Citas ziņas

RAPLM ar denacionalizēto namu īrniekiem vienojas par tālāko rīcību

Aigars Kauliņš [email protected], 21.07.2006

Jaunākais izdevums

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Māris Kučinskis tikās ar denacionalizēto namu īrnieku delegāciju, lai pārrunātu esošos palīdzības instrumentus un uzklausītu to idejas par papildus instrumentu nepieciešamību denacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanai. «Šī ir pirmā valdība, kura nopietni ķērusies pie denacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanas, paredzot tam valsts budžetā līdzekļus – 2 miljoni latu valsts līdzdalībai pārcelšanās pabalstu izmaksāšanā un 3 miljoni latu sociālo namu būvniecībai – šie ir instrumenti, kas darbojas jau šobrīd un tie risina vismaz daļas denacionalizēto namu iedzīvotāju problēmas», pauda Māris Kučinskis. Valsts sedz 50% piešķirtā pārcelšanās pabalsta apjoma, otrus 50% sedz pašvaldība. Valsts šobrīd sedz arī 30% no pašvaldību īres nama vai sociālā nama celtniecības projekta izmaksām. Ministrs vienojās ar denacionalizēto namu īrniekiem, ka nepieciešams aicināt Rīgas domi pārskatīt tās saistošos noteikumus, kas reglamentē pārcelšanās pabalstu izmaksas kārtību, padarot to elastīgāku un atvērtāku, kā arī palielinot pieejamo pabalstu apjomu. Patlaban Rīgas domes saistošie noteikumi paredz personām, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 28.2. panta kārtībā piešķirt pabalstu 2000 latu apmērā, paredzot vēl 1000 latu par katru ģimenes locekli. Pārējām personām tiek paredzēts piešķirt 5000 latu lielu pabalstu, paredzot vēl 1500 latus par katru ģimenes locekli. Šo pabalstu tā saņēmējs var izmantot kā samaksu, pērkot dzīvokli vai dzīvojamo māju, vai arī kā pirmo iemaksu bankā hipotekārā kredīta ņemšanai dzīvokļa vai dzīvojamās mājas iegādei. Saistošie noteikumi neparedz iespēju pabalstu izmantot, iegādājoties nekustamā īpašuma daļu vai remontējot citu nekustamo īpašumu, kurā pabalsta saņēmējs vēlas apmesties uz dzīvi. Bažas rada Rīgas pilsētas pašvaldības, kurā denacionalizēto namu īrnieku problēmas ir visaktuālākās, vilcināšanās, piešķirot pārcelšanās pabalstiem paredzētos līdzekļus, jo Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) šogad paredzējusi pārcelšanās pabalstu līdzfinansēšanai Rīgai piešķirt 1,8 miljonus latu, no kuriem pašlaik iztērēti tikai 136 000 latu. Tāpat ministrs vienojās ar denacionalizēto namu īrniekiem par nepieciešamību veicināt pašvaldību sociālo namu un pašvaldību īres namu būvniecību. Lai piesaistītu pašvaldību interesi šādiem projektiem, tiks spriests par iespējamo valsts līdzfinansējuma šim mērķim palielināšanu no 30% līdz 50% būvniecības kopējo izmaksu. Sociālo namu būvniecībai RAPLM šā gada budžetā paredzējusi piešķirt Rīgas pilsētas pašvaldībai 1,3 miljonus latu lielu līdzfinansējumu, taču šo namu būvniecība Rīgā pagaidām nav uzsākta. Nākamajā gadā Rīgas dome nav paredzējusi būvēt sociālos namus, jo valsts līdzfinansējums šim mērķim nav pieprasīts. Ministrs atbalstīja denacionalizēto namu īrnieku iniciatīvu vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) ar priekšlikumu dzīvokļu īri noteikt par sabiedrisko pakalpojumu un pārņemt SPRK kompetencē dzīvokļu īres maksu regulēšanu. Diskusijas vērts ir arī priekšlikums mājokļu problēmu risināšanai novirzīt arī ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas un valsts nodevām un citiem ienākumiem no darījumiem ar nekustamo īpašumu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Sagatavoti priekšlikumi NAP ieviešanai

, 13.02.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM), konsultējoties ar dažādu nozaru ekspertiem, ir izstrādājusi priekšlikumus Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam (NAP) sekmīgai īstenošanai.

RAPLM piedāvā noteikt, ka galvenā NAP īstenošanas un uzraudzības institūcija būs Nacionālās attīstības padome.

Paredzēts, ka padome darbosies Ministru prezidenta vadībā un tajā piedāvāts iekļaut reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru, ekonomikas ministru, finanšu ministru, izglītības un zinātnes ministru, kultūras ministru, labklājības ministru, satiksmes ministru, veselības ministru, vides ministru, zemkopības ministru, bērnu un ģimenes lietu ministru, īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārstāvi, Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionu attīstības padomju priekšsēdētājus, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi, Latvijas Bankas prezidentu, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Nacionālā attīstības plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas priekšsēdētāju, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju, Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāju.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Aigara Štokenberga un ministrijas svarīgāko notikumu kalendārs no 17.septembra līdz 21.septembrim

, 14.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pirmdien, 17.septembrī

RAPLM ministrs Aigars Štokenbergs piedalās Ministru kabineta ārkārtas sēdē.

RAPLM ministra Aigara Štokenberga vadībā notiek Nacionālās reģionālās attīstības padomes sēde. Tajā paredzēts izvērtēt Zemgales un Latgales plānošanas reģionu teritorijas plānojumus.

Otrdien, 18.septembrī

RAPLM ministrs Aigars Štokenbergs piedalās Ministru kabineta sēdē.

RAPLM Attīstības plānošanas uzraudzības departamenta direktors Artis Grinbergs un VRAA pārstāvji tiekas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības programmas (OECD LEED) ekspertu Petri Uusikyla.

Tikšanās mērķis ir projekta ietvaros analizēt Latvijas praksi teritorijas attīstības uzraudzības un novērtēšanas jomā.

Komentāri

Pievienot komentāru
DB Viedoklis

Redakcijas komentārs: Pārejas periods nevar būt mūžīgs

Rūta Kesnere - DB komentāru nodaļas redaktore, 24.04.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ministru kabineta komiteja ir atbalstījusi jauno Dzīvojamo telpu īres likumpro­jektu, par kuru jau pašlaik domas da­lās. Likumprojekta izstrādātāji – Eko­nomikas ministrija un daudzie nozares iesaistītie spēlētāji – uzskata, ka tas sekmēs īrnieku tie­sību aizsardzību un veicinās īres tirgus attīstību. Līdzte­kus izskan viedokļi, ka jaunais likumprojekts ierobežo īrnieku tiesības, īpaši ar to ir neapmierināta denaciona­lizēto īrnieku biedrība Ausma.

Galvenais satraukums ir denacionalizēto namu īrnie­kiem, jo likumprojekts paredz, ka divu gadu laikā pēc likuma spēkā stāšanās izīrētājam un īrniekam, kurš dzī­vojamo telpu šobrīd lieto, pamatojoties uz iepriekšējā iz­īrētāja noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, jānoslēdz jauns īres līgums (piemēram, denacionalizētā nama īr­niekiem, ja dzīvojamā telpa tiek lietota, pamatojoties uz padomju laikā noslēgto īres līgumu).

Tajā pašā laikā jāteic, ka šī norma ir absolūti taisnīga pret izīrētājiem, jo nav normāla pašreizējā situācija, ka izīrētājs no sava īpašuma nevar iegūt tirgum atbilstošu īres maksu un tam faktiski ir jāsubsidē atsevišķu īrnie­ku dzīvošanas izmaksas. Nekustamā īpašuma izīrēšana ir bizness, no kura tiek maksāti arī attiecīgie nodokļi, un ir negodīgi, ja valsts nosaka uzņēmējam par pienā­kumu sniegt pakalpojumu zem tirgus cenas, tajā pašā laikā visi nodokļi ir maksājami saskaņā ar pilnu likmi.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Kučinskis tiekas ar denacionalizēto namu īrniekiem

Aigars Kauliņš [email protected], 19.07.2006

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīt, 20. jūlijā, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Māris Kučinskis tiksies ar denacionalizēto namu īrnieku delegāciju, lai pārrunātu esošos palīdzības instrumentus un uzklausītu to idejas par papildus instrumentu nepieciešamību. Ministrs ir aicinājis Rīgas domi pārskatīt un padarīt elastīgāku dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izsniegšanas kārtību denacionalizēto namu īrniekiem, kā arī palielināt šo pabalstu apjomu, jo patlaban, saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, iedzīvotāju loks, kam ir tiesības pretendēt uz šiem pabalstiem, kā arī pieejamās pabalsta summas ir visai ierobežotas. Valdībadenacionalizēto namu īrnieku problēmu risināšanai paredzējusi 2 miljonus latu valsts līdzdalībai pārcelšanās pabalstu izmaksāšanā un 3 miljonus latu sociālo namu būvniecībai. Ja pārcelšanās pabalstiem paredzētā summa tiks iztērēta, esmu pārliecināts, ka valdība atradīs papildus līdzekļus šim mērķim, uzskata Māris Kučinskis. Rīgas, Daugavpils, Valmieras un Cēsu pilsētu pašvaldības jau pieņēmušas pirmos lēmumus par pārcelšanās pabalstu izmaksu iedzīvotājiem un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) šīm pašvaldībām jau piešķīrusi valsts līdzfinansējumu pabalstu izmaksai. Kopumā pabalsti piešķirti 44 personām, tajā skaitā 33 Rīgas iedzīvotājiem. Bažas rada Rīgas pilsētas pašvaldības, kurā denacionalizēto namu īrnieku problēmas ir visaktuālākās, vilcināšanās, jo RAPLM šogad paredzējusi pārcelšanās pabalstu līdzfinansēšanai Rīgai piešķirt 1,8 miljonus latu, no kuriem pašlaik iztērēti tikai 136 000 latu. Daudzviet sadarbojoties valstij ar pašvaldībām aktīvi uzsākta arī sociālo namu celtniecība. 27. jūnijā Bauskā tika atklāta pirmā dzīvojamā ēka, kura rekonstruēta par valsts un pašvaldību līdzekļiem. Tajā ir 6 sociālie dzīvokļi. Līdzīgi projekti patlaban tiek īstenoti Liepājā, Ludzā, Kuldīgā, Cēsīs, Ropažu un Kandavas novados, kā arī Bērzaunes pagastā. Pašvaldības īres namu vai sociālo namu būvniecība ir uzskatāms par efektīvu instrumentu mājokļu problēmu risināšanā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Aigara Štokenberga un ministrijas svarīgāko notikumu kalendārs no 10.septembra līdz 14.septembrim

