Papildināta «Personāla vadības rokasgrāmata» 

Rokasgrāmata ir papildināta ar jaunu 8.12. nodaļu – «Darbinieku iesaistīšanās», kuru izstrādājusi biznesa vadības speciāliste cilvēkresursu jautājumos Anita Gaile, kas darba pieredze ieguvusi vietējos un starptautiskos uzņēmumos, veidojot un mainot organizācijas kultūru, attīstot un mācot vadītājus, nodrošinot efektīvu personāla vadības funkciju uzņēmumā.

, 13.6.2013

Šī tēma ir aktuāla ikvienai organizācijai, jo darbinieku iesaistīšanos var skaidrot kā efektīvu sadarbība starp darbiniekiem un uzņēmumu. Kamdēļ ir nepieciešams veicināt darbinieku iesaistīšanos? Darbinieku iesaistīšanās izpaužas attieksmē, uzvedībā un rezultātos. Darbinieks var just lepnumu un lojalitāti pret organizāciju (attieksme), kā arī būt labs organizācijas advokāts attiecībās ar klientiem vai izdarīt kaut ko papildus, lai pabeigtu darbu (uzvedība). Rezultāti nozīmē mazāk negadījumu un kļūdu darba vietā, augstāku produktivitāti, mazāk konfliktu, vairāk inovāciju, zemāku darbinieku rotāciju un saslimšanu.

 

Vairāk informācijas šeit.