Finanses

Paplašina darbību par spīti globālajām krīzēm

Jānis Goldbergs, 07.03.2024

Jaunākais izdevums

Latvijā dibinātā fintech kompānija Eleving Group pērno gadu noslēgusi ar lieliskiem peļņas rādītājiem, un aiziešana no Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem nav samazinājusi uzņēmuma izaugsmes tempus un pārstāvēto valstu sarakstu, tieši otrādi - grupa klātbūtni ārvalstu tirgos palielinājusi par četrām valstīm.

Kā krīzes un ekonomiskās vētras pārvar Eleving Group, intervijā Dienas Biznesam atklāj grupas izpilddirektors Modests Sudņus (Modestas Sudnius).

Pirms nedaudz vairāk kā gada intervijā ar jums Dienas Bizness rakstīja par Eleving Group kā vienu no straujāk augošajām Austrumeiropas kompānijām, kas darbojas 14 valstu tirgos un trīs kontinentos un kam galvenais birojs ir Rīgā. Kas šajā laikā ir mainījies, noticis? Turpināt augt tikpat strauji?

Neraugoties uz visiem pretvējiem, ko aizvadītajā gadā piedzīvoja globālā ekonomika, Eleving Group ir turpinājusi organisku izaugsmi ne tikai svarīgākajos biznesa rādītājos, bet arī produktu piedāvājumā un kvalitātē. Salīdzinot ar 2022. gadu, ir piedzīvots lēciens kā portfeļa izaugsmē, tā arī peļņas un rentabilitātes rādītājos. Sasniegtie rezultāti apliecina, ka ir ielikts labs pamats turpmākai attīstībai un Eleving Group šobrīd atrodas ļoti stabilā finanšu pozīcijā. Aizvadītajā gadā izjutām augstu inflāciju un samērā nelabvēlīgu procentu likmju vidi, kas ietekmēja patērētājus un uzņēmumus. Tādēļ vairāk nekā citos gados šajā laikā pievērsām pastiprinātu uzmanību portfeļa kvalitātes celšanai, procesu efektivizācijai, kā arī saistību struktūras un risku diversifikācijai. Tie bija galvenie pīlāri, uz kuriem balstījām savu stratēģiju, un skaitļi rāda, ka šāds lēmums ir bijis pareizs. Pērn sekmīgi emitējām obligācijas 50 milj. eiro apmērā, un esošajiem Latvijas obligāciju turētājiem tā bija iespēja apmainīt viņu rīcībā esošās nenodrošinātās obligācijas pret jaunajām nodrošinātajām, kas turklāt bija ar augstāku fiksēto kupona likmi un dzēšanas termiņu pēc pieciem gadiem. Šīs apmaiņas rezultātā mums izdevās refinansēt aptuveni pusi no Latvijas obligācijām, kurām dzēšanas termiņš būs jau šā gada 31. martā, tādējādi ievērojami uzlabojot Grupas parādu dzēšanas struktūru. Šobrīd mums nav neviena nozīmīga parāda, kas būtu jāatmaksā tuvākajā laikā.

2024. gadā esam iecerējuši noturēt veselīgu izaugsmes dinamiku, un līdz šim paveiktie mājasdarbi tam būs labs pamats. Pretēji iepriekšējiem gadiem, kad vairāk fokusējāmies uz horizontālu izaugsmi un strauja jaunu tirgu apguve nebija dienaskārtībā, šobrīd izskatām dažādus attīstības scenārijus, tostarp jaunu produktu izstrādi, iespējams, fokusējoties uz MVU segmentu. Tāpat jaunu tirgu apguvē un varbūt pat konkurentu iegādē redzam zināmu potenciālu. Tomēr tas nenozīmē, ka pieņemsim ātrus un pārgalvīgus lēmumus. Joprojām uzņēmuma rentabilitāte ir prioritāra.

Ko varat kopumā pateikt par fintech sektora attīstību varbūt tieši pēdējā gada laikā? Kāds ir Latvijas piedāvājums fintech tirgū pasaulē?

Latvijas fintech piedāvājums joprojām ir apspriesta tēma. Būtībā šī nozare ietver risinājumus, kas balstīti tehnoloģijās, kuru uzdevums ir uzlabot finanšu darījumu pieejamību, lietojamību un ātrumu. Šo nozari var iedalīt divos galvenajos virzienos. Viens virziens būtu infrastruktūra, kas aptver dažādas datu apmaiņu jomas, maksājumus un, piemēram, identifikācijas rīkus. Otrs virziens būtu patērētājiem paredzēti fintech pakalpojumi, piemēram, nebanku kreditēšanas un investīciju platformas, kas maina veidu, kā cilvēki izmanto finanšu pakalpojumus un iesaistās ekonomikā. Sākotnēji finanšu tehnoloģiju virzītājspēks bija patēriņa kreditēšanas kompānijas. Šobrīd robežas ir paplašinājušās, aptverot, piemēram, savstarpējo aizdevumu un blokķēdes tehnoloģijas, maksājumu platformas, dažādus maksājumu rīkus un lietotnes u.tml. Neraugoties uz joprojām pastāvošajiem aizspriedumiem par nozari kā par patēriņa kredītu jomu, ir jāapzinās, ka patiesībā tā ir daudzpusīga un inovatīva nozare ar būtisku lomu ekonomikas attīstībā Latvijā.

Turklāt tā ir eksportētspējīga nozare, kas sniedz iespēju Latvijā dibinātiem uzņēmumiem ne tikai nest pasaulē valsts vārdu, bet piesaistīt investīcijas un beigu beigās atnest arī naudu atpakaļ uz Latviju. Uzskatu, ka šobrīd mēs vēl neapzināmies Latvijas potenciālu un spēju robežu ne no tehnoloģiskā un infrastruktūras, nedz arī no darbaspēka kvalitātes viedokļa. Tomēr ir skaidrs, ka arvien lielāks uzsvars ir jāliek uz fintech produktu kā eksporta preci. Ir jābūt drosmīgiem un ar globālām ambīcijām, jo sarežģītos ekonomikas apstākļos, kā pierāda prakse pēdējos gados, ar lokālu Latvijas produktu var būt grūti nodrošināt biznesa ilgtspēju. Riski netiek diversificēti, un ir radīts produkts ļoti mazam tirgum. Rezultātā lokāli orientēti mazie fintech uzņēmumi var neizdzīvot ekonomisko satricinājumu laikā. Es uzskatu, ka, jo raibāks un daudzskaitlīgāks ir tirgus, jo dinamiskāka ir inovāciju vide un jo lielāks ir kolektīvais ieguvums no šādas fintech ekosistēmas. Tikai tā pie mums spēs rasties fintech vienradži.

Varat īsi raksturot tieši Eleving Group pērnā gada rezultātus? Un, protams, mūsu lasītājus interesē jūsu nākotnes plāni, jo esat aktīvi biržā. Starp citu, vai plānojat šogad kādas obligāciju emisijas un ja plānojat, tad kādiem mērķiem?

2023. gadā Grupas koriģētā EBITDA palielinājās līdz 77,2 milj. eiro, kas ir par 21% vairāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr ieņēmumi, ieskaitot komisijas maksu un ar to saistītos ieņēmumus, pieauga līdz 191,1 milj. eiro, uzrādot aptuveni 9% izaugsmi. Neto peļņa pēc valūtas maiņas darījumiem sasniedza 23,4 milj. eiro pretstatā 14,6 milj. eiro pirms gada, savukārt neto portfelis gada beigās bija 320,2 milj. eiro. Proti, visos svarīgākajos rādītājos ir izdarīts nozīmīgs lēciens, ko var izskaidrot ar apzinātiem Grupas portfeļa kvalitātes uzlabošanas pasākumiem, kā arī kopējo biznesa procesu un izmaksu efektivizāciju. Runājot par obligācijām, ņemot vērā, ka oktobrī jau emitējām obligācijas 50 milj. eiro apmērā, šobrīd mums finanšu līdzekļu kādam laikam pietiek, lai spētu domāt par pietiekami ambicioziem plāniem, kuru sasniegšanā tuvākajos mēnešos nebūs nepieciešams izdot jaunus korporatīvos parāda vērtspapīrus.

Raksturojiet savu līdzšinējo pieredzi, emitējot obligācijas, ar ko atšķīrās pērnā gada emisija? Ko kopumā, jūsuprāt, var sagaidīt no kapitāla tirgus Baltijā šajā gadā?

Pagājušā gada emisija bija ļoti sekmīga. Turklāt absolūtos skaitļos tā bija viena no lielākajām korporatīvo obligāciju emisijām Baltijā pēdējos gados. Aptuveni 80% no 2000 jaunajiem piesaistītajiem investoriem nāk no Baltijas. Iepriekš mūsu obligāciju emisijās vairāk bija Rietumeiropas investoru un institucionālo jeb profesionālo investoru, kamēr šoreiz vietējie mazie investori ņēma pārliecinošu virsroku. Jā, vērtējot emisijas apjomu, 50 miljoni Frankfurtē vai Londonā nebūtu liela emisija, tomēr Baltijā šāds mērogs ir uzskatāms par ļoti ambiciozu un rezultāts - par veiksmīgu. 2023. gadā piedzīvojām rekordaugstas kupona likmes, un Baltijas kapitāla tirgū vidējā likme starp visām emisijām bija aptuveni 10,5%. Mēs piedāvājām lielāku potenciālo ienesīgumu - 13% apmērā.

Pirmšķietami kāds var uzskatīt, ka uzņēmumam tā ir liela nauda, un līdz zināmam mēram tam varētu piekrist, bet ar tās palīdzību spējām pārfinansēt citas dārgākas saistības, uzlabojot kopējo saistību struktūru Grupā. Tāpat pēdējos gados arī investoru prasības ir mainījušās un viņi pieprasa lielāku atdevi attiecībā pret risku. Tādējādi visi uzņēmumi mazliet šobrīd pārmaksā. Ir cerība, ka turpmāk Baltijas kapitāla tirgus saglabās izaugsmes vektoru un arvien vairāk uzņēmumu izmēģinās obligāciju sniegtās iespējas, savukārt vēl vairāk investoru būs gatavi investēt vietējos uzņēmumos, kļūt par daļu no to veiksmes stāstiem un baudīt sadarbības augļus.

Pasaule mainās, un ir dažādi politiski notikumi. Kāda ir makroekonomiskā kopaina, vismaz tirgos, kuros darbojas jūsu uzņēmums? Ko sagaidāt un kādus galvenos riskus redzat kopumā?

Esam uzņēmums, kas strādā 15 valstīs un 16 tirgos. Protams, ģeopolitiskie notikumi ietekmē biznesu. Pirms diviem gadiem Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā izjutām ļoti tieši, jo mums nācās slēgt biznesu Ukrainā. Tāpat pieņēmām lēmumu pārtraukt biznesu arī Baltkrievijā, kas iepriekš bija ļoti labs un perspektīvs tirgus. Es uzskatu, ka esam pieņēmuši pareizus un savlaicīgus lēmumus un esam tikuši galā ar izaicinājumiem tīri labi. Turklāt ģeogrāfiskais tvērums ir paplašinājies.

Mēs, protams, saprotam, ka Baltijas valstīm ir robeža ar Krieviju. Tas nepadara sarunas ar Rietumu investoriem vienkāršākas. Tāpat jāpieņem, ka strādājam Āfrikā, ko ierasts uzskatīt par relatīvi augstāka riska tirgu. Tomēr esam ļoti diversificēts bizness un ne velti izkaisīts pa trīs kontinentiem. Ja kādā tirgū izjūtam īslaicīgus sarežģījumus un tas neuzrāda pašus labākos rezultātus, tad to kompensē citi tirgi, kuros dzīve un ekonomika rit ierasto gaitu. Turklāt katrā no mūsu tirgiem ir cita dinamika – kāds pēc krīzēm atkopjas ilgāk, cits jau nākamajā gadā spēj uzrādīt vēsturiski labākos rezultātus. Un šī risku diversifikācija arī lielā mērā ir noteikusi, kādēļ 12 gados esam sasnieguši pietiekami atzīstamus rezultātus un katru gadu uzrādījuši portfeļa izaugsmi vidēji vairāk nekā 20% apmērā.

Intervijā 2022. gada decembrī jūs sacījāt, ka, iespējams, šī krīze nav tāda, kā visi iedomājas. Proti, nav tik briesmīgi, kā izskatās, un vidējais patērētājs tik ļoti necietīs kā pēc 2008. gada krīzes. Šobrīd, šķiet, ir šī ekonomiskā notikuma kulminācija – vai vēl aizvien esat optimistisks?

Patiesībā esmu ļoti apmierināts ar savu prognozi. Jā, mēs pieredzējām augstu inflāciju, kas šobrīd ir atgriezusies saprātīgā līmenī. Vienlaikus bezdarba līmenis saglabājas samērīgs, vietām pat zems. Nav lielu bankrotu, nav maksātnespēju, par kurām visiem būtu jāsatraucas. Tāpat kredītņēmēju maksājumu disciplīna ir labā līmenī. Raugoties uz tūrisma biznesu pasaulē, ir redzams, ka rādītāji ir pirmspandēmijas līmenī. Ja cilvēki var atļauties ceļojumus, tas nozīmē, ka viņiem ir nauda. Kopumā mēs šajos pārmaiņu un krīžu laikos dzīvojam jau kopš pandēmijas sākuma, tādēļ lieliem pārsteiguma momentiem vairs nav pamata.

Manī, protams, nav pārmērīga optimisma, ka šis būs labākais gads, kādu esam pieredzējuši, jo ir atsevišķi signāli, kas liek būt piesardzīgiem, piemēram, ECB lēmumi par lēnāku likmju samazināšanu, nekā sagaida kapitāla tirgi, tāpat piesardzība saistībā ar ASV prezidenta velēšanām un to potenciālo ietekmi uz ASV biržu. Tomēr gads nesolās būt slikts, jo visu vienmēr tāpat izšķir uzņēmuma spēja adaptēties un pieņemt efektīvus lēmumus. Savukārt patērētājs ir mācījies no iepriekšējām krīzēm, vairāk rūpējas par uzkrājumu veidošanu un pieņem prātīgākus lēmumus izmaksu ziņā brīžos, kad maciņš izjūt lielāku spiedienu.

Jau sacījāt, ka atstājāt Baltkrievijas un Ukrainas tirgu. 2022. gada beigās strādājāt 14 tirgos. Šobrīd esat 16 valstu tirgos, kas nozīmē, ka 4 valstis portfelī nākušas klāt. Kas ir šīs valstis, un ko jūs tur darāt?

Tas tiesa. Kopš pagājušās vasaras esam savam portfelim pievienojuši patēriņa finansēšanas biznesu ExpressCredit, kas piedāvā aizdevumus valsts pārvaldes darbiniekiem Namībijā, Botsvānā, Zambijā un Lesoto. Konceptuāli šis ir ļoti interesants produkts, jo mēs izsniedzam aizdevumus valsts pārvaldes darbiniekiem, kuri ierasti ir pakļauti zemākiem nodarbinātības riskiem. Turklāt saistību izpildi veic nevis pats kredītņēmējs, bet gan viņa darba devējs, kurš konkrētu ikmēneša maksājumu atskaita no kredītņēmēja algas un pārskaita saistību nosegšanai. Rezultātā spējam nodrošināt izcilus atmaksas rezultātus un ļoti caurspīdīgu kreditēšanas procesu. Savukārt no valstu attīstības viedokļa varam teikt, ka Botsvāna un Namībija ir reģionāli ļoti attīstītas ekonomikas. Piemēram, Botsvānā IKP uz vienu iedzīvotāju ir līdzīgs kā Gruzijā.

Līdz ar to mums ir prognozējams produkts ar labiem atmaksas rādītājiem gana spēcīgās ekonomikās. Šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir veicināt pilnīgu biznesa un procedūru integrāciju jau esošajos Eleving Group modeļos un sistēmās, panākot vienotu izpratni par biznesa standartiem un kāpinot procesu efektivitāti. Prognozējam, ka 2024. gadā varēsim daudz precīzāk novērtēt šā brīža piedāvājumu jaunajos tirgos, apsvērt kādus uzlabojumus, bet jau pilnīgi droši var teikt, ka pirmajos sešos mēnešos kopš biznesa integrācijas uzrādītie rezultāti liek uz nākotni raudzīties ļoti pozitīvi.

Zinām, ka Kenijā esat attīstījuši transportlīdzekļu līzinga sistēmu. Vai iespējams, ka šāds pakalpojums parādīsies arī Dienvidāfrikas reģionā?

Pagaidām pieturamies pie esošajiem plāniem, bet ir visas iespējas, ka nākotnē mēs varētu izvērtēt paplašināšanos ar esošajiem transportlīdzekļu finansēšanas produktiem arī tajos Grupas tirgos, kur tie šobrīd netiek piedāvāti. Viss atkarīgs no pieprasījuma un tirgus situācijas konkrētajā valstī.

Nedaudz ieskats vietējā tirgū. Eleving Group investēja mašīnu koplietošanas uzņēmumā OX Drive, kas iznomā Tesla elektromašīnas. Vai šis bizness, jūsuprāt, ir perspektīvs, un kādas ir izaugsmes iespējas?

Teju pirms diviem gadiem mums bija iespēja kļūt par vairākuma daļu turētāju šajā kompānijā. Esam pārliecināti, ka nākotnes mobilitāte būs elektriska, un šis biznesa projekts tiešā veidā saskan ar Eleving Group ilgtspējas kursu, ko cenšamies katru gadu stiprināt ar dažādiem zaļās mobilitātes produktiem. OX Drive ir augošs un perspektīvs uzņēmums. Pirmajā gadā mēs sākām ar 40 Tesla automašīnām, taču šobrīd kompānijas autoparks jau pārsniedz 150 elektroautomašīnas. Turklāt šodien tās vairs nav tikai Teslas, ar kurām iespējams izbaudīt ekoloģiski draudzīgāku pārvietošanos, bet arī Audi zīmola elektromašīnas, bet aizvadītajā vasarā kampaņas ietvaros pat Porsche Taycan. 2023. gadā jutām gana lielu pieprasījumu, jo klienti, izmantojot OX Drive pakalpojumu, nobrauca vairāk nekā 2 milj. kilometru aptuveni 71 000 braucienu laikā. Izmantojot tīru elektroenerģiju! Rīga ir ļoti neliels tirgus, un vērienīgākai izaugsmei ir jālūkojas tālāk. Iespējams, ka, turpinot attīstīt uzņēmumu, mēs lūkosim piesaistīt arī citus investorus, un nav izslēgts, ka šis pakalpojums kādā brīdī varētu tikt piedāvāts arī citos tirgos.

Vai ir kas tāds, ko jūs vēlētos pateikt vietējiem investoriem?

Mēs turpināsim aktīvi piedalīties kapitāla tirgos un izpētīsim visas iespējas, ko tie piedāvā. Tā kā mums ir labi diversificēts parāda vērtspapīru portfelis, kuram 2024. gadā nav būtisku dzēšanas termiņu, mēs koncentrēsimies uz potenciālu ārējā un pašu kapitāla piesaisti, izpētot iespējas gan Baltijas tirgos, gan ārpus tiem. Nav izslēgts neviens no variantiem, tostarp arī tāds, kas dotu ļoti pozitīvu pienesumu un dinamiku Baltijas kapitāla tirgū. Par to, iespējams, vairāk varēsim parunāt pēc mēneša vai diviem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Reklāmraksti

Eleving Group deviņu mēnešu periodu noslēdz ar 11% neto portfeļa pieaugumu un koriģēto EBITDA 58,5 miljonu eiro apmērā

Sadarbības materiāls, 15.11.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātais finanšu tehnoloģiju uzņēmums Eleving Group ir paziņojis neauditētos rezultātus par deviņiem mēnešiem, kas noslēdzās šā gada 30. septembrī. Deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 142,5 miljonus eiro, savukārt neto portfelis 327,3 miljonus eiro, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī.

Pārskata periodu Grupa noslēdza uzrādot stabilus finanšu rezultātus, pateicoties diversificētai uzņēmējdarbībai un sabalansētai ieņēmumu plūsmai no visām pamatdarbības jomām. Elastīgās nomas un transportlīdzekļu abonēšanas produkti deviņu mēnešu ieņēmumos veidoja EUR 37,7 milj, kamēr nomas un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi sasniedza EUR 51,0 milj. Tikmēr patēriņa finansēšanas produkti ieņēmumu kopējā apjomā veidoja EUR 47,3 milj. jeb par 8% vairāk nekā aizvadītā gada deviņos mēnešos. Augstvērtīgos rezultātus šajā segmentā galvenokārt veicināja ExpressCredit biznesa integrācija un veiksmīga operacionālā darbība Balkānos.

Grupas koriģētā EBITDA attiecīgajā periodā sasniedza 58,5 miljonus eiro, salīdzinot ar 51,5 miljoniem eiro pirms gada, savukārt koriģētā neto peļņa pirms valūtas maiņas darījumiem pieauga līdz 23,5 miljoniem eiro, kas ir par 5,3 miljoniem eiro vairāk nekā 2022. gada deviņos mēnešos.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Eleving Group uzsāk apmaiņas piedāvājumu Mogo AS 2021/2024 obligāciju turētājiem

Db.lv, 26.09.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātā globālā finanšu tehnoloģiju grupa Eleving Group ir izsludinājusi obligāciju apmaiņas piedāvājumu, kā rezultātā obligacionāri, kuru īpašumā ir Mogo AS 2021/2024 obligācijas ar ISIN kodu LV0000802452, tās var apmainīt pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām obligācijām ar dzēšanas termiņu 2028. gadā.

Eleving Group obligāciju apmaiņas piedāvājuma periods ilgs no 2023. gada 26. septembra līdz 13. oktobrim. Visiem esošajiem Mogo AS nenodrošināto obligāciju (ISIN LV0000802452) turētājiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt esošās obligācijas pret jaunajām Eleving Group nodrošinātajām un garantētajām obligācijām ar augstāku kupona likmi.

Katras obligācijas nominālvērtība ir noteikta EUR 100,00 apmērā. Jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir 2028. gadā, bet to kupona likme būs noteikta 12-13,5% robežās, ar procentu izmaksu reizi ceturksnī. Galējā kupona likme tiks noteikta līdz 2023. gada 2. oktobrim.Tā kā obligāciju nominālvērtības atšķiras, to apmaiņas attiecība ir noteikta 1:10, t. i., viena Mogo AS obligācija (ISIN LV0000802452) dod tiesības tās turētājam to apmainīt pret desmit jaunām Eleving Group eiroobligācijām (ISIN DE000A3LL7M4).

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātā globālā finanšu tehnoloģiju grupa Eleving Group ir uzsākusi publisko obligāciju piedāvājumu Baltijas valstīs. Līdz 20. oktobrim ikviens var parakstīties uz jaunajām obligācijām ar fiksētu gada procentu likmi 13% apmērā.

Jaunās obligācijas tiek piedāvātas gan privātajiem, gan profesionālajiem jeb institucionālajiem investoriem. Pieteikšanās uz obligāciju iegādi būs spēkā līdz šā gada 20. oktobrim, un saskaņā ar obligāciju emisijas prospektu, kopējais emisijas apjoms sākotnēji ir ierobežots līdz 75 000 000 milj. eiro. Tas nozīmē, ka iegādei kopumā būs pieejamas 750 000 parāda vērtspapīra vienības ar nominālvērtību 100 eiro apmērā. Lai kļūtu par jauno obligāciju turētāju, investoram ir jāveic investīcija vismaz 1000 eiro apmērā, proti, jāiegādājas vismaz 10 obligācijas.

Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2028. gada 31. oktobris, bet procentu izmaksa paredzēta reizi ceturksnī uz investora bankas kontu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

ASV Starptautiskās attīstības finanšu korporācija un Eleving Group paraksta nodomu vēstuli par 10 milj. ASV dolāru aizdevumu

Eleving Group, 30.05.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Aizdevums, kura atmaksas termiņš ir noteikts pēc septiņiem gadiem, tiks piešķirts Eleving Group meitasuzņēmumam Kenijā. Aizdevuma mērķis ir paplašināt elektrisko transportlīdzekļu finansēšanas portfeli un palielināt zaļās mobilitātes alternatīvas pašnodarbinātajiem un MVU Kenijā.

Saskaroties ar klimata pārmaiņām, Kenijas valdība līdz 2030. gadam plāno samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicinot bezemisiju mobilitāti valstī. Transporta nozarē, kas rada 67% ar enerģiju saistītā CO2 un 11,3% no kopējām emisijām, darbojas ievērojams skaits mazo uzņēmēju, kuriem nav pieejams finansējums transportlīdzekļu iegādei, kas nereti kalpo kā peļņas gūšanas instruments. Ar šo ieguldījumu ASV Starptautiskās attīstības finanšu korporācija (U.S. Internationl Devleopment Finance Corporation - DFC) un Eleving Group vēlas veicināt ilgtspējīgāku mobilitāti, piedāvājot transportlīdzekļu finansējumu privātpersonām un MVU segmentam transporta nozarē.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātais finanšu pakalpojumu sniedzējs Eleving Group aizvadītajā gadā ir sasniedzis 60% pieaugumu koriģētās neto peļņas rādītājā, tikmēr ieņēmumu apmērs, ieskaitot komisijas maksu un ar to saistītos ieņēmumus, ir palielinājies līdz 191,1 milj. eiro, bet koriģētā EBITDA ir sasniegusi 77,2 milj. eiro.

Elastīgās nomas un transportlīdzekļu abonēšanas produkti 12 mēnešu ieņēmumos veidoja 50,4 milj. eiro, kas ir par 2% mazāk nekā attiecīgajā pārskata periodā pirms gada. Tikmēr nomas un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi sasniedza 68,0 milj. eiro, uzrādot 7% pieaugumu attiecībā pret pagājušo gadu, bet patēriņa finansēšanas produkti ieņēmumu kopējā apjomā pievienoja 72,7 milj. eiro jeb par 20% vairāk nekā gadu iepriekš.

Eleving Group koriģētā EBITDA attiecīgajā periodā sasniedza 77,2 milj. eiro, salīdzinot ar 63,9 milj. eiro pirms gada, savukārt koriģētā neto peļņa pirms valūtas svārstību ietekmes bija 29,8 milj. eiro, kas ir par 7,8 milj. eiro vairāk nekā attiecīgajā periodā 2022. gadā. Turklāt kompānija ir spējusi palielināt arī savu neto portfeli līdz 320,2 milj. eiro.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Eleving Group piesaistījusi 10 miljonus eiro biznesa attīstīšanai Rumānijā

Db.lv, 16.01.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātais nebanku kreditētājs "Eleving Group" ir piesaistījis 10 miljonus eiro tālākai biznesa attīstīšanai Rumānijā, informē uzņēmumā.

Aizdevumu piešķīris fonds "ACP Credit", kas darbojas uzņēmumu kreditēšanā Centrāleiropas reģionā.

"Eleving Group" izpilddirektors Modests Sudņus atzīmē, ka ārpus "Mintos" aizdevumu platformas, "ACP Credit" ir pirmais piesaistītais ārējais investīciju partneris Rumānijā.

Sudņus skaidro, ka "Eleving Group" Rumānijas tirgū darbojas kopš 2016.gada, un tas ir kļuvis par vienu no grupas lielākajiem tirgiem. Piesaistītie līdzekļi palīdzēs "Eleving Group" apstvērt iespējas turpmākām investīcijām, kā arī spert nākamo soli biznesa attīstībā. Piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti "Mintos" saistību refinansēšanai un "Mogo Romania" portfeļa paplašināšanai.

"Eleving Group" apgrozījums pērn deviņos mēnešos bija 142,5 miljoni eiro, kas ir par 2,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2022.gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 3,7% un bija 19,4 miljoni eiro. Vienlaikus "Eleving Group" neto portfelis septembra beigās bija 327,3 miljonu eiro apmērā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Eleving Group uzrāda kompānijas vēsturē labāko ceturkšņa EBITDA rādītāju

Db.lv, 13.05.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātais finanšu pakalpojumu sniedzējs Eleving Group, kas darbojas transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas segmentos 16 pasaules valstīs, pirmo ceturksni ir noslēdzis ar 22,0 milj. eiro lielu EBITDA rādītāju un 51,8 milj. eiro apgrozījumu.

Eleving Group turpina uzturēt līdzsvarotu ieņēmumu plūsmu no visiem galvenajiem darbības virzieniem. Nomas un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi 3 mēnešu periodā veidoja 18,1 milj. eiro, bet elastīgās nomas un transportlīdzekļu abonēšanas produkti sasniedza 11,4 milj. eiro. Savukārt, patēriņa finansēšanas produkti trīs mēnešu ieņēmumus papildināja ar 22,3 milj. eiro.

Eleving Group koriģētā EBITDA attiecīgajā periodā sasniedza 22,0 milj. eiro, salīdzinot ar 17,8 milj. eiro pirms gada, savukārt koriģētā neto peļņa pirms valūtas svārstību ietekmes bija 7,8 milj. eiro, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2023. gadā. Turklāt kompānija ir spējusi palielināt arī savu neto portfeli līdz 330,5 milj. eiro attiecībā pret 278,0 milj. eiro 2023. gada 1. ceturksnī.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

2012. gadā dibinātā autolīzinga kompānijas Mogo, kas īsā laikā pārtapa multinacionālā un globālā uzņēmumā Eleving Group, veiksmes stāsts ir gan biznesa idejā, gan finanšu piesaistē, kur dominējošā loma ir obligāciju finansējumam.

Par uzņēmuma attīstību un izmantotajiem finanšu instrumentiem desmitgades garumā līdz 150 miljonus vērtai obligāciju emisijai un tās refinansēšanai Dienas Biznesam stāsta uzņēmuma finanšu direktors Māris Kreics. Materiāls tapis sadarbībā ar vietējā kapitāla banku - Signet Bank, aktīvāko kapitāla tirgus konsultantu Latvijā.

Eleving Group pirmsākumos bija Mogo Finance. Pastāstiet, lūdzu, īsi par uzņēmuma vēsturi un attīstību kopš tā dibināšanas! Kā izveidojās grupa, un kas tam pamatā?

Eleving Group aizsākumi ir meklējami 2012. gadā, kad tolaik ar Mogo Finance zīmolu uzsākām lietotu automašīnu finansēšanu Latvijā. Jaunā biznesa pamata ideja bija pavisam vienkārša – sniegt iespēju cilvēkiem iegādāties 9-10 gadus vecas automašīnas, proti, tādas, kuras vidējais patērētājs reāli var atļauties. Pirms vairāk nekā desmit gadiem tradicionālās bankas īsti nerāvās šādas kategorijas automašīnas finansēt, tādēļ mēs redzējām brīvu nišu, kuru ar savu produktu varētu nosegt. Pats biznesa modelis nav nekāda inovācija, jo līzings un atgriezeniskais līzings ir labi pazīstami kreditēšanas produkti jau izsenis. Inovācijas drīzāk bija šī produkta piedāvājumā, kas nozīmēja, ka spējām izteikt piedāvājumu jebkuram klientam, kurš pie mums ierodas atbilstoši viņa maksātspējai un vajadzībām. Tāpat inovatīva pieeja bija riska novērtēšanas metodē, kur jau tobrīd izmantojām mašīnmācīšanos un ar to saistītos algoritmus datu apstrādei.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Eleving Group plāno piesaistīt ārējo kapitālu grupas tālākai izaugsmei – uzņēmuma daļu kotēšana biržā ir viena no prioritātēm

Eleving Group, 18.04.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā dibinātais finanšu pakalpojumu sniedzējs Eleving Group ir pilnvarojis LHV Pank (Igaunija) uzņemties vadošā organizatora lomu potenciālā sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) īstenošanā.

Saskaņā ar Eleving Group izpilddirektora Modesta Sudņus teikto, LHV Pank konsultēs uzņēmumu un tā vadību par ārējā kapitāla piesaistes iespējām Baltijā un Eiropā. Uzņēmuma mērķis ir piesaistīt papildu pašu kapitālu, lai veicinātu turpmāku biznesa izaugsmi, investējot jaunos produktos un tirgos. Paredzams, ka drīzumā tiks noslēgta pārējo sadarbības partneru piesaiste potenciālā IPO procesa ietvaros.

Tikmēr finanšu konsultāciju kompānija Aalto Capital (Vācija) attiecīgā projekta ietvaros ir nolīgta par Eleving Group kapitāla tirgus konsultantiem.

Eleving Group ir dibināta 2012. gadā un šobrīd strādā 16 valstīs trīs kontinentos, piedāvājot transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas pakalpojumus. Grupa ietver tādus mobilitātes zīmolus, kā Mogo, Primero, Renti un OX Drive, un transportlīdzekļu segments sastāda aptuveni 2/3 no Grupas portfeļa. Tikmēr patēriņa finansēšanas segmentā atrodami tādi zīmoli, kā Kredo, Sebo, Tigo un ExpressCreit, un šis segments veido aptuveni 1/3 no Grupas portfeļa. Pašlaik 57 % grupas portfeļa atrodas Eiropā, 30 % - Āfrikā un 13 % - pārējā pasaulē. Eleving Group vēsturisko klientu bāze pārsniedz 500 000 patērētāju visā pasaulē, savukārt kopējā izsniegto aizdevumu summa pārsniedz 1.6 mljrd. eiro.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Aug peļņa, aug riski, top drošības jostas

Jānis Goldbergs, 03.11.2023

Konferences panelī Baltijas parādu tirgus – stabils finansējuma avots vietējiem uzņēmumiem, kuru vadīja E. Antufjevs, piedalījās platformas BeMyBond vadītāja Indra Dargite (Indre Dargyte), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Kapitāla un finanšu tirgu attīstības pārvaldes vadītājs Marks Feimi (Marc Fayemi), Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics un COBALT Latvia partneris Edgars Lodziņš.

Publicitātes foto

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Aug obligāciju ienesīgums; tirgus kļūst aizvien interesantāks investoriem, bet līdztekus obligāciju emitentiem naudas dārdzība rada papildu riskus, un palielinās saistību neizpildes risks, kuru agri vai vēlu nāksies pieredzēt arī Latvijā.

Kāda ir pieredze, drošības iespējas un izaicinājumi? Šie bija 12. oktobrī notikušās Baltijas kapitāla tirgus konferences Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja Edmunda Antufjeva skartie jautājumi. Konferences panelī Baltijas parādu tirgus – stabils finansējuma avots vietējiem uzņēmumiem, kuru vadīja E. Antufjevs, piedalījās platformas BeMyBond vadītāja Indra Dargite (Indre Dargyte), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Kapitāla un finanšu tirgu attīstības pārvaldes vadītājs Marks Feimi (Marc Fayemi), Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics un COBALT Latvia partneris Edgars Lodziņš.

Investoru interese – vai runa ir tikai par peļņu?

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vietējā investīciju banka “Signet Bank” 2023. gadā uzsāka ilgtermiņa sabiedrisko projektu – pirmo “Kapitāla tirgus akadēmiju” Latvijā, lai paaugstinātu kapitāla tirgus pratības līmeni vietējo uzņēmēju vidū.

Akadēmiju plānots rīkot regulāri un ilgtermiņā. Tā būs pieejama bez maksas tiem uzņēmējiem un uzņēmumu vadītājiem, kas, izmantojot kapitāla tirgus piedāvātās iespējas, vēlas vairot zināšanas par finansējuma piesaistes iespējām kapitāla tirgū un paaugstināt sava uzņēmuma vērtību investoru acīs gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Kā rāda jaunākā “Signet Bank” Latvijas uzņēmēju finansiālā noskaņojuma un uzņēmējdarbības vides viedokļa aptauja* – lielākā daļa, 83% no Latvijas uzņēmējiem, ir dzirdējuši par kapitāla tirgus finansējuma piesaistīšanas iespējām (kapitāla piesaistīšana no investoriem, uzņēmumu kotācija biržā un obligāciju emisijas), un 13% no tiem tuvāko 12 mēnešu laikā apsver iespēju izmantot kapitāla tirgus piedāvātos finanšu instrumentus.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Uzņēmēju žurnāla Dienas Bizness izdevums #10

DB, 05.03.2024

Dalies ar šo rakstu

Juvelierizstrādājumu veikalu tīkla īpašnieks AS Grenardi Group pērn audzējis apgrozījumu par 40%, kas bijis iespējams, pateicoties veiksmīgām obligāciju emisijām un investīcijām visā Baltijā. Nacionālā kapitāla uzņēmums iecerējis turpināt darbības paplašināšanu un veic nepieciešamos sagatavošanās darbus jaunu obligāciju emisijai, kas plānota jau šopavasar, intervijā Dienas Biznesam stāsta AS Grenardi Group valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Ģirts Rudzītis.

Vēl uzņēmēju žurnāla Dienas Bizness 5.marta žurnālā lasi:

Statistika

Krievijas loma tirdzniecībā mazinās

Tēma

Āzija ir pasaules zinātnes tehnoloģiju un inovāciju dzinējspēks

Ēnu ekonomika

Nedeklarētā alga 1,75 miljardi eiro

Mēbeļu nozare

Gaida mēbeļu tirgus atgūšanos

Bioloģiskā lauksaimniecība

Bio platību un ražotāju skaits pasaulē pieaug

Finanses

Eleving Group paplašina darbību par spīti globālajām krīzēm

Būvniecība

Pillar Contractor – ar skatu uz izaugsmi

Portrets

Jorens Grauds, SIA Latvijas Kredītņēmēju palīdzības programma izpilddirektors

Brīvdienu ceļvedis

Artjoms Milovs, AS LNK Industries valdes priekšsēdētājs

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Capitalia uzņēmumu attīstībai Baltijā pērn izsniegusi teju 23 miljonus eiro

Db.lv, 28.02.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Nebanku kreditētājs "Capitalia" pagājušajā gadā uzņēmumu attīstībai Baltijas valstīs izsniedzis gandrīz 23 miljonus eiro, kas ir par 19% vairāk nekā 2022.gadā, informē "Capitalia" pārstāvji.

Savukārt vidējā darījumu summa pērn samazinājusies līdz 87 000 eiro.

"Capitalia" vadītājs Juris Grišins skaidro, ka augstā inflācija un tai sekojošais Euribor likmju kāpums, kā arī ģeopolitiskā situācija pērn ietekmēja uzņēmumu noskaņojumu attiecībā uz aizdevumu piesaisti. Lai arī augstās kredītu likmes, kas sadārdzināja aizņemšanos bankās, radīja lielāku uzņēmumu interesi meklēt aizdevuma iespējas ārpus bankām, iedzīvotāju pirktspējas mazināšanās un nenoteiktība ekonomika arī uzņēmējus darīja piesardzīgākus.

Viņš arī atzīmē, ka aktīvākais kredītu pieprasījums pagājušajā gadā novērots no ražošanas, celtniecības un tirdzniecības uzņēmumiem.

Grišins arī prognozē, ka pieprasījums pēc alternatīvā finansējuma uzņēmumu izaugsmei pieaugs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Fintech nozare veicina jaunu profesiju attīstību

Dana Kocāne, “Tech Recruitement” aģentūras vadītāja un dibinātāja, 18.04.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neviena nozare Baltjas mērogā nav radījusi tik daudz inovācijas kā Fintech. Tā ne vien veicina ekonomikas izaugsmi, bet arī ieviesusi darba tirgū jaunas profesijas, sākot no blokķēdes izstrādātājiem līdz mākslīgā intelekta ētikas speciālistiem.

Sarunās ar Baltijas Fintech nozares pārstāvjiem, sniedzu ieskatu par speciālistu pieprasījumu un pieejamību šajā strauji augošajā un investoriem pievilcīgajā nozarē.

Finanšu pakalpojumu nozare Latvijā šobrīd veido 3% no pievienotās vērtības ekonomikā un pakalpojumu eksportā, saskaņā ar Ekonomikas ministrijas datiem. Šis sektors ir īpaši pievilcīgs darba ņēmējiem, piedāvājot vidējo mēneša bruto darba algu 2437 eiro. Turklāt pērn Latvijā pieņemtā Fintech nozares stratēģija vēl vairāk nostiprina Latvijas valdības apņemšanos veicināt labvēlīgu vidi Fintech nozares uzņēmumu inovācijām un attīstībai.

Fintech nozarē ir pārstāvētas daudzveidīgas profesijas, piemēram, datu analītiķi un zinātnieki, biznesa analītiķi, AML speciālisti, riska speciālisti, atbilstības speciālisti, krāpšanas analītiķi, Reg-tech speciālisti, informācijas drošības analītiķi un projektu vadītāji un daudzas citas. Būtiski pieminēt, ka Fintech uzņēmumiem ir pieprasījums pēc speciālistiem, kuriem ir gan tehniskās zināšanas, gan izpratne par finanšu nozari. Man bija iespēja iedziļināties Fintech nozares niansēs, sarunājoties ar šīs nozares uzņēmējiem un noskaidrot, kuras no Fintech profesijām patreiz ir pieprasītas nozarē.

Komentāri

Pievienot komentāru
Reklāmraksti

Uzņēmēji un eksperti diskutēs par darbinieku apmācību izmaksām un to nozīmi uzņēmumu attīstībā

Sadarbības materiāls, 17.01.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kā liecina LinkedIn 2023. gada darba vides apmācību analīzes dati[1]*, organizāciju darbinieki norāda, ka viens no iemesliem jauna darba meklējumiem ir nepieciešamība mācīties un attīstīt aizvien jaunas prasmes, tomēr tikai 26% aptaujāto atzīst, ka esošajā darba vietā ir motivēti mācīties. Lai noskaidrotu uzņēmēju un apmācību ekspertu redzējumu par darbinieku apmācību nozīmi uzņēmuma attīstībā, mākslīgā intelekta atbalstītas ekspertu atlases platforma Motiveer.eu 17. janvārī plkst. 17:30 organizē tiešsaistes diskusiju “Apmācību izmaksu samazināšana pretstatā ieguldījumam darbinieku izaugsmē un attīstībā”.

Pārmaiņas darba tirgū un mākslīgā intelekta pieaugošā ietekme, uzņēmumu darbiniekiem pieprasa aizvien jaunas prasmes un zināšanas. LinkedIn pētījuma dati apliecina, ka 25% profesionālās prasmes, ko darba devēji iepriekš sagaidījuši no saviem darba devējiem konkrētam amatam, pēdējo 8 gadu laikā ir mainījušās, turklāt paredzams, ka līdz 2027. gadam šis skaits pat dubultosies.

Kā skaidro platformas Motiveer.eu dibinātāja Karīna Kūska (Karin Kuusk), uzņēmuma konkurētspēja un panākumi ir cieši saistīti ar darbiniekiem un viņu prasmēm: “Panākumi uzņēmējdarbībā šodien un nākotnē ir saistīti ar spēju pielāgoties pārmaiņām. Ekonomiskie apstākļi var likt komandām attīstīt jaunas prasmes, lai spētu pielāgoties ārējās vides radītām pārmaiņām uzņēmējdarbībā, tāpēc ir īpaši svarīgi pastāvīgi nodrošināt sava uzņēmuma komandu ar atbilstošām apmācībām, kas ļaus ne tikai palielināt uzņēmuma konkurētspēju, bet arī veidos motivētu un mūsdienīgi kvalificētu komandu šī brīža izaicinājumiem. Turklāt, ja uzņēmumā jau ir cilvēks, kurš iekļaujas komandā un organizācijas kultūrā, finansiāli efektīvāk ir investēt jau esoša darbinieka izaugsmē nekā jauna darbinieka pieņemšanā.”

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šodien, 17. janvārī, portālā Db.lv notiks tiešraide motiveer.eu organizētajai paneļdiskusijai “Apmācību izmaksu samazināšana pretstatā ieguldījumam darbinieku izaugsmē un attīstībā”.

Diskusijā šī brīža TOP vadītāji un jomas eksperti dalīsies ar savu viedokli, redzējumu un pārdomām par tēmu, kas šobrīd ir aktuāla lielākajā daļā organizāciju - apmācību izmaksu samazinājums.

Diskusijas dalībnieki:

  • Ieva Tetere, AS “SEB banka” vadītāja;
  • Māris Simanovičs, AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs;
  • Katrīna Ošleja, vadības koučs PCC, līderības trenere KBT, supervizors;
  • Zigmunds Vīķis, biznesa izaugsmes treneris.

Diskusijas moderatore: Anita Kalniņa, FranklinCovey līderības trenere un Eleving Group personāla vadītāja

Diskusijas sākums 17:30

Komentāri

Pievienot komentāru