, 07.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pirmdien, 10.septembrī

RAPLM ministrs Aigars Štokenbergs piedalās Ministru kabineta komitejas sēdē.

RAPLM ministra Aigara Štokenberga vadībā notiek Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vadības grupas sēde.

RAPLM Ilgtermiņa plānošanas departamenta amatpersonas piedalās seminārā par telpiskās plānošanas jautājumiem Latvijas un Flandrijas divpusējās sadarbības projekta ietvaros.

RAPLM amatpersonas piedalās seminārā "Pētījuma "Rīgas plānošanas reģiona attīstības vērtēšanas indikatoru un rezultatīvo rādītāju noteikšana saskaņā ar reģiona plānošanas dokumentiem" starprezultātu izvērtēšana", kura mērķis ir izvērtēt Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentu attīstības vērtēšanas indikatorus un rezultatīvos rādītājus.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Ap 70 % ES naudas Rīgai

Dace Preisa, [email protected], 09.03.2007

«Pie šādas attieksmes nekādas reģionālās attīstības nebūs! Attīstīsies tikai Rīga un vēl dažas lielās pilsētas, bet pārējā Latvija, labākajā gadījumā, stāvēs uz vietas,» tā Vidzemes plānošanas reģiona padomes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs.

Foto: DB

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

ES nauda un valsts atbalsts seko politiskām simpātijām; pilsētas, kuru mēri nav tīkami valdībai, saņem vismazāk no pārpalikuma, kas netiek novirzīts Rīgai. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) apkopojusi informāciju no ministrijām, kuru pārraudzībā ir trešā darbības programma - Infrastruktūra un pakalpojumi, raugoties no kopējā infrastruktūras projektu realizācijas apjoma, lauvas tiesa nonāks Rīgas pilsētai. RAPLM Reģionālās politikas nodaļas vadītāja Indra Ciukša norāda, ka šie skaitļi uzskatāmi par absolūto minimumu. Iespējams, ka pilsētas piesaistīs daudz lielāku finansējumu.

Pēc šiem datiem redzams, ka infrastruktūras programmās, kas paredz ierobežotu atlasi, proti, ministrijas jau zina, kuru projektu realizācijai tās dos finansējumu, Rīgā nonāks 69 % no pilsētu infrastruktūras uzlabošanai paredzētā finansējuma jeb 413 milj. eiro, kamēr daļa pilsētu nesaņems pat 10 milj. eiro tuvākajos gados. Šajā gadījumā gan netiek runāts par pašvaldību kā finansējuma saņēmēju, bet gan par pilsētu un tajā esošiem pakalpojumu un infrastruktūras sniedzējiem.

Sadalīs šauram lokam

Finanšu ministrija gan norāda, ka tai šobrīd nav pamata domāt, ka turpat 70% Infrastruktūras un pakalpojumiem paredzētā finansējuma nokļūs Rīgā vai Rīgas reģionā. Turklāt vadošā iestāde cer, ka liela daļa uz publisko sektoru vērstu ES fondu konkursu tiks administrēti neierobežotas projektu atlases veidā, "kas nozīmē, ka par šo līdzekļu plūsmu jeb sadali pa reģioniem prognozes izteikt būtu priekšlaicīgi un iepriekš neparedzami."

Komentāri

Pievienot komentāru
Būvniecība un īpašums

Papildināta – Situācija ēkā Duntes ielā, ko apsargā policija, atpoguļojot parādu nemaksāšanas kultūru Latvijā

Nozare.lv, Db.lv, 22.02.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu Rīgas Pašvaldības policija apsargās ēkas Duntes ielā 28 iedzīvotājus no ēkas apsaimniekotāja SIA Namu apsaimniekošana iebrukuma mājā, pie ēkas dežurē arī iedzīvotāji, norāda biedrības Duntes 28 valde. SIA Namu apsaimniekošana savukārt pauž, ka uzņēmums ilgstoši kreditējis nama iedzīvotājus un ka iedzīvotāji, izmanotjot sakarus un savu ietekmi, vēlas atbrīvoties no savu saistību izpildes, un radusies situācija atspoguļo parādu nemaksāšanas kultūru Latvijā.

