Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ir noslēdzies vērienīgākais zinātnes infrastruktūras attīstības projekts – RSU zinātniskā centra Kleisti renovācija un modernizācija par kopējo summu 4,44 miljoni eiro, informē RSU.

Zinātniskā centra Kleisti labiekārtošanas darbu laikā tika nosiltināta un atjaunota ēkas fasāde, kā arī telpas tika pielāgotas un aprīkotas ar modernām iekārtām pētniecisko institūtu un laboratoriju vajadzībām. Zinātnes centrā Kleisti jaunas telpas un aprīkojumu ieguvis A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Darba drošības un vides veselības institūts, Bioķīmijas laboratorija, Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija un Biomehānikas laboratorija, kas izvietojušās 2704 m2 platībā, nodrošinot darbu 64 pētniekiem un laboratoriju darbiniekiem.

Ēkas rekonstrukcija tika veikta divās kārtās. Rekonstrukcijas darbu 1. kārta jeb siltināšanas darbi tika veikti KPFI līdzfinansēta projekta ietvaros par kopējo darbu summu 680 000 eiro. Savukārt rekonstrukcijas 2. kārtā jau tika veikta laboratorijas telpu pārplānošana laboratoriju vajadzībām, izveidotas tikšanās telpas, veikti vispārēji rekonstrukcijas darbi un ēkas iekšējo komunikāciju atjaunošana par summu 1 341 335 eiro (ERAF – 89,2%; RSU – 10,8%).

Līdz ar rekonstrukciju jaunajā centrā ir uzstādītas arī modernas zinātniskās iekārtas un aparatūra 2 173 185 eiro (ERAF – 89,75%; RSU – 10,25 %) vērtībā. To skaitā uzstādītas gan liela ātruma spektrālā attēla konfokālā lāzeru mikroskopa sistēmas, gan arī iekārtas un aparatūra vairākiem pētniecības blokiem, piemēram, molekulārās bioloģijas, biotehnoloģijas pētniecības blokiem. Papildus vēl par aptuveni 250 000 eiro (ERAF – 102 162 eiro; RSU – 147 838 eiro) tika veikta zinātnisko darbinieku darba vietu iekārtošana.

Telpu izvietojums un aprīkojums zinātnes centrā tagad ir pieejams personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ēkas siltināšanas darbi 1. kārtā notika KPFI līdzfinansētajā projektā Rīgas Stradiņa universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot energoresursu patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju atbilstoši videi draudzīgiem nosacījumiem, bet rekonstrukcijas 2. kārta, izmantojot ERAF līdzfinansējumu zinātnes un pētniecības infrastruktūras modernizācijai un attīstībai projekta Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija ietvaros.

Centrs svinīgi tika atklāts piektdien, 11.decembrī. RSU rektors profesors Jānis Gardovskis uzsver, ka zinātnes centra Kleisti atklāšana paver vēl nebijušas iespējas RSU zinātniekiem piedalīties starptautiskos pētniecības un inovāciju projektos, tādējādi nodrošinot atklājumu un inovāciju ātrāku ieviešanu Latvijas veselības aprūpes sistēmā.

Komentāri

Pievienot komentāru