Ražošana

Papildināta - VK: SM bezatbildīgi akceptējusi AS Pasažieru vilciens nemākulīgo darbošanos pašplūsmā

Žanete Hāka, 20.04.2015

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

(Papildināta ar SM un PV komentāru.)

Situācija, kādā patlaban ir AS Pasažieru vilciens (PV), ir Satiksmes ministrijas (SM) ilgstošas bezdarbības rezultāts - SM bezatbildīgi akceptējusi šā uzņēmuma nemākulīgo darbošanos pašplūsmā un ļāvusi dzīvot pāri līdzekļiem, norāda Valsts kontrole (VK).

Valsts kontrole revīzijā nav guvusi pārliecību par to, ka 41,6 miljoni eiro ir iztērēti iespējami efektīvākajā veidā. Revidenti ir pārliecinājušies, ka daudzos gadījumos naudu varēja izlietot daudz racionālāk un mērķtiecīgāk. Tas būtu iespējams, ja SM, kas ir 100% AS Pasažieru vilciens kapitāla daļu turētāja un arī nozares politikas veidotāja, rīkotos kā prasmīgs un, galvenais, ieinteresēts pārraugs, norāda VK.

Revīzijā, kas aptvēra laika posmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam, konstatēts, ka kapitālsabiedrība gadiem ilgi ir strādājusi bez stratēģiska redzējuma par savu vietu un lomu valsts ekonomikā, par to, kā tā attīstīsies un ko sasniegs. Pasažieru vilciena gada pārskata dati liecina, ka gadu no gada zaudējumu apmērs pieaug un finansiālā situācija arvien pasliktinās. 2013.gadu Pasažieru vilciens noslēdza ar 4,2 miljonu eiro zaudējumiem, pērnā gada operatīvie dati neliecina par uzlabojumiem, arī 2015.gadā ir paredzami jauni zaudējumi, un tas neliecina par pozitīvām tendencēm.

Akcionāra īpašo vienaldzību pret grimstošo kapitālsabiedrību nav ietekmējusi arī Komerclikuma prasība pēc izlēmīgas rīcības gadījumā, ja sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no tās pamatkapitāla. SM pieņēmusi to zināšanai un uzdevusi kapitālsabiedrības valdei veikt sabiedrības saimnieciskās darbības optimizāciju un vest sabiedrības lietas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, uzsver VK.

Visspilgtāk SM un Pasažieru vilciena nemākulīgā sadarbība izpaudusies saistībā ar sabiedrībā plaši apspriesto un gaidīto projektu, kuram vajadzēja vainagoties ar jaunu, modernu vilcienu parādīšanos. Neraugoties uz to, ka kapitālsabiedrība atradās finansiāli ļoti sarežģītā situācijā un strādāja ar lieliem zaudējumiem, naudas šādam projektam nebija un nebija arī garantijas, ka finansējums tiks atrasts, tas tomēr netraucēja vieglprātīgi celt gaisa pilis un izsludināt iepirkumus, saka VK. Divi iepirkumi par elektrovilcienu un dīzeļvilcienu iegādi beidzās bez rezultātiem. Pēdējais iepirkums, kuram tika pievērsta pastiprināta sabiedrības uzmanība, jo iepriekšējās neveiksmes izpelnījās lielu kritiku, faktiski pielika treknu punktu cerībām uz jauniem vilcieniem.

Pasažieru vilciena veiktie aprēķini bija ārkārtīgi tālu no realitātes, patiesajām izmaksām un finansēšanas iespējām. Pēc revidentu aplēsēm, ja šobrīd apturētais iepirkums tomēr turpinātos un tiktu noslēgts līgums, līgumcena būtu palielinājusies par 49,4 miljoniem eiro un kopējā summa sasniegtu 323,2 miljonus eiro. Vienota, saskaņota redzējuma par finansējuma avotu trūkums, kā arī prognozes, kas pamatotas uz aptuveniem pieņēmumiem, nevis uz finanšu situācijas izvērtējumu un konkrētiem mērķiem, novedušas pie sasistas siles, uzsver VK. No četriem iepirkumiem tikai viens tiks īstenots – tiks atjaunoti seši vecie dīzeļvilcieni. Patlaban Pasažieru vilciena elektrovilcieni ir 34 gadus veci, bet dīzeļvilcieni - 31 gadu veci (ražotājs noteicis, ka šo vilcienu derīgās kalpošanas laiks ir attiecīgi 28 un 26 gadi). Rezultātā pārskatāmā nākotnē jaunu vilcienu nebūs, taču iepirkumu organizēšanā iztērēti gandrīz 2 miljoni eiro. Šāds iznākums tomēr nav pārsteigums, jo nevienā politikas plānošanas dokumentā nav noteikts kapitālsabiedrības darbības mērķis - pārvadājamo pasažieru skaits, kas ļautu ilgtermiņā plānot nepieciešamo vilcienu skaitu, kā arī finansējumu ritošā sastāva atjaunošanai, norād VK.

