Ekonomika

Populārākā sociālo uzņēmumu darbības joma pērn - darba integrācija

Db.lv, 22.01.2019

Foto: pixabay

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Kopš Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā 2018. gada 1. aprīlī sociālā uzņēmuma statuss ir piešķirts 27 uzņēmumiem.

Vispopulārākā darbības joma ir darba integrācija, jo 37% uzņēmumu darbojas tieši šajā sfērā. Starp populārākajām jomām ir arī izglītība, atbalsta sniegšana trūcīgajiem un mazaizsargātajiem un dažādu sociālo pakalpojumu sniegšana (katrā no jomām vidēji 15% sociālo uzņēmēju).

Savukārt līdz Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā brīdim Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» īstenotajā pilotprojektā tika reģistrēti 98 sociālās uzņēmējdarbības veicēji, no kuriem 48 bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 50 – biedrības un nodibinājumi. Pilotprojektā iesaistītajiem vispopulārākā darbības joma ir darba integrācija (26%), otrā populārākā darbības sfēra ir iekļaujoša pilsoniskā sabiedrība un kultūras daudzveidība (20%) un trešajā vietā – sports, veselības veicināšana un medicīna. Pārējie sociālās uzņēmējdarbības veicēji darbojas tādās jomās kā atbalsta sniegšana trūcīgajiem un mazaizsargātajiem, izglītība, sociālie pakalpojumi, bērnu sociālā iekļaušanu sabiedrībā un dzīvnieku vai vides aizsardzība.

Sociālās uzņēmējdarbības veicēji un sociālā uzņēmuma statusu ieguvušie komersanti var iesniegt biznesa plānus Attīstības finanšu institūcijā Altum sociālās idejas īstenošanai un pretendēt uz grantu līdz 200 tūkstošiem eiro. Pērn Altum tika saņemti 99 pieteikumi un tika noslēgts 31 līgums par kopējo summu 2,35 miljoni eiro. Starp līgumus noslēgušajiem uzņēmumiem, seši ir sociālie uzņēmumi, kuru kopējais granta finansējums sasniedz 0,30 miljonus eiro. No visiem apstiprinātajiem pieteikumiem Altum ir izmaksājis pieprasīto granta finansējumu 22 uzņēmumiem 1,03 miljonu eiro vērtībā. 31 granta pieteikumu Altum ir noraidījis, vai pats pretendents – atteicies no tā.

Sociālā uzņēmuma statusu piešķir Labklājības ministrija saskaņā ar Sociālo uzņēmumu komisijas atzinumu. Sociālo uzņēmumu komisijas sastāvā ir ministriju un ar sociālo uzņēmējdarbību saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji.