Pēc ABLV Bank kreditoru pieteikumu termiņa beigām saraksta izveidošanai būs nepieciešami aptuveni trīs mēneši 

Likvidējamās ABLV Bank aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus, liecina bankas pusgada pārskatā sniegtā informācija.

Db.lv, 31.08.2018

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) izplatītā paziņojuma 2018. gada 13. februārī, lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses, 26. februārī ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru pilnsapulce pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2018. gada 5. martā iesniegto pieteikumu par pašlikvidāciju apstiprināja 2018. gada 12. jūnijā, kas uzskatāms par bankas likvidācijas uzsākšanas dienu.

Līdz ar pašlikvidācijas apstiprināšanas dienu savas pilnvaras zaudēja līdzšinējie bankas padomes un valdes locekļi, bet darbu kā lēmējinstitūcija uzsāka bankas Likvidācijas komiteja, kurā darbojas četri FKTK apstiprināti likvidatori. Divi no likvidatoriem ir ar atbilstošu pieredzi un zināšanām finanšu un komercdarbības jomā, bet divi – zvērināti advokāti. Likvidatoru komandā strādā zvērināti advokāti Eva Berlaus un Elvijs Vēbers, nekustamā īpašuma un finanšu eksperts Andris Kovaļčuks, kā arī korporatīvo finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs. Likvidatoru atbalstam piesaistīti arī neatkarīgi eksperti un starptautiskā auditorkompānija «Ernst & Young», kuras sastāvā darbojas eksperti vismaz no piecām valstīm.

2018. gada 18. jūnijā likvidējamā ABLV Bank, AS publicēja oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» paziņojumu par bankas likvidāciju, kas bija sākums trīs mēnešu termiņam kreditoru prasījumu pieteikumu iesniegšanai. Kreditori ir aicināti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 18. septembrim (ieskaitot) pieteikt savus prasījumus (vai sūdzības) pret banku, iesniedzot tos Likvidācijas komitejai Elizabetes ielā 23, Rīgā, LV-1010 Latvijas Republikā.

Ņemot vērā kreditoru skaitu, pēc pieteikumu termiņa beigām būs nepieciešami aptuveni trīs mēneši, lai pieteikumus izskatītu, akceptētu un izveidotu kreditoru sarakstu. Pēc kreditoru saraksta izveides turpināsies kreditoru naudas izmaksa, sākot ar tā dēvētās otrās kārtas kreditoriem. Pirmās kārtas kreditoru prasības — par noguldījuma apmēru līdz 100 000 eiro naudas izmaksa jau ir nodrošināta no 3. marta, izmaksājot to caur Noguldījumu garantiju fondu.

Pašlikvidācijas procesa mērķis ir apmierināt visu bankas kreditoru prasības un intereses 100% apmērā. Tā laikā tiks īstenoti dažādi pasākumi, nodrošinot, ka ABLV pilnā apmērā izpilda saistības pret visiem kreditoriem. Likvidējamā ABLV Bank, AS paredz, ka līdz 2020. gada beigām būs izmaksāti jau ap 95% no visa noguldījumu apmēra; tai skaitā jau pārskaitītie līdzekļi likumā paredzētās garantētās atlīdzības segšanai. Atlikušo noguldījumu apmēru, kā arī citus kreditoru prasījumus, tai skaitā par obligācijām un pakārtotajām prasībām, plānots izmaksāt turpmākās likvidācijas gaitā. Kopumā paredzams, ka likvidācijas process varētu ilgt aptuveni 5 gadus.

Likvidējamās ABLV Bank, AS aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus. Galvenie finanšu dati uz 2018. gada 30. jūniju: kopējais aktīvu apjoms: 2,38 miljardi eiro; noguldījumi: 1,60 miljardi eiro; kapitāls un rezerves: 315,0 miljoni eiro; iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa: 117,6 miljoni eiro.

Jaunākais izdevums