Likumi

KNAB iesniedzis izskatīšanai valdībā Lobēšanas atklātības likumprojektu

Lelde Petrāne, 13.01.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir iesniedzis izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu Lobēšanas atklātības likums, kas definē lobēšanas un lobētāja jēdzienus un nosaka lobētāja pienākumus un lobēšanas ierobežojumus.

Lobēšana ir visā pasaulē izplatīta likumdošanas procesa un dažādu publiskās varas lēmumu pieņemšanas ietekmēšana noteiktu privātpersonu interesēs (piemēram, lēmumu par attīstības plānošanu vai publisko iepirkumu veikšanu valsts, pašvaldību, kapitālsabiedrību vajadzībām, publisko privāto partnerību), tomēr ne vienmēr šis jautājums ir tiesiski noregulēts. Visā pasaulē notiek diskusijas ne tikai par lobēšanas prakses tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem, bet arī par nepieciešamību lobēšanas jautājumu noregulēt, ar attiecīgu tiesību aktu nodrošinot to, ka lobēšana ir skaidri definēta, atklāta un visiem vienlīdz pieejama, skaidro birojs.

Lai noregulētu lobēšanas jautājuma tiesisko regulējumu Latvijā, Ministru kabinets 2011.gada 12.decembrī atbalstīja KNAB izstrādāto koncepciju Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem, atzīstot nepieciešamību šī jautājuma noregulēšanai izstrādāt atsevišķu likumu. KNAB 2012.gadā izstrādāja likumprojektu Lobēšanas atklātības likums un tā gada 14.jūnijā tas tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Likumprojekta Lobēšanas atklātības likums mērķis ir nodrošināt lobēšanas atklātību Latvijā, veicinot sabiedrības uzticību tam, ka lēmumu pieņemšanas process ir brīvs no pretlikumīgas ietekmes, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ikvienam iesaistīties lobēšanā. Likumprojektā ir definēts lobēšanas jēdziens, nosakot, ka lobēšana ir apzināta privātpersonas interesēs veikta saziņa ar publiskās varas institūcijas pārstāvi nolūkā ietekmēt publiskās varas institūcijas pārstāvja rīcību dokumentu un to projektu ierosināšanas, izstrādes, saskaņošanas, pieņemšanas vai izsludināšanas procesā. Kā arī likumprojektā tiek skaidrots lobētāja jēdziens, noteikti lobētāja pienākumi un lobēšanas ierobežojumi, noteikta informācijas par lobēšanas darbībām reģistrēšanas un publicēšanas kārtība, kā arī plānots noteikt administratīvo atbildību lobētājiem un publiskās varas institūciju pārstāvjiem par likumprojektā noteikto normu neievērošanu.

KNAB izstrādātais likumprojekts Lobēšanas atklātības likums pieejams:

http://www.knab.gov.lv/uploads/ta_projekti/knablik_131216lob.pdf