Nekustamais īpašums

Igauņiem vērienīgi apbūves plāni Krasta ielā

Zane Atlāce - Bistere, 18.04.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Igauņiem piederošs uzņēmums SIA Sudrabsala iecerējis vērienīgi mainīt Krasta ielas vaibstus Rīgā, paredzot tur pat 24 stāvu apbūvi.

Pašlaik norisinās detālplānojuma teritorijai Krasta ielā 33 (pēc adreses maiņas -Krasta ielā 1C), Rīgā publiskā apspriešana. Tās termiņš noteikts no 25.03.2019. līdz 23.04.2019 (ieskaitot). Detālplānojuma ierosinātājs ir SIA Sudrabsala, izstrādātājs SIA Metrum.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, attīstot un īstenojot 2005. gadā izstrādāto apbūves koncepciju – detalizējot daudzstāvu dzīvojamo ēku (9 līdz 24 stāvi) grupas izvietojumu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Saskaņā ar attīstītāja kopējo apbūves teritorijas attīstības vīziju, kvartālā starp Salu tiltu, Krasta ielu un Daugavu (vēsturiskās Zvirgzdu salas teritorijā) paredzēts radīt pievilcīgu, atpazīstamu un dzīvotspējīgu augstas kvalitātes pilsētvidi – ar labiekārtotu publisko zonu, kurā cilvēkiem būtu prieks dzīvot, strādāt un atpūsties. Lai to realizētu, teritorijā kopumā paredzēts attīstīt gan dzīvojamo, gan jaukta tipa apbūvi, kura apvieno darījumu, tirdzniecības un dzīvojamās teritorijas, un aktīvās publiskās zonas.

Realizējot augstbūvju attīstības vīziju, detālplānojuma teritorijā var uzbūvēt četras torņu tipa daudzstāvu ēkas, kas kopā ar pārējām apbūves kompleksā plānotajām ēkām veidos vienotu arhitektonisko kompleksu, ar izteiktu jaunās apbūves dominējošu siluetu Daugavas krastā.

Gājēju promenāde gar Daugavu nodrošinās publisku piekļuvi Daugavmalai, papildus rekreācijas un publiskās ārtelpas funkcijas; komerciāla un sociāla rakstura objekti, kā veikals, pirmsskolas bērnu iestāde, daudzstāvu autonovietne, dažādi biroji, kas izvietoti dažādās teritorijas vietās, nodrošina tās funkcionalitāti.

Projekta aprakstā norādīts, ka esošais apbūves siluets Daugavas labajā krastā veido salīdzinoši monotonu «apbūves sienu», īpaši skatā no Salu tilta un Krasta ielas. Šo esošo apbūves siluetu vēsturiskā Maskavas ielas dzīvojamā apbūve, kā arī salīdzinoši jaunākā Krasta ielas komercobjektu apbūve. Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu.

Detālplānojums zemes vienībai Krasta ielā 1C, Rīgā detālplānojuma teritorijā ir atļauta apbūve ar maksimālo stāvu skaitu 24. Līdz ar to, jau pilsētas teritorijas plānojums paredz, ka detālplānojuma teritorijā plānotā apbūve var veidot kvartāla apbūves telpisko dominanti, ietekmējot un mainot esošo apbūves siluetu.

Saskaņā ar 2007./2009.gadā izstrādāto apbūves koncepciju Zvirgzdu salas pussalai gar Daugavas krastu bija plānots izbūvēt kopumā 13 ēkas –vienu biroju ēku, 11 daudzdzīvokļu ēkas 4līdz 24 stāvu augstumā ar 1804 dzīvokļiem, kā arī 3720 autostāvvietas.Starp abām ēku rindām tika plānota iela gandrīz 500 metru garumā. Lai piekļūtu kompleksam, plānots izbūvēt vietējās satiksmes transporta joslu no Krasta ielas, bet vēlāk pār Krasta ielu plānots izbūvēt gājēju tiltu.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas dokumentos teikts, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes informāciju, būvniecības iecere zemes gabalam Krasta ielā 37(nekustamā īpašuma adrese pirms zemes vienības sadalīšanas 2017.gadā) būvvaldē tika iesniegta 2012.gadā, tomēr šai iecerei kopumā ir gandrīz 15 gadus ilga vēsture. Rīgas pašvaldībai piederošais īpašums iznomāts SIA W Riepas 2004.gadā, kad atbilstoši tobrīd spēkā esošajam Rīgas teritorijas plānojumam zemesgabals Daugavas krastā atradās darījumu iestāžu teritorijā. Slēdzot nomas līgumu, tika paredzēts, ka biroju ēkas būvniecība tiks pabeigta jau 2007.gadā.