Papidlināta ar SIA Namu apsaimniekošana komentāru.

Biedrības, kas pārstāv visu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Duntes ielā 28, dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku intereses, valdes loceklis Edgars Vaikulis skaidro, ka uzņēmuma Namu apsaimniekošana pārstāvji nama iedzīvotājiem izteikuši ultimātu par dažādu nepamatotu maksu kopumā 30 tūkst. latu apmērā nekavējošu - līdz 22. februāra plkst.15 - pārskaitīšanu Namu apsaimniekošanai. Ja tas netiks izdarīts uzņēmums draudējis ar varu iebrukt ēkā un atslēgt elektroenerģijas, siltuma un ūdens padevi visai mājai.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Prasa papildus līdzekļus pārcelšanās pabalstu izmaksai

, 20.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komiteja šodien, izskatot Rīgas pilsētas 2007. gada budžeta grozījumus, vienbalsīgi nolēma pieprasīt papildus līdzekļus, lai izmaksātu pārcelšanās pabalstus denacionalizēto māju iedzīvotājiem.

Komiteja lūdz papildus piešķirt divus miljonus latu, cerot, ka pusi jeb vienu miljonu latu saņems no valsts. Šogad pilsētas budžetā pārcelšanās pabalstiem bija plānoti 10 miljoni latu. Arī valsts piedalās pārcelšanās pabalstu finansiālajā nodrošināšanā 50% apmērā no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Pašvaldība finansējumu no valsts saņem pēc tam, kad ir izmaksājusi pabalstu konkrētai personai (ģimenei).

"Līdzšinējā pieredze rāda, ka šis palīdzības veids patlaban ir pats efektīvākais, jo šogad pabalstiem atvēlētais finanšu apjoms ir jau gandrīz izsmelts. Pozitīvi ir tas, ka daļa denacionalizēto namu iedzīvotāju ir paši aktīvi iesaistījušies savu problēmu risināšanā un ar pašvaldības un valsts palīdzību spējuši iegādāties mājokli," uzsver Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ivars Gaters.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Prasa papildus līdzekļus pārcelšanās pabalstu izmaksai

, 20.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas domes Komunālo un dzīvokļu jautājumu komiteja šodien, 20.septembrī, izskatot Rīgas pilsētas 2007. gada budžeta grozījumus, vienbalsīgi nolēmusi pieprasīt papildus līdzekļus, lai izmaksātu pārcelšanās pabalstus denacionalizēto māju iedzīvotājiem, Db.lv informēja Rīgas dome.

Komiteja lūdz papildus piešķirt divus miljonus latu, cerot, ka pusi jeb vienu miljonu latu saņems no valsts.

Šogad pilsētas budžetā pārcelšanās pabalstiem bija plānoti 10 miljoni latu. Arī valsts piedalās pārcelšanās pabalstu finansiālajā nodrošināšanā 50% apmērā no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Pašvaldība finansējumu no valsts saņem pēc tam, kad ir izmaksājusi pabalstu konkrētai personai (ģimenei).

"Līdzšinējā pieredze rāda, ka šis palīdzības veids patlaban ir pats efektīvākais, jo šogad pabalstiem atvēlētais finanšu apjoms ir jau gandrīz izsmelts. Pozitīvi ir tas, ka daļa denacionalizēto namu iedzīvotāju ir paši aktīvi iesaistījušies savu problēmu risināšanā un ar pašvaldības un valsts palīdzību spējuši iegādāties mājokli," uzsver Komunālo un dzīvokļu jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ivars Gaters.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

1 miljons latu mājokļiem valsts galvojumos

, 30.01.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts galvojumu programmas ietvaros uz 2007. gada janvāra beigām Nordea ir apstiprinājusi kredītus, kuru galvojumu summa sasniedz 1 milj. latu. Tādejādi tuvākajā laikā tiks apgūti 50% no valsts galvojumu summas, kas paredzēta denacionalizēto namu īrniekiem un ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei.

Programmas mērķauditorija ir denacionalizēto namu īrnieki, kā arī ģimenes ar bērniem, kas vēlas savā īpašumā iegādāties vai būvēt jaunu mājokli, taču tām nepietiek līdzekļu sākotnējās iemaksas veikšanai. Valsts sniegtais galvojums šajā gadījumā aizstāj sākotnējo iemaksu, un aizņēmēji var saņemt aizdevumu 100% apmērā no mājokļa vērtības un iegādāties mājokli arī tad, ja tiem nav savu uzkrājumu.

Kopumā valsts galvojumu programmas ietvaros mājokļa iegādei ir apstiprināti kredīti 62 Latvijas mājsaimniecībām. Aktīvākie mājokļu galvojumu programmu izmantotāji ir rīdzinieki, taču valsts garantiju iespējas kūtri izmanto ārpus Rīgas dzīvojošie iedzīvotāji. Tā šiem iedzīvotājiem šobrīd tiks izsniegti tikai 16% no apstiprinātajām garantijām. Galvojumu programmas ietvaros vēl pieejamas garantijas 1 miljona latu apmērā. Tām var pieteikties Latvijas iedzīvotāji, lai saņemtu garantijas līdzekļiem sākotnējai jeb savai iemaksai mājokļa būvniecībai vai pirkumam kredītā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Materiālus par Ķekavas pagasta padomes pieņemtajiem lēmumiem nosūta KNAB un prokuratūrai

, 09.04.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) un prokuratūrai nosūtījusi materiālus par Ķekavas pagasta padomes pieņemtajiem lēmumiem būvniecības, teritorijas plānošanas un zemes sadales jomā, lūdzot veikt pašvaldības amatpersonu darbības likumības izvērtējumu, liecina sniegtā informācija medijiem.

Veicot pārraudzību par Ķekavas pagasta padomes darbību, ministrija ir konstatējusi Ķekavas pagasta padomes pieņemtus prettiesiskus lēmumus būvniecības, teritorijas plānošanas un zemes sadales jomā.

Konkrēti normatīvo aktu pārkāpumi ir norādīti RAPLM sagatavotajā ziņojumā, uz kura pamata ir izstrādāts un Ministru kabinetā atbalsts likumprojekts par Ķekavas pagasta padomes atlaišanu. Ar ziņojumu var iepazīties ministrijas mājas lapā www.raplm.gov.lv.

Ministrija lūdz KNAB un prokuratūru izvērtēt, vai Ķekavas pagasta pašvaldības amatpersonu rīcībā, pieņemot prettiesiskus lēmumus, nav konstatējamas noziedzīgas nodarījuma pazīmes un šīs amatpersonas nav saucamas pie kriminālatbildības.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tautas partija ES struktūrfondu izlietojuma pārņemšanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) kontrolē uzskata par principiāli svarīgu jautājumu.

Savukārt Jauno laiku pārstāvošais premjera amata kandidāts Valdis Dombrovskis (Jaunais laiks), kurš līdzšinējā ES struktūrfondu izlietojuma kontrolētāja – Finanšu ministrijas – vadību plāno uzticēt savam partijas biedram Einaram Repšem, tam nepiekrīt, vēsta Diena.

Viņaprāt, Tautas partijas piedāvātais variants, saskaņā ar kuru RAPLM tiktu nodota ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadība, ko līdz šim veica Finanšu ministrija, to nodrošinātu.

Jau vēstīts, ka Tautas partija vēlas Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodot RAPLM padotībā un apvienot ar RAPLM pārraudzībā esošo Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA).

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Nokritušās dzīvokļu cenas mudinājušas Rīgas denacionalizēto namu īrniekus aktīvāk ņemt pārcelšanās pabalstus. Tik aktīvi, ka jau jūlijā šiem pabalstiem paredzētā nauda ir iztērēta, raksta laikraksts Diena.

Rīgas dome būtu gatava rudens budžeta grozījumos piešķirt papildu naudu, ja to pašu darīs valdība. Taču no valsts maka, visticamāk, galvaspilsētas denacionalizēto namu īrniekiem šogad vairs nedos neko.

"Necerēti liela aktivitāte," saka Rīgas domes komunālā departamenta dzīvokļu pārvaldes priekšniece Ārija Stabiņa. "Kad pagājušajā gadā plānojām budžetu, rēķinājām, ka vidēji vienai denacionalizētā nama īrnieku ģimenei kā dzīvokļu pabalsts būs jāmaksā ap 15 tūkstošiem latu, taču realitātē ģimenes izrādījās kuplākas un vidēji katrai maksājām 16 tūkstošu latu."

Kopumā šogad pārcelšanās pabalstiem bija paredzēti 15 miljonu latu. Jūlija vidū naudas vairs nebija, jo kopumā šogad pabalstus saņēmušas ap 700 ģimeņu. Ņemot vērā cilvēku lielo atsaucību, dzīvokļu pārvalde plāno Rīgas domes budžeta grozījumos prasīt papildu naudu. Taču tā kā pārcelšanās pabalstus, kā paredzēts likumos, sedz valsts un pašvaldība uz pusēm, domei jāsagaida atbilde no Ekonomikas ministrijas par to, vai un cik tā gatava piešķirt pabalstiem papildu naudu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Nordea valsts galvojumu programmā izsniegusi kredītus vairāk nekā miljons latu apjomā

, 31.10.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts galvojuma programmas ietvaros 2007. gada septembra beigās Nordea ir apstiprinājusi kredītus, kuru galvojumu summa sasniedz 1.200.500 miljonu latu. Nordea banka ir apguvusi 86% no kopējā līdz šim izsniegtā valsts galvojuma skaita, kas paredzēta mājokļa iegādei denacionalizēto namu īrniekiem un ģimenēm ar maziem bērniem, liecina kredītiestādes sniegtā informācija medijiem.

Kopš valsts galvojuma programmas sākuma pagājušā gada aprīlī Nordea banka ir izsniegusi kredītus 1.200.500 miljonu latu apjomā 123 Latvijas mājsaimniecībām. Nordea ir pirmā banka, kas piedalās šajā valsts atbalsta programmā.

Aktīvākie mājokļu galvojumu programmas izmantotāji ir rīdzinieki, tomēr šo finansējumu kūtri izmanto ārpus Rīgas dzīvojošie. Tikai 12% reģionu iedzīvotāju ir izmantojuši šīs priekšrocības. Galvojuma programmas ietvaros ir pieejamas vēl garantijas 680.000 latu apjomā. Tām var pieteikties Latvijas iedzīvotāji, lai saņemtu garantijas līdzekļiem sākotnējai iemaksai mājokļa būvniecībai vai pirkumam kredītā.

Nordea prognozē, ka pie pašreizējā šīs programmas apgūšanas tempa, valsts galvojuma finansējums būs pieejams līdz nākošā gada pavasarim, tādēļ banka aicina atbildīgās institūcijas pārskatīt un palielināt galvojuma apjomu. “Pat bez īpašām reklāmas kampaņām par šo atbalsta programmu interesējas daudzi iedzīvotāji. Tas nozīmē tikai vienu – šis valsts atbalsts ir nozīmīgs un nepieciešams. Nordea banka arī turpmāk ir gatava sniegt īpašu atbalstu mājokļu iegādei, piešķirot kredītu 100% apjomā ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kā arī denacionalizēto namu īrniekiem”, saka Nordea hipotekārās kreditēšanas attīstības vadītājs Juris Jansons.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA „Namu apsaimniekošana” – viens no lielākajiem un pieredzes bagātākajiem dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmumiem Rīgā, izstrādājis jaunu apsaimniekošanas pakalpojumu piedāvājumu – HausMaster - sērijveida namiem Rīgas mikrorajonos, kas ļautu samazināt esošo apsaimniekošanas maksu līdz 0,20 Ls/m2, nodrošinot nepieciešamo darbu izpildi kvalitatīvā līmenī.

„Šobrīd daudzi mikrorajonu namu iedzīvotāji ir kļuvuši par ķīlniekiem neadekvāti augstai apsaimniekošanas maksai, turklāt saņemtie pakalpojumi ne tikai neatbilst mūsdienu standartiem, bet arī tiek sniegti nepilnīgi, novēloti vai netiek sniegti pilnībā. Iedzīvotāji ir neapmierināti ar bezdarbību, attieksmi un kvalitāti. Tāpēc ir pienācis laiks mainīt situāciju, piedāvājot daudz zemāku apsaimniekošanas maksu, ko iespējams īstenot, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un individuālu attieksmi pret katru namu. Iedzīvotājiem pašiem ir jāizvēlas – vai maksāt neadekvāti augstu apsaimniekošanas maksu par pakalpojumiem, kas viņus neapmierina, vai arī ekonomēt izmaksas un saņemt kvalitatīvu namu apsaimniekošanas pakalpojumu, ko sniedz HausMaster”, par jauno piedāvājumu stāsta SIA „Namu apsaimniekošana” valdes loceklis Jānis Gailāns.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Gatavojas apturēt noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā

, 26.09.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) gatavojas apturēt Rīgas domes saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu darbību, jo noteikumos ietvertās normas varot būtiski ierobežot gan galvaspilsētas iedzīvotāju, gan atkritumu apsaimniekošanas jomā darbojošos uzņēmumu tiesības.

Izvērtējot Rīgas domes 3.jūlijā apstiprinātos saistošos noteikumus, RAPLM konstatējusi, ka tie uzskatāmi par prettiesiskiem un aicinājusi galvaspilsētas domi noteikumus pārskatīt. Neņemot vērā ministrijas atzinumā norādīto, noteikumi publicēti oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis un līdz ar to stājušies spēkā, liecina ministrijas sniegtā informācija medijiem.

Saistošajos noteikumos ietvertais regulējums, pēc RAPLM ieskatiem, var būtiski ierobežot tirgus dalībnieku, kas darbojas atkritumu apsaimniekošanas jomā, tiesības. Piemēram, Rīgas dome ar noteikumiem administratīvā kārtā paredzējusi lauzt iepriekš noslēgtos līgumus ar komersantiem par atkritumu savākšanu, lai gan tas būtu civiltiesiskā kārtībā regulējams jautājums.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

RAPLM atkārtoti aicina novērst nepilnības Rīgas maksas autostāvvietu izmantošanas noteikumos

, 12.06.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) atkārtoti aicina Rīgas domi izvērtēt pašvaldības saistošo noteikumu par maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu atbilstību galvaspilsētas iedzīvotāju interesēm, novēršot vairākas noteikumos konstatētās nepilnības.

Ministrija ir saņēmusi vairākas iedzīvotāju sūdzības, tāpēc, atkārtoti izvērtējot Rīgas domes noteikto regulējumu maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanai un lietošanai, pašvaldība tiek lūgta vēlreiz pamatot nepieciešamību mainīt saistošos noteikumus, novēršot tajos konstatētās nepilnības.

Iepriekš Rīgas dome izmaiņas saistošajos noteikumos pamatoja ar nepieciešamību mazināt autotransporta plūsmu galvaspilsētas centrā.

RAPLM uzskata, ka maksas paaugstināšana par auto novietošanu ielu sarkanajās līnijās, maksas noteikšana par auto novietošanu sestdienās, kā arī maksas noteikšana par iedzīvotāju kartēm nav labākais veids, kādā risināt tādus Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē esošus jautājumus kā satiksmes organizācija galvaspilsētā, nepietiekami efektīva sabiedriskā transporta sistēma, sastrēgumi u.c.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

VidM, iespējams, mākslīgi audzējusi ES fondu apguves rādītājus

Ritvars Bīders, 17.05.2011

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pērn gada nogalē Vides ministrija (VidM) no Eiropas Savienības (ES) fondiem bez pietiekama pamatojuma projektu īstenotājiem papildu avansos ir pārskaitījusi 35,32 miljonus latu, tādējādi, iespējams, mākslīgi palielinot ES fondu apguves rādītājus, secināts Valsts kontroles (VK) atzinumā par VidM darbu.

Ņemot vērā, ka no šā gada 1. janvāra Vides ministrijai (VidM) ir pievienota Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM), VK veica finanšu revīzijas par abu reorganizēto ministriju slēguma bilancēm. Revīziju rezultātā VK sniedza atzinumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), norādot, ka VidM un RAPLM gada pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par iestāžu finansiālo stāvokli.

Vērtējot ES fondu aktivitāšu īstenošanu, VK konstatēja, ka abās ministrijās ES fondu apguves rādītāju izpilde ir īstenota ar ievērojamiem gada beigās veiktiem avansa pārskaitījumiem no valsts budžeta kontiem. Proti, VidM pērn gada nogalē projektu īstanotājiem bez pietiekama pamatojuma no ES fondiem pārskaitījusi kopā Ls 35,32 milj., tādējādi palielinot ES fondu apguves rādītājus VidM pārziņā esošajās aktivitātēs par 49 procentpunktiem, lai gan līdz 2010. gada 31. decembrim finansējuma saņēmēji bija izlietojuši tikai 4,75 % no iepriekš saņemtajiem avansiem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Aptur visu Kolkas pagasta ciemu teritoriju plānojumu darbību

, 07.06.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Aigara Štokenberga rīkojumu apturēts Kolkas pagasta teritorijas plānojums daļā, kas attiecas uz visu pagasta ciemu teritoriju atļauto un plānoto izmantošanu, Db.lv informēja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa.

Izvērtējot 2003.gada 13.jūnijā Kolkas pagasta padomes apstiprināto teritorijas plānojumu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) konstatējusi, ka tas ir prettiesisks.

Kolkas pagasta pašvaldība, nosakot ciemu statusu un teritorijas plānojumā iezīmējot ciemu robežas, nav vadījusies no likumā Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu tolaik definētā ciema jēdziena.

Likums noteica, ka ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir vēsturiski radusies koncentrēta apbūve un pastāvīgie iedzīvotāji. Savukārt Kolkas pagasta teritorijas plānojumā noteiktā ciemu teritorija vairākkārt pārsniedz vēsturiskās apbūves apjomus.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Rīgas domei nav tiesību regulēt kuģošanu kanālā

Atis Rozentāls, 03.07.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) secinājusi, ka Rīgas domei (RD) nav tiesiska pamata regulēt kuģošanas līdzekļu satiksmi pilsētas kanālā, līdz ar to RD tiek aicināta atcelt šā gada 27.maijā izdotos saistošos noteikumus.

RAPLM, iepazīstoties ar domes saistošajiem noteikumiem Par kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā, tiem pavadošo dokumentāciju un pievienotajiem materiāliem, ir atteikusi noteikumu reģistrāciju, informē reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Edgara Zalāna preses sekretāre Dace Kārkliņa.

Saskaņā ar likumu Par pašvaldībām, dome izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu saistībā ar publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī par pagasta, novada vai pilsētas īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un uzturēšanu. Taču RD saistošie noteikumi būtībā regulē kuģošanas līdzekļu satiksmi pilsētas kanālā, kā arī paredz prasības, kādām jāatbilst kuģošanas līdzekļa gabarītiem, lai tas drīkstētu pārvietoties pilsētas kanālā, atzīmēts RAPLM valsts sekretāres Laimdotas Straujumas vēstulē Rīgas domei.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Pieprasa sasaukt Ķekavas pagasta padomes ārkārtas sēdi

, 08.04.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns pieprasījis Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomei sasaukt ārkārtas sēdi, lai lemtu par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) pārbaudē konstatēto prettiesisko lēmumu būvniecības, teritorijas plānošanas un zemes sadales jomā atcelšanu, liecina sniegtā informācija medijiem.

