Izsolē pārdos Rīgas pašvaldībai piederošu noliktavas ēku Spīķeros 

Pirmdien Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Maskavas ielā 8 k-1 atsavināšanu, pārdodot izsolē, informē domes pārstāvji.

Žanete Hāka, 28.04.2014

Īpašums ir noliktavas ēka, kas ietilpst valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Spīķeru apbūves ansamblis un atrodas UNESCO Pasaules mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs teritorijā, un tam piesaistītais zemesgabals 510 m² platībā.

Noliktava celta 1890.gadā un ir sliktā tehniskā stāvoklī – būves ķieģeļu mūra pamati ilglaicīgi atradušies mitruma iespaidā, kā rezultātā ķieģeļu mūris ir erodējis. Vietām uz ārsienām ir nelielas vertikālas plaisas, kas liecina par pamatu sēšanos vai deformācijām, pamati pakļauti pastāvīgai laika apstākļu iedarbībai. Noliktavā nav ierīkota apkure, ūdensapgāde un kanalizācija. Elektrība ir atslēgta.

Noliktavas pilnvērtīga un droša ekspluatācija ir iespējama, veicot tās rekonstrukciju. Nekustamais īpašums nav iznomāts un netiek lietots.

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma sastāvā esošā noliktava ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sniedza norādījumus par tā izmantošanu un saglabāšanu, uzsverot, ka ēkā nav pieļaujama tāda saimnieciskā darbība, kas var apdraudēt tās saglabāšanu.

Īpašums perspektīvā nav nepieciešams pašvaldībai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un tā pilnvērtīgai ekspluatācijai ir nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, tādēļ Rīgas domes Īpašuma departaments ierosina tā atsavināšanu, pārdodot izsolē. Tas sekmētu ēkas kā kultūras pieminekļa saglabāšanu un attīstīšanu, piesaistot privāto kapitālu un rosinātu saimniecisko iniciatīvu.

Galīgo lēmumu par ēkas nodošanu izsolei jāpieņem Rīgas domes sēdē.

Jaunākais izdevums