NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā aktīvāk iesaistījušās meitenes 

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā šogad tika nodarbināti 4 287 skolēni. Visaktīvāk vasaras darbā iesaistījās meitenes - 2 326, zēnu bija nedaudz mazāk - 1 961, informē NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Dienas Bizness, 17.10.2014

Tostarp jūnijā pasākuma ietvaros strādāja 1 289, jūlijā - 1 801 un augustā 1 197 skolēni. Visvairāk pasākumā piedalījās skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem (96,17%), vismazāk – skolēni vecumā no 19 līdz 20 gadiem (0,75%).

Kā darba devēji pasākumā piedalījās 449 komersanti un 124 pašvaldības un valsts iestādes. Komersantu piedāvātajās darba vietās aizvadītajā vasarā tika nodarbināti 2 369 skolēni, savukārt pašvaldībās un valsts iestādēs strādāja 1 918 skolēni.

Visvairāk darba vietu skolēniem NVA pasākuma ietvaros piedāvāja darba devēji Rīgas reģionā, kur tika nodarbināti 1 282 skolēni, vismazāk - Vidzemē, kur vasaras brīvlaikā ar NVA atbalstu strādāja 589 skolēni. Kurzemē šovasar bija nodarbināti 1 149, Latgalē - 630 un Zemgalē - 637 skolēni. Pasākuma īstenošanai aģentūra izlietoja 742 962 eiro, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs no NVA saņēmis vidēji 173,31 eiro.

Pēc NVA sniegtās informācijas visbiežāk skolēni bija nodarbināti vienkāršajās profesijās, kurās savus spēkus izmēģināja 3 060 jaunieši, savukārt 575 skolēni veica pakalpojumu un tirdzniecības darbinieku pienākumus, 292 palīdzēja dažādu jomu speciālistiem un vecākajiem speciālistiem, 162 iepazinās ar kalpotāju profesijām, 92 iejutās kvalificēto lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieku profesionālajā ikdienā, 67 «pielaikoja» kvalificēto strādnieku un amatnieku darbu, 36 iepazina iekārtu un mašīnu operatoru un izstrādājumu montieru arodus, bet 1 skolēns bija palīgs amatpersonai.

NVA tikās Rīgas, Tukuma un Ventspils pašvaldību, Latvijas Jaunatnes padomes, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Labklājības ministrijas (LM), Valsts darba inspekcijas (VID) un NVA pārstāvji, lai pārrunātu šogad atjaunotā NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma norisi un apspriestu ierosinājumus tā veiksmīgākai īstenošanai nākamvasar.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informējis, ka veikto pārbaužu laikā skolēnu vasaras darba vietās netika konstatēti būtiski pārkāpumi, tāpat arī no skolēniem, kuri piedalījušies NVA pasākumā, VID nav saņēmis sūdzības. Tas liecina par darba devēju atbildīgu pieeju, ar NVA atbalstu pieņemot darbā skolēnus. Savukārt no skolēniem, kuri vasaras darbā bija iekārtojušies patstāvīgi, bez NVA atbalsta, sūdzības par darba devēju negodprātīgo attieksmi ir saņemtas.

Jaunākais izdevums