarība no enerģijas importa nemazinās.

"Pašlaik uzstādītās vēja jaudas Latvijā ir nepienācīgi zemas un mūsu vājās pozīcijas ne tikai Baltijā, bet arī uz citu Eiropas Savienības (ES) valstu fona nemainās. Neskatoties uz to, ka Latvijai ir nepieciešamie priekšnosacījumi, lai stiprinātu enerģētisko neatkarību ar vēja enerģiju, uzstādītā vēja enerģijas jauda šobrīd sasniedz 66 megavatus (MW), kas ir zemākais rādītājs Baltijā," sacīja Galviņš.

"Eolus" vadītājs skaidroja, ka tikmēr Lietuvā uzstādītā jauda ir astoņas reizes lielāka un sasniedz 548 MW, savukārt Igaunijā - aptuveni piecas reizes lielāka, sasniedzot 320 MW.

Komentāri

Pievienot komentāru
Enerģētika

"Tukuma vēja lieta" ir precedents, kas veicinās vēja enerģijas attīstību Latvijā

Db.lv, 29.07.2021

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijas Vēja enerģijas asociācija uzskata, ka tiesas lēmums apmierināt SIA "Pienava wind" pieteikumu un atzīt Tukuma novada domes lēmumu par prettiesisku, kā arī uzdot labot to, izsniedzot atļauju vēja elektrostaciju parka būvniecībai, ir precedents, kas veicinās straujāku vēja enerģijas attīstību Latvijā.

Vienlaikus ļoti būtiski ir arī veicināt konstruktīvu dialogu starp attīstītājiem un Latvijas pašvaldībām, lai šādas tiesvedības notiktu pēc iespējas retāk.

“Vēja nozare ļoti gaidīja šo tiesas lēmumu. Neapšaubāmi esam gandarīti, ka tas ir attīstītājam pozitīvs un apliecina, ka pašvaldību vadītājiem ir būtiski pieņemt racionālus un pamatotus lēmumus, domājot par reģiona attīstību. Tomēr jāuzsver, ka tiesu darbiem būtu jābūt tiešām galējam risinājumam, un ticam, ka konsenss būtu panākams likuma ietvaros, iesaistītajām pusēm sēžot pie sarunu galda, izdiskutējot un atrodot pieņemamāko un izdevīgāko sadarbības formu,” saka Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Andris Vanags.

Komentāri

Pievienot komentāru