Ražošana

PTAC nekonstatē pārkāpumus divās asfalta ražotnēs

Žanete Hāka, 18.07.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nav konstatējis pārkāpumus asfalta ražotnēs SIA A Pieci un SIA Mark Invest A, informē PTAC.

PTAC jūnija sākumā saņēma vēstuli no VAS Latvijas Valsts ceļi par iespējamām neatbilstībām asfaltbetona ražošanā SIA A Pieci un SIA Mark Invest A, kurā tika minētas dažādas neatbilstības, piemēram, ražotnēs nav ieviesta ražošanas procesa kontroles sistēma, tām nav savas laboratorijas, nav kvalificēta personāla un nav pieejamas asfaltbetona receptes.

Viena no PTAC funkcijām ir būvizstrādājumu tirgus uzraudzība (ražošanas un tirdzniecības vietās un būvlaukumos). PTAC paskaidro, ka, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011 un saskaņoto Eiropas standartu prasības, asfaltbetona rūpnīcām ir jābūt pārbaudītām un novērtētām no valsts atzītas sertifikācijas institūcijas (paziņotās institūcijas) puses, ražotājam ir jāveic būvizstrādājuma tipa noteikšana, jāievieš un jāuztur ražošanas procesa kontroles sistēma.

Ņemot vērā iepriekš minētos normatīvos aktus un tajos noteiktos kritērijus, PTAC ir veicis kontroles minētajās ražotnēs, lai pārbaudītu saņemto informāciju par iespējamām neatbilstībām. PTAC informē, ka, veicot tirgus uzraudzības pasākumus, norādītās neatbilstības neapstiprinājās.

PTAC ir pārliecinājies, ka ražotājiem ir izstrādātas un ieviestas ražošanas procesa kontroles sistēmas atbilstoši izvirzītajām prasībām, tai skaitā tiek uzturēta un nodrošināta darbinieku kompetence. PTAC paskaidro, ka saskaņotie Eiropas standarti nosaka kādus mērījumus un cik bieži ražotājam ir jāveic, ražojot asfaltbetonu, bet tie nenosaka, ka ražotājam ir jāizveido sava laboratorija mērījumu veikšanai, jo var izmantot arī citas laboratorijas. PTAC, pārbaudēs izvērtējot pieejamos testēšanas pārskatus, guva pārliecību tam, ka ražotāji veic nepieciešamos testus.

PTAC atgādina, ka uzraudzības iestāde ar savām pārbaudēm nevar garantēt katras saražotās kravas atbilstību izvirzītajām prasībām, jo tas ir ražotāja pienākums, tomēr pārbaudēs ir gūta pārliecība, ka ražotnēs ir ieviesta visaptveroša kontroles sistēma atbilstoši normatīvo aktu prasībām.