Elejas muižas ansamblī restaurēs Tējas namiņu un arkveida mūra žogu 

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finansējuma atbalstu Elejas muižas parkā būs iespējams restaurēt autentisko Tējas namiņu un arkveida mūra žogu, kas patlaban ir kultūrvēsturiskie pieminekļi avārijas stāvoklī.

LETA, 25.04.2014
1/7

Foto: LETA

Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone informēja, ka Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam, ko iesniedza EEZ finanšu instrumenta programmā Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana.

Ar šīs programmas atbalstu būs iespējams restaurēt Elejas muižas parka ansambļa autentisko kādreizējās Elejas pils Tējas namiņu un Zemgales reģionā tik reto arkveida mūra sienu, kas ir kultūrvēsturiskie pieminekļi un patlaban nonākuši avārijas stāvoklī.

Kaņepona skaidroja, ka Elejas muižas ansamblis - savulaik Kurzemes klasicisma pērle, izcilais būvniecības paraugs Eiropā - ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, bet diemžēl patlaban tā objekti ir avārijas stāvoklī.

Lai gan Elejas muiža, Teātra un Viesu nams jau ir privātīpašums, pārējā parka daļa aizvien ir pašvaldības īpašumā. Šajā parkā atrodas un muižas ēku ansamblī ietilpst arī Tējas namiņš, savukārt gar ceļmalu uz šo kultūrvēsturisko ēku kompozīciju ved arkveida mūris, kas vairs tikai fotogrāfijās izskatās šarmants un romantisks, realitātē - izbrucis, skaidroja pašvaldības pārstāve.

Viņa atzīmēja, ka Tējas namiņa sākotnējie balsti, kas balstīja pārkares, laika gaitā zuduši, jumts deformējies. Katru gadu tiek uzliktas jaunas stutes jumta pārkaru stiprināšanai.

Jelgavas novada pašvaldība jau vairākkārt meklējusi finansējuma piesaisti gan parka labiekārtošanai, gan ēku, būvju restaurācijai. Elejas muižas parkā katru gadu norit gan Jelgavas novada Bērnu svētki, gan novada svētku pasākumi, gan sabiedriskās talkas aktivitātes.

Ņemot vērā EEZ finanšu instrumenta programmas mērķi - pasargāt un saglabāt kultūras un dabas mantojumu un padarīt to publiski pieejamu, pašvaldība radusi iespēju līdz ar projekta Elejas muižas apbūves restaurācija kopējo finansējumu 293 347 eiro apmērā piesaistīt programmas līdzfinansējuma daļu - 249 345 eiro. Savukārt Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums aprēķināts 44 021 eiro apmērā.

Īstenojot projekta galvenās aktivitātes, tiks respektētas vēsturiskās ieceres un plānojums, kas rasts vēsturiskās informācijas analīzē - kartogrāfiskajos materiālos, vēsturisko ēku projektos, aprakstos, vēsturiskās fotogrāfijās. It īpaši noderīgas liecības apkopotas Rundāles pils pētījumu materiālos un 1992.gadā izdotajā katalogā Elejas pils, skaidroja Kaņepone.

Tējas namiņa konservācijas un restaurācijas tehniskais projekts paredz būves autentiskuma saglabāšanu, darba procesā maksimāli saudzējot esošos, nomainot bojātos un atjaunojot zudušos elementus.

Savukārt arkveida mūra žoga restaurācijai tehniskais projekts paredz sētas virsmas ieseguma atjaunošanu, bojāto ķieģeļu demontāžu, esošo ķieģeļu mūra tīrīšanu un hidrofobizāciju, trūkstošo aizvietošana ar rokām izgatavotiem ķieģeļiem, tāpat laukakmeņu izņemšanu, tīrīšanu, marķēšanu un iemūrēšanu atpakaļ.

Restaurācijas procesā pašvaldība plānojusi iesaistīt topošos restauratorus, kas šo amatu apgūst Zaļenieku profesionālajā vidusskolā. Lai celtu kvalifikāciju mūra un koka restaurācijas darbos, tiks organizēta nedēļu ilga vasaras skola un nedēļu ilga prakse pie Elejas muižas apbūves restaurācijas darbiem, kas 15 jauniešiem vecumā no 16 līdz 21 gadam ļaus praksē smelties amata knifus pie profesionāliem meistariem reālā darba objektā. Ar savu pieredzi restaurācijas darbos dalīsies arī arhitekts un būvinženieris no Kultūras mantojuma pētniecības institūta Norvēģijā.

«Lai smeltos zināšanas par kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumiem, kā arī to funkcionālo izmantojumu mūsdienās, projektā plānots arī darba grupas speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju,» skaidroja Jelgavas novada pašvaldības starptautisko projektu vadītāja Anita Škutāne.

Viņasprāt, ilgstoši pasīvais ēku izmantojums meklējams ideju trūkumā par būvju lietojumu, funkcionalitāti un vērtību mūsdienās, kur citviet Eiropā un Skandināvijā rasti ļoti radoši, atraktīvi piedāvājumi it kā jau mirušām ēkām vai vietām.

«Daudzviet šādu ideju rezultātā attīstījies visa reģiona tūrisms, pievilcība un atpazīstamība. Dažkārt labu ideju aizmetņi veidojas tikai līdz ar sadarbību starptautiskā mērogā. Piemēram, pašlaik mēs apzināmies, ka Tējas namiņa rekonstrukcija var ļaut tam pārtapt par ļoti romantisku un skaistu vietu laulību ceremonijām, taču tieši projekta laikā, uzklausot arī projekta sadarbības partneru ieteikumus, kultūras produkta piedāvājumu klāsts var mainīties un attīstīties,» pauda Škutāne.

Atsaucoties uz Kultūras ministrijas publiskoto informāciju, EEZ programmas ieviešanu nodrošina Kultūras ministrija sadarbībā ar programmas donoru partneriem - Norvēģijas Kultūras mantojuma direkciju un Norvēģijas Mākslas padomi.

Programmas īstenošanai Latvijā pieejamais finansējums kopumā atvēlēts 11 787 647 eiro, kuru veido 85% EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% valsts budžeta finansējums.

Programmas projektu īstenošana noslēgsies 2016.gada 30.aprīlī, taču būtiskākie būvdarbi Elejas muižas parkā plānoti no šā gada vasaras līdz 2015.gada beigām.

Jaunākais izdevums