Enerģētika

Eiropas Komisija draud Latvijai ar tiesu saistībā ar atjaunojamajiem energoresursiem

Vēsma Lēvalde, 30.01.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Ja Latvija divu mēnešu laikā neizpildīs savas juridiskās saistības pret Atjaunojamo energoresursu direktīvu, EK var nolemt vērsties pret to Eiropas Savienības Tiesā.

Eiropas Komisija (EK) Latvijai ir nosūtījusi argumentētu atzinumu par to, ka tā nav informējusi EK par Atjaunojamo energoresursu direktīvas pilnīgu ieviešanu.

Atjaunojamo energoresursu direktīva Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāievieš līdz 2010.gada 5.decembrim, tomēr Latvija nav informējusi EK par visiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai pilnībā ieviestu direktīvu valsts tiesību aktos.

Ja Latvija divu mēnešu laikā neizpildīs savas juridiskās saistības, EK var nolemt vērsties pret to Eiropas Savienības Tiesā. Vienlaikus ar Latviju šādu pašu atzinumu EK ir nosūtījusi arī Nīderlandei, bet līdzīgās procedūrās ir iesaistītas vēl 13 Eiropas Savienības dalībvalstis.

2012.gada 21.novembrī vairākas Latvijas atjaunojamo energoresursu nozares asociācijas Eiropas Komisijā iesniedza sūdzību par iespējamiem Eiropas Savienības saistību pārkāpumiem atjaunojamās enerģijas nozarē. Sūdzības iesniedzēji uzsvēra, ka ne tikai līdzšinējā Latvijas valsts institūciju rīcība, bet arī to ieskicētie plāni turpmākā AER regulējuma un valsts atbalsta jomā vērtējami kā direktīvā noteikto pienākumu nepienācīga izpilde vai pat ignorēšana.

«Eiropas Komisijas lēmums ierosināt pārkāpuma procedūru pret Latviju neapšaubāmi ir pagrieziena punkts, kas veicinās izmaiņas valsts attieksmē pret atjaunojamajiem energoresursiem. Šobrīd Latvijas valsts institūciju primārais uzdevums ir pilnvērtīga atbalsta atjaunošana no AER ražotajai enerģijai pēc iespējas ātrāk, lai Latvija varētu sasniegt ES tiesību aktos noteiktos enerģētikas mērķus līdz 2020.gadam,» uzskata zvērinātu advokātu biroja Adversus partneris un sūdzības iesniedzēju pilnvarotais pārstāvis Sandis Bērtaitis.

«Šobrīd Latvijā pārliecinoši lielāko valsts subsīdiju daļu veido atbalsts importētās gāzes koģenerācijas stacijām, tādēļ mēs aicinām Ekonomikas ministriju pārskatīt atbalsta apmēru importētajiem energoresursiem, kuri nekādā veidā neveicina Latvijas energoneatkarību un tautsaimniecības attīstību. Vienlaikus nekavējoties nepieciešams sākt darbu pie AER atbalsta sistēmas izmaiņām un sakārtošanas. Tai jābūt adekvātai un ilgtspējīgai, un pieņemamai visām iesaistītajām pusēm. Šīs sistēmas izveidei aicinām Ekonomikas ministriju uz kopīgu sadarbību, ko esam vairākkārt uzsvēruši līdzšinējās komunikācijas laikā. Lai būtu skaidri sadarbības pamatprincipi, esam piedāvājuši EM parakstīt publisku sadarbības memorandu ar AER nozari, kas jau tika apspriests nozares publiskajā diskusijā ar Ekonomikas ministru pirms trim nedēļām,,» norāda Latvijas Biomasas asociācijas LATbio un Eiropas biomasas asociācijas valdes loceklis Didzis Palejs.

Latvijas AER nozares iesniegto sūdzību parakstīja biedrības Latvijas Ilgtspējīgas attīstības institūts, Latvijas biomasas asociācija LATbio, Latvijas Atjaunojamās enerģijas asociācija, Mazās hidroenerģētikas asociācija, Saules enerģijas asociācija un Vēja enerģijas asociācija.