2006.gadā stājies spēkā jauns teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, kas būtiski izmainījis zemesgabala izmantošanas veidu, nosakot šajā vietā jauktas apbūves teritorijas zonējumu, kurā paredzētas plašāks izmantošanas iespējas –daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, darījumu iestāde, tirdzniecības un pakalpojumu objekts. Atbilstoši tam 2007.gadā veikti grozījumi līgumā, paplašinot būvju funkcijas un nosakot, ka līdz 2009.gada 27.februārim SIA W Riepas (teritorijas īpašnieks 2007.gadā) jāizstrādā un jāiesniedz Īpašuma departamenta Zemju pārvaldē apbūves projekts skiču stadijā, savukārt visa zemesgabala apbūve jāpabeidz līdz 2014.gada 27.februārim. Vienlaikus W Riepas 2007.gadā vērsās pašvaldībā ar zemesgabala privatizācijas ierosinājumu. Rīgas dome pieņēmusi uzņēmumam labvēlīgu lēmumu kurā noteikts, ka zemesgabala pircējam līdz 2014.gada 27.februārim jāpabeidz visa zemesgabala apbūve.

Tā kā 2009.gadā valstī nekustamā īpašuma attīstību aizkavēja ekonomiskā krīze, uzņēmums vērsās ar lūgumu pašvaldībā pagarināt noteiktos būvniecības termiņus līdz 2029.gada 22.jūnijam. Rīgas dome piekritusi pagarināt būvniecības termiņus, nosakot, ka pircējam līdz 2020.gada 27.februārim jāpabeidz visa zemesgabala apbūve un jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamentā ekspluatācijā pieņemšanas akts vai ēkas inventarizācijas lieta. Gadījumā, ja zemesgabala apbūve ir aizkavējusies objektīvu, no pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ, šis termiņš var tikt pagarināts līdz 2029.gadam, teikts detālplānojuma dokumentos.

Rīgas pilsētas pašvaldība privatizācijas procesa rezultātā 2011.gada 9.maijā noslēdza nomaksas pirkuma līgumu, kurā iekļauti arī Rīgas domes noteiktie būvniecības termiņi. Rīgas pilsētas zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz zemesgabalu 2011.gada 1.jūnijā nostiprinātas Sudrabsalai. Vienlaikus par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai nostiprinot pirmo hipotēku un atsavināšanas aizliegumu, kas kalpo par garantu noteikto būvniecības termiņu ievērošanai.

SIA Sudrabsala nosaukums līdz 2011.gadam bijis W Riepas, kas dibināts 1996.gadā kā Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums. Uzņēmuma dibinātāji bija divi Zviedrijas pilsoņi un divi Latvijas pilsoņi – bijušais premjers un ekonomikas ministrs Guntars Krasts un viņa brālis Halfors Krasts. Visiem četriem dibinātājiem uzņēmums piederēja vienādās daļās. 2000.gadā Guntars Krasts uzņēmumu pametis, bet Halfora Krasta īpašumā līdz 2004.gadā nonākuši 63,89% uzņēmuma kapitāldaļu.

2004.gada novembrī uzņēmumu pilnībā iegādājās Ineta Gadzjus, kas jau mēnesi vēlāk to pārdeva SIA Jaltrade, kas savukārt 2005.gada maijā, pārdeva uzņēmumu Uldim Arnicānam. No Arnicāna 2006.gada maijā uzņēmuma kapitāldaļas 75% apjomā iegādājās Igaunijā reģistrētā AS Parston Capital un 25% apjomā - AS Oma Ehitaja. 2007.gadā W Riepas iegādājās SIA Krastmalas nami, kas 2009.gadā tika pievienota W Riepas.

Nosaukumu Sudrabsala uzņēmums ieguva 2011.gadā. Pašreiz tas pieder igauņu kompānijai Aktsiaselts Papiniidu Projekt (100%), liecina informācija Lursoft. Ar SIA Sudrabsala pārstāvjiem Db.lv līdz šim nav izdevies sazināties.

Komentāri

Pievienot komentāru