Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu par pagaidu noregulējumu attiecībā uz SIA Travel Time, nosakot, ka sabiedrībai nekavējoties jāpārtrauc piedāvāt un pārdot tās sagatavotos ceļojumus.

Sabiedrībai darbība jāpārtrauc līdz brīdim kamēr uzņēmums nesaņems speciālo atļauju (licenci) un neiesniegs PTAC nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju) ceļotāju iemaksātās naudas garantijai.

Šāds lēmums pieņemts, jo uzsāktās uzraudzības lietas ietvaros PTAC konstatēja, ka SIA Travel Time piedāvā pārdošanai un pārdod ceļojumus bez likumā noteiktās speciālas atļaujas (licences) saņemšanas un nodrošinājuma (bez apdrošināšanas polises vai bankas garantijas) un, ņemot vērā lietā esošos faktus un apstākļus, konstatētais pārkāpums var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu ceļotāju ekonomiskajām interesēm.

PTAC konstatēja, ka SIA Travel Time turpina piedāvāt pārdošanai ceļojumus, kas attiecīgi sabiedrības saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes gadījumā, likviditātes problēmu dēļ rada risku, ka netiktu nodrošināta ceļotāju samaksāto līdzekļu atmaksāšana, tāpat arī Sabiedrība nesadarbojas un nesniedz PTAC informāciju.

Arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamo datu bāzē iekļautā informācija liecina, ka SIA Travel Time 2019.gada 7.aprīlī ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds. Saskaņā ar VID publiskojamo datu bāzē pieejamo vēsturisko informāciju sabiedrībai VID administrēto nodokļu parādi ir jau kopš 2018.gada 26.aprīļa. Minētais netiešā veidā liecina par to, ka Sabiedrībai, iespējams, ir finansiāla rakstura problēmas.

Sabiedrība līdz šim brīdim nav iesniegusi PTAC dokumentu, kas apliecina spēkā esošā nodrošinājuma termiņa pagarinājumu, kā arī nav iesniegusi jaunu apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju nākamajam periodam.

PTAC aicina ceļotājus pirms tūrisma pakalpojuma līguma slēgšanas pārliecināties, vai tūrisma operatoram ir spēkā nodrošinājums (apdrošināšana vai bankas garantija), kas tūrisma operatora likviditātes problēmu gadījumā nodrošina ceļotāju iemaksāto naudas summu atmaksu par nenotikušajiem ceļojumiem.

Komentāri

Pievienot komentāru