No amata atceļ zvērinātu tiesu izpildītāju Ritu Granti 

Tieslietu ministra pienākumu izpildītājs Guntis Belēvičs nolēmis atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju Ritu Granti, informē Tieslietu ministrija.

Žanete Hāka, 11.5.2015

Zvērinātai tiesu izpildītājai tika piemērots bargākais sods – atcelšana no amata, ņemot vērā izdarītos pārkāpumus, kas saistīti ar kaitējuma nodarīšanu valsts un privātpersonu interesēm, kā arī zvērinātu tiesu izpildītāju institūta prestižam.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs jau šī gada 8.aprīlī ierosināja disciplinārlietu pret Ritu Granti, ko Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija skatīja 16.aprīļa sēdē. Komisija konstatēja vairākus zvērinātas tiesu izpildītājas pieļautos pārkāpumus, tostarp visu Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 lietvedībā esošo izpildu lietu nenodošanu, vairāku izpildu lietu bez tiesiska pamatojuma pārsūtīšanu citam zvērinātas tiesu izpildītājas iecirknim, kā arī izpildu lietvedības izbeigšanu bez izpildes (kaut arī netika segts parāds Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai) un citus.

Ņemot vērā minēto, zvērināta tiesu izpildītāja Rita Grante ir pārkāpusi Civilprocesa likumu, Tiesu izpildītāju likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumus par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību.

Komisijas ieskatā tiesu izpildītājas pārkāpumi nav savienojami ar šī amata pienākumu izpildi. Tāpat komisija uzskatīja, ka ar cita disciplinārsoda piemērošanu nav iespējams novērst turpmākos zvērinātas tiesu izpildītājas darbības pārkāpumus, un šī gada 22.aprīlī tā lēma ierosināt tieslietu ministram zvērinātas tiesu izpildītājas Ritas Grantes atcelšanu no amata.