Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ražošanas ēka Nr. 6, kas atrodas Ventspils brīvostas industriālajā zonā, ir nodota ekspluatācijā, un ir parakstīts nomas līgums ar SIA “Forpet Baltic” par ēkas izmantošanu ražošanas vajadzībām.

Uzņēmums ēkā paredzējis ražot inovatīvas kafijas glāzītes, to vāciņus un citus konteinerus no atkārtoti pārstrādātas plastmasas. Ražotne izcelsies tehnoloģiskā risinājuma ziņā – izmantojot patentētu austriešu tehnoloģiju New Generations Recycling, no kā tiek izgatavoti iepakojuma materiāli, iepakojumus ir iespējams pārstrādāt neierobežoti daudz reižu.

Kompānijas sākotnējās investīcijas sasniegušas 16 miljonus eiro, summāri pirmajos četros gados ražošanā plānots ieguldīt vairāk nekā 34 miljonus eiro. Plānotie realizācijas apjomi: 1800 miljoni vāciņu, 360 miljoni glāzīšu, 10 000 tonnas rPET plēves ražošanas piektajā darbības gadā, ko eksportēt uz ES un citiem pasaules reģioniem.

Jaunā rūpnīca ir jau 12. pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma būvētā ražošanas ēka Ventspils brīvostas industriālajā zonā.

6400 m2 lielā ražošanas ēka, kas sastāv no 4800 m2 plašām ražošanas telpām, moderna biroja un palīgtelpu daļas, tapšanas gaitā ir piedzīvojusi vairākas izmaiņas, lai kļūtu universāla un pievilcīga topošajam nomniekam.

Gatavas ražošanas ēkas ar plašām un modernām ražošanas telpām, kas ražotājiem tiek piedāvātas par konkurētspējīgu nomas maksu, ir viena no Ventspils piedāvātajām priekšrocībām gan Latvijas, gan ārvalstu investoriem un uzņēmējiem, kas ļāvis Ventspilij stabili ierindoties starp Latvijas rūpniecības vēsturiskajiem flagmaņiem.

Lai attīstītu brīvostas industriālo teritoriju, kopš 2005. gada pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma Ventspilī uzbūvētas 12 ražošanas ēkas vairāk nekā 50 miljonu eiro vērtībā. Šajās ēkās radīts ap tūkstoš jaunu darbavietu.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr. 6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) tiek īstenots, piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības fonda līdzekļus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros.

Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljons eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. Projekta mērķis ir, veicot ieguldījumus industriālo telpu izveidē Ventspilī, sekmēt komersantu paplašināšanos, piesaistīt jaunus komersantus un radīt jaunas darbavietas.

Komentāri

Pievienot komentāru