LKA: Banku sektors atbalsta drīzu Latvijas pievienošanos OECD 

Latvijas Komercbanku asociācija, atbalstot Latvijas drīzu dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), pauž gandarījumu, ka Latvija ir pietuvojusies pievienošanās procesa noslēgumam.

Žanete Hāka, 02.3.2016

Novērtējot pēdējā iestāšanās sarunu posma nozīmi, Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) apliecina ieinteresētību sadarbībā ar valsts institūcijām turpināt aktīvu cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, t.sk., ņemot vērā OECD rekomendācijas.

2016. gada 1. martā Ministru Kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu Par Latvijas Republikas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesa gaitu. Banku nozari un tās atbilstību OECD prasībām analizēja Finanšu tirgu komiteja. Šīs komitejas ziņojumā tika apskatīts Latvijas finanšu tirgus, tā struktūra, Latvijas banku sistēma un kapitāla tirgus, finanšu tirgus uzraudzība un normatīvie akti, Latvijas finanšu tirgus starptautiskā integrācija, vērtēta Latvijas finanšu tirgu regulējošo normatīvo aktu atbilstība OECD juridiskajiem instrumentiem un liberalizācijas kodeksiem, kā arī vērtēti jautājumi par piekļuvi Latvijas finanšu tirgum. Ziņojuma secinājumi ir, ka Latvija kopumā atbilst OECD juridiskajiem instrumentiem finanšu tirgu jomā.

Taču MK informatīvajā ziņojumā norādīti arī aktuālie jautājumi, kur Latvijai nepieciešams uzrādīt tālāku progresu, lai OECD dalībvalstis lemtu par dalībvalsts statusa piešķiršanu Latvijai: Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa; Korporatīvās pārvaldības komiteja (valsts kapitālsabiedrību jautājums).

Kukuļošanas apkarošanas darba grupas uzmanības lokā ir arī jautājumi, kas attiecas uz banku nozari. OECD rekomendācijas šajā virzienā iesaka: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā iekļaut visas politiski nozīmīgu personu kategorijas; pieprasīt kredītiestādēm un maksājumu iestādēm veikt padziļināto izpēti un citus papildu pasākumus pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu; nodrošināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (Kontroles dienestu) ar pietiekamiem resursiem, kā arī kredītiestādes un maksājumu iestādes ar atbilstošām vadlīnijām, tipoloģijām un apmācībām; palielināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) resursus naudas atmazgāšanas novēršanas kontroles jomā; veikt neatliekamus pasākumus, lai veicinātu saukšanu pie atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Raksts turpinās pēc reklāmas

LKA ir atbalstījusi politiski nozīmīgas personas definīcijas paplašināšanu, vienlaikus aicinot nodrošināt, ka likuma prasības ir ne tikai uzrakstītas, bet arī kvalitatīvi un pēc būtības īstenojamas praksē.

Saprotot, ka palielināsies banku uzraudzības izmaksas, LKA pauž izpratni un gatavību diskusijā ar FKTK rast vienošanos par uzraudzības institūcijas profesionalitātes un kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešamajiem lielākiem maksājumiem FKTK uzturēšanai. Savukārt jautājumā par Kontroles dienesta kapacitāti LKA aicina atbildīgās valsts iestādes izmantot no finanšu stabilitātes nodevas iekasētos līdzekļus, lai būtiski palielinātu finansējumu Kontroles dienestam un stiprinātu tā veiktspēju.

FKTK pērnā gada nogalē pieņēma, un bankas jau ievieš Klientu padziļinātās izpētes noteikumus kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm. Lai nodrošinātu pārējo OECD rekomendāciju izpildi, piemēram, par padziļinātu klienta izpēti, tipoloģiju un vadlīniju izstrādi, kā arī apmācībām, LKA turpinās cieši sadarboties ar FKTK un Kontroles dienestu tālāko pasākumu īstenošanā.

Cīņai ar NILLTF būs turpmāki panākumi, ja tiks nodrošināta vainīgo personu laicīga un nenovēršama saukšana pie atbildības. Līdz ar to LKA aicina valsti pastiprināt NILLTF lietu izmeklēšanas un iztiesāšanas spējas, sevišķi par ārvalstīs izdarītājiem predikatīvajiem noziegumiem, kas ir sevišķi būtiski Latvijas starptautiskās reputācijas un konkurētspējas stiprināšanai.

Papildus LKA vērš uzmanību uz otru svarīgo jautājumu OECD iestāšanas procesā – atbilstības nodrošināšana OECD vadlīnijām par valsts kapitāla pārvaldību, kas būtiski ietekmē Latvijas izredzes saņemt uzaicinājumu dalībai organizācija un kuras sekmīgā un ātrā ieviešanā bankas un citi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ir gatavi sniegt valstij nepieciešamo palīdzību.

 

No šīs sadaļas

Deviņpadsmito reizi Stokholmas Ekonomikas augstskolas Ieguldījumu fonds Rīgā sadarbībā ar DNB banku...

Latvijas iedzīvotāju pensija veidojas no veiktajām sociālajām iemaksām, tāpēc, ja visi maksātu...

Svārstīgie akciju tirgi, krītošās naftas cenas un spēcīgāks dolārs aizvadītajā gadā...

Danske Bank parakstījusi līgumu ar bankas sistēmu izstrādātāju UAB Forbis, kas izstrādās...

Progresīvā ienākuma nodokļa ideja saņem darba devēju nesaudzīgu kritiku, taču pilnībā no...

Tā iecerēts samazināt tirgus nepilnības, veicinot jaunu mazo un vidējo uzņēmumu izveidi,...

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadības sarakstā ir iekļauti 173 darbinieki, kuru finanšu...

Otrdien likvidējamās AS Latvijas Krājbanka prasījuma tiesību izsole pret SIA Stainers tika...

Kopējie atvērto ieguldījumu fondu aktīvi 2015. gadā pieauga par 3%, gada beigās...

Otrdien Ministru kabinets (MK) izskatīja valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi...