Pašvaldības uzsāk nereģistrētu citu īpašnieku būvju ierakstīšanu Kadastra reģistrā 

Pašvaldības ir uzsākušas izmantot tām doto iespēju ierakstīt Kadastra reģistrā tās būves, kuru īpašnieki nav to izdarījuši un tādējādi pašvaldība nevar šīm būvēm aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli.

Elīna Pankovska, 03.08.2012

Jūlijā Kadastra reģistrā uz pašvaldības iesniegtās deklarācijas pamata ierakstītas 14 būves. Jelgavas novada pašvaldība jūlijā iesniegusi deklarācijas par kopumā desmit būvēm, kas pagaidām ir visvairāk. Sagaidāms, ka jau tuvākajā laikā arī citas pašvaldības sāks apzināt un reģistrēt savā teritorijā esošus īpašumus, par kuriem īpašnieki nemaksā nekustamā īpašuma nodokli.

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē vairums klātesošo pauduši gatavību nekavējoties organizēt savas pašvaldības teritoriju apsekošanu, lai visi būvju īpašnieki būtu vienlīdzīgā situācijā un nekustamā īpašuma nodoklis tiktu iekasēts par visām būvēm, norāda Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora vietniece Maija Bērziņa, kura par izmaiņām būvju reģistrācijā informēja pašvaldību izpilddirektorus.

Lai gan izmaiņas stājās spēkā maija sākumā, līdzšinējā pašvaldību aktivitāte būvju reģistrēšanā ir vērtējama kā zema.

Kā zināms, viens no priekšnoteikumiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai ir būves reģistrācija, un līdz šim pirms reģistrācijas bija jāveic pilna būves kadastrālā uzmērīšana, kas pašvaldībai prasītu ievērojamus finansiālos resursus.

Patlaban, izmantojot spēkā stājušos Ministru kabineta noteikumus, būves Kadastra reģistrā var reģistrēt uz pašvaldības iesniegtas deklarācijas pamata, turklāt Valsts zemes dienests ir pieņēmis lēmumu līdz šā gada 30.novembrim nepiemērot samaksu par pašvaldību deklarācijās minēto būvju reģistrāciju.

Jaunākais izdevums