Efektīvākai parādu atgūšanai 

Cilvēks kļūst par parādnieku jau aizdevuma saņemšanas brīdī, taču problēma rodas tad, kad aizņēmējs nevar vai atsakās nokārtot parādsaistības ar aizdevējiem, tostarp ar finanšu vai kredīta devēja uzņēmumiem. Protams, katrs aizņēmējs ir atšķirīgs, tomēr, kā uzsver parādu atgūšanas uzņēmuma SIA Legal Balance izpilddirektore Olga Pripodobna, ir konkrētas likumsakarības, kas ļauj tos kategorizēt un atrast efektīvāko veidu, kā atgūt parādu.

Legal Balance SIA, 24.11.2019

“Balstoties uz parādu atgūšanas teoriju un praksi, var izdalīt piecus galvenos parādnieku veidus – īslaicīgie, solītāji, klusie, ļaunprātīgie un izmisīgie parādnieki. Iepazīstot šo grupu atšķirīgās iezīmes, ir vieglāk sazināties ar parādniekiem un palīdzēt viņiem veikt parāda atmaksu,” stāsta Olga Pripodobna.

Īslaicīgie parādnieki, pēc Olgas Pripodobnas domām, ir tie, kuri uz laiku ir nonākuši finansiālās grūtībās, kas radušās darbavietas maiņas vai atvaļinājuma dēļ. Šie aizņēmēji ir labvēlīgi, ar viņiem ir iespējams panākt vienošanos, piemēram, pielāgojot ikmēneša maksājuma datumu tā, lai tas sakristu ar parādnieka ikmēneša saņemtiem ienākumiem un parādnieks nekavētu maksājumus.

Solītāji ir tie parādnieki, kuri vēlas sazināties, vienmēr atbild uz zvaniem un e-pastiem, taču, visticamāk, viņi nemaz neplāno atmaksāt parādu. Iemesli tam ir dažādi. Daudzos gadījumos šādi aizņēmēji gatavojas doties uz ārzemēm un vienkārši novilcina laiku, lai tiesu izpildītāji Latvijā nenobloķētu to bankas kontus. Starp solītājiem mēdz būt arī krāpnieki, kuri dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ilgāk izvairītos no noziedzīgā nodarījuma atklāšanas, taču šie ir visai reti gadījumi. Vairumā gadījumu solītāji sola drīzumā veikt maksājumus, tomēr ne vienmēr tā notiek.

Pēc pieredzes jāsaka, ka daudz lielāks parādnieku skaits par solītājiem ir klusie parādnieki. Šādiem aizņēmējiem ir kauns vai nevelēšanās atzīt finansiālās grūtības, neērti sazināties ar kreditoriem un lūgt maksājuma atlikšanu vai to sadalīšanu vairākos maksājumos. Viņi ignorē zvanus un saņemtās vēstules no kreditora puses, neskatoties uz to, ka kreditora galvenais mērķis ir panākt vienošanos par parāda samaksu sapratīgos termiņos. Parasti šie aizņēmēji izvairās no problēmu risināšanas un kļūst aktīvāki tikai tad, kad sākas piespiedu parādu piedziņas process.

Pēc Olgas Pripodobnas domām, ļaunprātīgiem un izmisīgiem parādniekiem ir ļoti daudz kopīgu pazīmju. Viņus var pat dēvēt par hroniskiem parādniekiem. “Parasti tās ir personas ar vairākiem kreditoriem, kurām nepieciešama liela finansiālā palīdzība. Šādas personas, visticamāk, saņem nedeklarētus ienākumus, apgrūtinot parādu atgūšanas procesu. Šiem aizņēmējiem nav motivācijas segt parādus, jo kreditoru un parādu ir vienkārši pārāk daudz.”

Pēc SIA Legal Balance izpilddirektores domām, nošķiršana starp dažādām debitoru grupām nekādā ziņā nav pašmērķis – jo ātrāk saprotat, ar kādu parādnieku ir saskarsme, jo efektīvāk pārvaldāt parāda atgūšanas procesu. “Katram parādnieku veidam ir nepieciešama atšķirīga parādu piedziņas stratēģija un iespēja sastādīt ikmēneša parāda summas apmaksas grafiku saprātīgā termiņā,” uzskata O. Pripodobna.

Darījumos ar klusajiem parādniekiem ieteicams rakstiski precizēt, ka nevis jāizvairās no kontakta, bet kopīgi jāmeklē parāda atmaksas risinājumi. Tikmēr ļaunprātīgajiem ir gluži pretēja stratēģija – pēc iespējas ātrāk jāvēršas tiesā.

Atgūt parādu no visiem parādnieku veidiem palīdzēs www.atgustinaudu.lv speciālisti!