Pētījums: Pagājušajā mācību gadā pedagogu algas pieauga 24 Eiropas valstīs 

Pagājušajā mācību gadā pedagogu algas pieauga 24 Eiropas valstīs, liecina Eiropas Komisijas Eurydice ziņojums Pedagogu un skolu direktoru atalgojums un piemaksas 2015/2016.

LETA, 05.10.2016

2015./2016.mācību gadā pedagogu atalgojuma pieaugums piedzīvots 24 Eiropas valstīs, tomēr pārsvarā tas noticis uz vispārējās algu izlīdzināšanas rēķina. 16 valstīs sektora darbiniekiem noteiktā alga palikusi nemainīga.

Pedagogu atalgojums tikpat kā nebija mainījies Beļģijā, Francijā, Horvātijā, Luksemburgā, Polijā, Somijā, Ziemeļīrijā, Bosnijā un Hercegovinā, kā arī Latvijā.

Pēdējo septiņu gadu laikā minimālais pedagogu atalgojums palicis nemainīgs vai palielinājies vairumā Eiropas valstu. Vairāk nekā 15% palielinājums piedzīvots Beļģijas vāciski runājošajā daļā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Lietuvā, Ungārijā, Slovākijā un Zviedrijā. Tomēr Maltā, Slovēnijā, Somijā, Lielbritānijā un Islandē atalgojums joprojām bijis zemāks par 2009.gadā fiksēto līmeni, turklāt Īrijā un Grieķijā atalgojuma līmenis kļuvis stipri zemāks, liecina ziņojums.

75% izglītības sistēmu ikgadējais atalgojuma pieaugums jaunajam pedagogam visos izglītības līmeņos ir zemāks par iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju. Savukārt maksimālais atalgojums, ko var nopelnīt pieredzējuši pedagogi, gandrīz visās valstīs ir augstāks par IKP uz vienu iedzīvotāju. Izņēmums ir Čehija, Lietuva, Slovākija visos šo valstu izglītības līmeņos, kā arī Polija, Zviedrija un Islande atsevišķos līmeņos. Minimālā pamatalga skolu direktoriem pamata un vidējā izglītībā ir augstāka par IKP uz vienu iedzīvotāju trīs ceturtdaļās apskatīto valstu.

Maksimālās potenciālās darba samaksas apmērs un laiks, kas nepieciešams, lai to sasniegtu, ir būtiski elementi personāla atlases un saglabāšanas politikā, uzsvērts ziņojumā. Laikā, kamēr daļā valstu maksimālais atalgojums pārsniedz minimālo pat vairāk nekā divas reizes, citās valstīs atšķirība starp minimālo un maksimālo atalgojumu nav tik ievērojama, turklāt daļā valstu pedagogiem ir jānostrādā diezgan ilgs laiks, lai pretendētu uz lielāku atalgojumu.

Gandrīz visās Eiropas valstīs pedagogiem tiek piedāvātas papildu piemaksas. Visizplatītākais šādu piemaksu veids ir paredzēts par papildu pienākumu veikšanu vai virsstundām, savukārt papildu piemaksas par kvalifikāciju, augstiem paša vai audzēkņu sasniegumiem nav tik izplatīta prakse Eiropā.

Tāpat teju visās Eiropas valstīs pedagogu atalgojumi par likmi tiek noteikti centralizēti, tomēr dažās valstīs lokālajai vadībai un skolām ir autonomas tiesības izlemt par atsevišķām piemaksām.