Pēc Kargina dēla sūdzības ST ierosina lietu saistībā ar procentu maksājumu nesaņemšanu no Revertas 

Satversmes tiesa (ST) pēc bijušā AS Parex banka īpašnieka, baņķiera Valērija Kargina dēla Maksima Kargina sūdzības ierosinājusi lietu saistībā ar procentu maksājumu nesaņemšanu no AS Reverta.

LETA, 04.12.2014

Bijušais Parex bankas akcionārs Valērijs Kargins

Foto: LETA

Lieta ierosināta par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Satversmei, informēja tiesa.

Kargins juniors norāda, ka, 2012.gadā noslēdzot dāvinājuma līgumu, viņš bija ieguvis tiesības iegūt procentu maksājumus no Revertas par kapitāla lietošanu. Procentu maksājumus viņš esot saņēmis līdz šā gada jūnijam, taču pēc apstrīdētās normas stāšanās spēkā maksājumi esot pārtraukti. Turklāt saskaņā ar apstrīdēto normu šie maksājumi arī netiekot nedz aprēķināti, nedz uzkrāti.

Šāda situācija nepamatoti aizskarot sūdzības iesniedzēja tiesības uz īpašumu.

Apstrīdētajā normā teikts, - ja komercsabiedrība, kura nonākusi finansiālās grūtībās, saņem atbalstu, tad no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža līdz atbalsta sniegšanas beigām neatkarīgi no komercsabiedrības spēkā esošajām juridiskajām saistībām komercsabiedrībai ir aizliegts pildīt pakārtotās saistības neatkarīgi no pakārtoto saistību nodibināšanas brīža.

Norma ir spēkā no šā gada 1.jūlija.

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2015.gada 4.februārim iesniegt tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2015.gada 4.maijs. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.