VK šogad ir pabeigusi revīzijas četrās SM pakļautībā esošās kapitālsabiedrībās un konstatējusi, ka īstenotā pārvaldība visās ir nepilnīga. Arī Pasažieru vilciena valdes locekļu iecelšana ir notikusi bez atbilstības kritēriju izvirzīšanas, nerīkojot konkursu. Valdes atlīdzības sistēma nav motivēta, nav vērtēts reāli nepieciešamais locekļu skaits. SM, arī nevērtējot kapitālsabiedrības 2012.gada finanšu pārskatu pēc būtības, bet pamatojoties uz sniegto maldīgo informāciju, prēmējusi Pasažieru vilciena valdi kopumā 11 635 eiro apmērā. SM akceptējusi, ka CSDD valdes loceklis vienlaikus ir Pasažieru vilciena valdes padomnieks. Darba laika uzskaite liecina, ka šī persona spējusi vienā laikā atrasties vismaz divās pilnas slodzes darba vietās un Pasažieru vilcienā trīs gadus strādājusi bez atvaļinājuma.

Arī pats Pasažieru vilciens darbojies kā ar kantainiem riteņiem, salīdzina VK. Administrācijas vadošajiem darbiniekiem noteikta nesamērīga piemaksa par katru brīvdienās vai svētku dienās reģistrētu un risinātu nestandarta situāciju; pieļauts, ka biļešu kasu kasieri, kā arī konduktori, kontrolieri un pavadoņi var krāpties, reģistrējot vairāk biļešu ar 100% braukšanas maksas atlaidi nekā patiesībā izdots un saņemt piemaksas; uzņēmums slēdzis ārpakalpojumu un uzņēmuma līgumus par darbiem, kas būtu jāveic pašu darbiniekiem, uzsver VK.

Kopumā revīzijā sniegts 21 ieteikums.

«SM augstu novērtē VK sniegtās rekomendācijas un ieteikumus, kas lielā mērā apstiprina uzņēmuma jaunās valdes uzsākto reformu kursa pareizību. SM jau 2014.gada jūlijā lēma par PV valdes nomaiņu, lai tādējādi uzlabotu uzņēmuma darbības efektivitāti, nodrošinātu atbildīgu, mērķtiecīgu un efektīvu darbību un esošo resursu izmantošanu. Jaunā valde ir veikusi vairākas nozīmīgas reformas finansiālās situācijas uzlabošanai un uzsākusi darbu pie uzņēmuma turpmākā attīstības plāna,» informē SM pārstāvis Aivis Freidenfelds. Viņš norāda, ka SM un uzņēmuma valde izvērtējusi VK sagatavoto atzinumu par veikto revīziju laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam, kā arī sniegtos ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem, un jau šobrīd PV veic norādīto ieteikumu mērķtiecīgu ieviešanu.

«Vairāki aktuālie jautājumi, uz kuriem ziņojumā norāda VK, jau šobrīd ir atrisināti - ir apturēti nepamatoti izdevumi, kā arī novērsti nopietni nākotnes riski. Tā, PV pārtrauca izsludināto vilcienu iepirkumu, kuru uzņēmums tā brīža finanšu situācijā nebūtu spējis realizēt un tādējādi būtu apdraudēta uzņēmuma darbība,» uzsver SM.

«SM kā akcionārs norāda, ka uzņēmums turpinās aktīvu darbu pie finanšu situācijas uzlabošanas, rūpīgas izmaksu kontroles un strādās pie nākotnes attīstības modeļa un stratēģijas,» piebilst SM.

Arī PV norāda, ka augstu novērtē VK sniegtās rekomendācijas un ieteikumus, kas lielā mērā apstiprina jau uzsākto reformu virzienu.

«Kopš 2014.gada jūlija, kad darbu uzsāka uzņēmuma valde jaunā sastāvā, jau ir veiktas vairākas nozīmīgas reformas finansiālās situācijas uzlabošanai un uzsākts darbs pie ilgtspējīga uzņēmuma attīstības plāna,» norāda PV pārstāve Ieva Miežubrāle.

«Šajā laika periodā tika ievērojami samazināts budžeta deficīts un būtiski pārskatītas izmaksu pozīcijas, kas PV ļauj ietaupīt un padara uzņēmuma darbību efektīvāku. Vairāki aktuālie jautājumi, uz kuriem savā ziņojumā norāda VK, jau tika atrisināti pagājušajā gadā, kad nekavējoties tika pieņemti svarīgi lēmumi, kas apturēja nepamatotos izdevumus vai radīja nopietnus riskus nākotnē. Tā, piemēram, PV pārtrauca izsludināto vilcienu iepirkumu, kuru uzņēmums tā brīža finanšu situācijā nebūtu spējis realizēt un tādējādi apdraudēta būtu uzņēmuma darbība. Savukārt neizdevīgā līguma izbeigšana ar Rīgas Domi ļāva izvairīties no radītajiem zaudējumiem ik mēnesi desmitiem tūkstošu eiro apmērā. Tāpat arī pašiem pilnībā pārņemot remontdarbu veikšanu, AS PV jau šobrīd būtiski samazina remontdarbu izmaksas, kas ir viena no lielākajām uzņēmuma izmaksu pozīcijām,» skaidro PV pārstāvji.

Viņi piebilst, ka PV ņems vērā VK ieteikumus iekšējo procedūru aprites un normatīvo dokumentu izstrādes uzlabošanai, kā arī turpinās darbu pie izmaksu pozīciju samazināšanu un uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanu, veicot pasažieru pārvadājumus saskaņā ar valsts pasūtījumu.