Papildināta - Uz Latvenergo valdes locekļa amatu virza trīs pretendentus 

AS «Latvenergo» Nominācijas komiteja noslēgusi uzņēmuma valdes locekļa amata pretendentu izvērtējumu, un uzņēmuma padomei lēmuma pieņemšanai par apstiprināšanu amatā nolemts virzīt trīs pretendentus, informēja «Latvenergo» pārstāvji.

LETA, 06.02.2019

Foto: LETA

Konkurss noritēja četrās kārtās, kurās atlasīti liela mēroga stratēģiskus projektus vadījuši speciālisti, ar vairāk nekā trīs gadu pieredzi liela uzņēmuma vadībā.

Nominācijas komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis stāstīja, ka pretendentiem tika prasīta ne mazāk kā trīs gadu pieredze darbā ar liela apmēra projektiem uzņēmumos ražošanā, enerģētikā un/vai būvniecībā. Nominācijas komisijai bija jāiesniedz pārliecinoši apliecinājumi pieredzei un prasmei dažādos aspektos - stratēģijas izstrādē, ieinteresēto pušu iesaistē, stratēģijas komunikācijā un ieviešanā, nozares un tās globālo tendenču pārzināšanā.

Jaunā valdes locekļa atbildībā būs «Latvenergo» ražošanas segments, tostarp lēmumu pieņemšana atbilstoši uzņēmuma stratēģijai ražošanas virziena struktūrvienībās - hidroelektrostaciju tehniskā vadība, termoelektrocentrāļu tehniskā vadība, inspekcija, vides un darba aizsardzība, ražošanas projekti, izpēte un attīstība, kā arī attīstības projektu vadība.

Atklātā konkursā saņemts kopumā 31 pieteikums, no tiem minimālajām prasībām atbilda 18 kandidāti. Ar sākotnējo kandidātu sarakstu iepazinās «Latvenergo» padomes Cilvēkresursu komiteja un iesniedza Nominācijas komisijai informāciju par kandidātiem novērtēšanai atbilstoši nākamajām atlases un novērtēšanas kārtām. Otrās kārtas 18 kandidāti klātienē tikās ar sadarbības partneri atlases procesā SIA «Pedersen&Partners». Nominācijas komisija organizēja klātienes intervijas ar pieciem augstāko novērtējumu ieguvušajiem kandidātiem.

Nominācijas komisiju vada Bičevskis, kā arī komisijā darbojās «Latvenergo» padomes locekļi Baiba Rubesa un Andris Liepiņš, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa vadītāja Dzintra Gasūne, kā arī komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām bija «Latvenergo» padomes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš, «Latvenergo» valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs un arodbiedrības «Enerģija» priekšsēdētājs Aivars Āboliņš.

Jau vēstīts, ka pērn oktobra sākumā darbu «Latvenergo» valdē atstāja Māris Kuņickis.

Šobrīd «Latvenergo» valdē strādā valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs, kā arī valdes locekļi Uldis Bariss un Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs.

«Latvenergo» koncerns nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldību. «Latvenergo» obligācijas kotē biržas «Nasdaq Riga» parāda vērtspapīru sarakstā.

Jaunākais izdevums