LKA: Lēmums par ABLV Bank būtiski neietekmē Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu apkalpošanu 

Tā kā «ABLV Bank» galvenokārt strādāja ar ārvalstu klientiem, lēmums par noguldījumu nepieejamību «ABLV Bank» būtiski neietekmē Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu apkalpošanu, informē Latvijas Komercbanku asociācija.

Dienas Bizness, 24.02.2018

Kā sestdien, 24. februārī, ziņots, FKTK padome, ņemot vērā, ka Eiropas Centrālā Banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu atzīt ABLV Bank par tādu finanšu iestādi, kas ir vai nonāks finanšu grūtībās un nav devusi instrukciju atcelt 18.02.2018. noteiktos maksājumu ierobežojumus «ABLV Bank», ir pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošināt garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu «ABLV Bank» klientiem.

Latvijas Komercbanku asociācija ir pārliecināta, ka izlēmīga un stingra vēršanās pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ilgtermiņā nesīs ieguvumus, palīdzot Latvijas finanšu sektoram atgūt reputāciju.

Latvijas Komercbanku asociācija jau iepriekš paudusi neiecietīgu attieksmi pret pārkāpumiem un Latvijas banku sistēmas izmantošanu prettiesiskām darbībām, kas neatbilst starptautiskajai praksei un tiesībām.

Pievienojamies Finanšu ministrijas (FM) vērtējumam, ka FM sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un citām institūcijām pēdējos gados ir nozīmīgi stiprinājusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvo ietvaru, tostarp nodrošinot FKTK instrumentus uzraudzības procesa efektīvai īstenošanai.

Industrija kopumā daudz strādā pie augstāko atbilstības standartu ievērošanas un finanšu nozares reputācijas veicināšanas. LKA padomē 2017. gada oktobrī apstiprinātā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas jau paredz augstākos atbilstības standartus. Turpināsim iestāties par vēl aktīvāku riska klientu īpatsvara samazināšanu, lai sekmētu pilnīgu kvalitātes kontroli.

Pēc Valsts kases 22. februārī sniegtās informācijas starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global pārapstiprināja Latvijas kredītreitingu esošā «A-»līmenī, saglabājot pozitīvu nākotnes novērtējumu. S&P Global veiktais izvērtējums ir ārpuskārtas kredītreitinga novērtējums, kas ir saistīts ar ASV Valsts departamenta publicēto paziņojumu par bankas «ABLV Bank» un sekojošajiem Eiropas Centrālās Bankas un FKTK noteiktajiem ierobežojumiem bankas darbībai. Savā izvērtējumā S&P Global norāda, ka tiešais fiskālais risks Latvijas valstij saistībā ar ABLV ir ierobežots un nebūtisks attiecībā pret Latvijas valsts finanšu spēju.

Jaunākais izdevums