Kuldīgas novada pašvaldība sāks sarunas ar MADE arhitekti par kultūras centra projektēšanu 

Noslēdzies Kuldīgas novada pašvaldības atkārtoti rīkotais metu konkurss Kuldīgas kultūras centra ēku kompleksa un pagalma rekonstrukcijai.

Lelde Petrāne, 21.01.2015
1/7

Avots: Kuldīgas novada pašvaldība

Izvērtējot iesniegtos darbus, 1. vieta netika piešķirta, taču žūrijas komisijas vērtējumā par labāku tika atzīts SIA MADE arhitekti (autori: Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa, Liene Šiliņa, Stella Mugellini un Elisa Casini) piedāvājums ar devīzi «PAG18». SIA MADE arhitekti tika piešķirta 2. vieta un godalga EUR 3000.

Komisija atzina, ka SIA MADE arhitekti metam ir mūsdienīga pieeja, kas respektē pilsētvidi un atbilst konkursa mērķim, taču ietvertie risinājumi daļēji neatbilst plānošanas un arhitektūras uzdevumam (PAU) un projektēšanas uzdevumam (PU), nav atrunātas koncepcijas detaļas, kā arī nepieciešams risināt atsevišķas detaļas telpu programmām un funkcionalitātei. Žūrija nolēma ieteikt pašvaldībai sarunu procedūras laikā vienoties ar SIA MADE arhitekti par nepieciešamajiem precizējumiem.

Otra priekšlikuma autori SIA Sestais stils (Vita Polkovņikova, Ina Kuļikovska, Kristaps Bautra, Dace Zariņa) un SIA Būvinženieru konsultāciju birojs (Aldis Grasmanis) saņēma veicināšanas balvu EUR 500.

Metu konkurss tika rīkots ar mērķi iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu projekta priekšlikumu Kuldīgas kultūras centra ēku kompleksa (Raiņa iela 21) rekonstrukcijas iecerei, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu.

Kuldīgas kultūras centrs iekārtots 20. gs. sākumā būvētā namā, kas pēc arhitekta Aleksandra Vanaga projekta celts Kuldīgas Sadraudzīgās biedrības vajadzībām. Mūsdienu kultūras aktivitātēm ēka ir kļuvusi par šauru un neērtu.

Rekonstrukcijas rezultātā Kuldīgas novada pašvaldība vēlas attīstīt Kuldīgas kultūras centra ēku kompleksu kā nozīmīgu vietējās sabiedrības saieta vietu, nacionālo un vietējo kultūras tradīciju uzturēšanas centru un daudzfunkcionālu institūciju, kas nodrošina sabiedrībai pieejamus kultūras pakalpojumus – amatiermākslu, teātri, koncertus u. c.

Jaunākais izdevums