FKTK brīdina Jauno Zīda ceļu par akciju neatļautu tirgošanu 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 16. aprīļa sēdē izteikusi brīdinājumu biedrībai Jaunais Zīda ceļš par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem.

Agnese Margēviča, 16.4.2010

FKTK pieprasījusi akciju sabiedrībai Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga-Hersona-Astrahaņa un biedrībai Jaunais Zīda ceļš izbeigt reklamēt akciju publiskā piedāvājuma izteikšanu publiskās sanāksmēs un masu informācijas līdzekļos. Kā nosacījums, lai cilvēks tiktu uzņemts biedrībā, izvirzīta prasība vispirms iegādāties akcijas, bet šāda akciju publiskā piedāvājuma izteikšanai nav saņemta FKTK atļauja.

Projekts Daugava-Latvijai paredz elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem resursiem un kuģojama ūdens ceļa izveidi, kas savienos Baltijas, Melno un Kaspijas jūru pa Daugavas, Dņepras un Volgas upēm, mākslīgi izveidotiem ūdens ceļiem un hidrotehniskām būvēm. Projekta realizācijai izveidota akciju sabiedrība Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga-Hersona-Astrahaņa un biedrība Jaunais Zīda ceļš.

«Vēlamies brīdināt, ka ikvienam ir pārdomāti jāizvērtē, vai ieguldījums konkrētā akciju piedāvājumā ir atbilstošs tā interesēm, iespējām un kāds būs tālākais šo ieguldīto līdzekļu izlietojums un atdeve. Jebkurā gadījumā iesakām personām būt pietiekami uzmanīgām, ja tiek solīti lieli labumi, lielas dividendes vai vēl kādas priekšrocības, iegādājoties vērtspapīrus. Tāpat vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka, ja persona saņem jebkādu vērtspapīru pirkšanas piedāvājumu, tai ir iespēja Komisijas mājas lapā pārliecināties, vai minētās komercsabiedrības akcijas vai citi vērtspapīri ir iekļauti Komisijas reģistrēto vērtspapīru prospektu sarakstā,» paziņojumā norāda FKTK biroja vadītāja Anna Dravniece.

Akciju sabiedrībai Ūdens enerģētikas un transporta sistēma Rīga-Hersona-Astrahaņa, kā jebkurai citai ir tiesības ikvienai personai piedāvāt iegādāties akcijas atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem slēgtās emisijas ietvaros vai akciju īpašnieka, kā šajā gadījumā – biedrībai Jaunais Zīda ceļš – pārdodot sev piederošās akcijas, neizmantojot publiskos informācijas līdzekļus piedāvājuma reklamēšanai, atzīst FKTK.