EP pagarina ES investīciju plāna darbību, paplašina līdz 500 miljardiem eiro 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), kas kopš 2015. gada sekmējis ekonomikas izaugsmi Eiropā, turpinās darboties līdz 2020.gadiem, un tam tiks atvēlēts vairāk līdzekļu, paredz otrdienas Eiropas Parlamenta balsojums.

Žanete Hāka, 12.12.2017

Foto: pixabay

Lēmums par ESIF darbības izvēršanu tika pieņemts ar 502 balsīm pret 125, 19 deputātiem atturoties.

Būtiskākie likumprojekta punkti, par kuriem EP deputāti vienojušies ar ES dalībvalstīm un kas tagad apstiprināti plenārsēdē:

Par «Junkera plānu» dēvētā plāna darbība tiks pagarināta līdz 2020. gadam. Tā mērķis ir piesaistīt investīcijas 500 miljardu eiro apmērā;

Ar tā atbalstu tiks īstenoti inovatīvi projekti, kas citādi nesaņemtu atbalstu;

Investīcijām jāstimulē jaunu darbavietu izveide, izaugsme un konkurētspēja;

EP iegūs tiesības nominēt vienu ESIF valdes locekli, tā veicinot fonda darbības pārredzamību.

Lai veicinātu reģionālu un nelielu projektu īstenošanu:

Jaunie noteikumi stiprinās Eiropas Investīciju konsultāciju centra lomu un pārstāvniecību dalībvalstīs;

  • Eiropas Investīciju bankai (EIB) iespēju robežās jādeleģē nelielu projektu izvēle un uzraudzība valstu attīstības bankām;

  • ja tirgus apstākļu pasliktināšanās varētu apdraudēt projekta īstenošanu, EIB izņēmuma kārtā vajadzētu samazināt finansējuma saņēmējiem radītas izmaksas.

  • Ekonomikas un monetāro lietu jautājumu komitejas (ECON) ziņotājs Udo Bullmanns (S&D, Vācija): «ESIF tika izveidots, lai mazinātu 700 miljardus eiro lielo investīciju trūkumu Eiropā, un tas ir sekmīgi darīts. Mēs vēlamies uzlabot ESIF, modernizēt to un padarīt pieejamāku trūcīgākajiem Eiropas reģioniem.»

    Budžeta komitejas (BUDG) ziņotājs Hosē Manuels Fernandess (EPP, Portugāle): «ESIF ir ES veiksmes stāsts. Ir pašsaprotami, ka tagad vēlamies pagarināt tā darbību un piesaistīt papildu līdzekļus. Ceļš uz vienošanos bija grūts, taču iznākums ir pozitīvs. Tas dos vairāk līdzekļu projektiem, kas patiešām rada pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Tas veicinās izaugsmi un radīs jaunas darbavietas. ESIF jau piesaistījis investīcijas vairāk nekā 250 miljardu eiro apmērā, palīdzējis radīt 600 000 darbavietu un sniedzis atbalstu vairāk nekā 400 000 mazo un vidējo uzņēmumu. »ESIF 2.0« stiprinās atbalstu nelieliem projektiem.»

    Eiropas Investīciju bankas pārvaldītais ESIF tika izveidots 2015. gadā ar mērķi trīs gadu laikā piesaistīt investīcijas vismaz 315 miljardu eiro apmērā. Eiropas Komija ierosinājusi pagarināt fonda darbību līdz 2020. gada beigām, paredzot piesaistīt investīcijas 500 miljardu eiro apmērā.