Plānota jauna pašvaldības ceļa izbūve Valmieras pagastā 

Burtnieku novada pašvaldībā noris aktīvs darbs pie jauna ceļa Valmieras pagastā izbūves plānošanas, ar mērķi savienot esošo savrupmāju un uzņēmējdarbības teritoriju Pilātu ciemā jeb Pilātu ceļa savienošanu ar Jāņa Ziemeļnieka ielu Valmieras pilsētā, inform pašvaldībā.

Dienas Bizness, 09.03.2016

Plānotās ieceres mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstīšanos lauku teritorijā, kā arī sekmēt apdzīvotības saglabāšanos un jaunu privātmāju apbūves teritoriju attīstīšanos Valmieras pagastā. Ceļa izbūves ietvaros plānota arī visu nepieciešamo inženiertehnisko komunikāciju - ūdensvada, kanalizācijas un apgaismojuma tīklu izbūve, tādējādi ceļot šīs teritorijas pievilcību un sekmējot tās attīstības potenciālu.

Lai sekmīgi īstenotu jaunizbūvējamā ceļa izbūves projektu un piesaistītu ES finansējumu, nepieciešama ceļam piegulošo zemes īpašnieku piekrišana ieceres īstenošanai. Interesentiem, kuriem nav iespēju sazināties ar pašvaldību darba laika ietvaros, tiek organizētas atsevišķas informatīvās sanāksmes - 21.martā, 4.aprīlī un 18.aprīlī no plkst. 17:30 līdz plkst. 19:00. Informatīvo sanāksmju norises vieta - Vanagu ielā 4, 2. stāva sēžu zālē, Valmiermuižā, Valmieras pagastā.

Jaunākais izdevums