Pašvaldībai par prettiesisko lēmumu atcelšanu bija jālemj pēc ministra šā gada 22.februāra rīkojuma, ar kuru tika apturēta Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003. – 2015.) grozījumu darbība. Ņemot vērā to, ka šāda rīcība nesekoja arī pēc RAPLM sagatavotā ziņojuma par pieļautajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, E.Zalāns pieprasa nekavējoties sasaukt Ķekavas pagasta padomes ārkārtas sēdi.

RAPLM, izvērtējot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu un citus ar būvniecību, teritorijas plānošanu un zemes sadali saistītus lēmumus, konstatējusi daudzskaitlīgus un sistemātiskus normatīvo aktu pārkāpumus. Ķekavas pagasta pašvaldība ir pieņēmusi virkni prettiesisku lēmumu, kas neatbilst Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam, kā arī citu būvniecību un teritorijas plānošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām, norāda ministrija.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas dome tuvākajā laikā plāno nosūtīt vēstuli premjeram Ivaram Godmanim, lai informētu par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) vilcināšanos izlemt jautājumu par iebraukšanas organizēšanu Vecrīgā.

Kā šodien žurnālistiem norādīja Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Andrejs Požarnovs, pašvaldība jau jūnijā uzsāka saraksti ar RAPLM par Vecrīgas īpašā režīma zonas statusa pagarināšanu, kas ļauj ierobežot iebraukšanu tajā un pieprasīt nodevas maksu. Ministrija joprojām nav atbildējusi, vai jautājumu virzīs vai nevirzīs izskatīšanai Ministru kabinetā. Pašlaik spēkā esošais īpaša režīma zonas darbības termiņš Vecrīgas teritorijai beidzas šā gada 31.decembrī, un 2009.gada 1.janvārī Vecrīgas teritorija ministrijas nenoteiktās rīcības dēļ var palikt bez pietiekamas tiesiskās aizsardzības, uzskata A.Požarnovs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Apkopos pašvaldību priekšlikumus par lielāku novadu izveidi

, 14.03.2007

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) aicina pašvaldības līdz 1.maijam iesniegt priekšlikumus par lielāku novadu izveidi, lai, balstoties uz tiem, savlaicīgi varētu sākt darbu pie valdības noteikumu projekta par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Ministru kabinetam šie noteikumi, saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu, ir jāizdod līdz 2008.gada 1.janvārim.

Administratīvi teritoriālās reformas gaitu un citus pašvaldībām aktuālus jautājumus reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Aigars Štokenbergs šodien pārrunāja ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem.

Ministrs informēja, ka vairākos Latvijas rajonos pašvaldības ir izrādījušas iniciatīvu veidot lielākus novadus nekā to paredz pērn jūnijā valdībā apstiprinātais vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts. Tajā ir iezīmētas deviņas republikas pilsētas un 167 novadi.

Šobrīd diskusijas par lielāku novadu izveidi notiek Talsu, Alūksnes, Balvu, Kuldīgas, Jelgavas, Daugavpils un citos rajonos. RAPLM atbalsta šādu pašvaldību iniciatīvu, tāpēc ir izstrādāti priekšlikumi finansējuma palielināšanai spēcīgu novadu izveides veicināšanai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Tautas partija topošās Valda Dombrovska valdības deklarācijai izstrādājusi ieteikumus, kuri būtībā paredz palielināt Tautas partiju pārstāvošā Edgara Zalāna vadītās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) ietekmi.

Tautas partijas priekšlikumi paredz RAPLM nodot ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, ko līdz šim veica Finanšu ministrija, kuras politisko vadību V. Dombrovskis paredzējis uzticēt savam partijas biedram Einaram Repšem. Vienlaikus Tautas partija vēlas Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodot RAPLM padotībā un apvienot ar RAPLM pārraudzībā esošo Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA).

Arī Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras funkcijas, kas saistītas ar ES fondu apguvi publiskajā sektorā, TP ierosina nodot RAPLM pārraudzībā esošajai VRAA.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Rosinās lemt par Ķekavas pagasta padomes atlaišanu

, 18.03.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Konstatējot vairākkārtējus normatīvo aktu pārkāpumus teritorijas plānošanas, būvniecības, zemes izmantošanas un zemes reformas pabeigšanas jomā, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns nolēmis rosināt sagatavot un virzīt izskatīšanai Saeimā likumprojektu par Ķekavas pagasta padomes atlaišanu, liecina sniegtā informācija medijiem.

Likums Par pašvaldībām paredz, ka Saeima var atlaist domi (padomi), ja tā atkārtoti nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arī nepilda tiesas spriedumus.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM), konstatējot būtiskus pārkāpumus Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, veica pārbaudi arī būvniecības, zemes izmantošanas un zemes reformas pabeigšanas jomā, konstatējot, ka Ķekavas pagasta padome ir pārkāpusi ne tikai likumus un Ministru kabineta noteikumus, bet arī pašas pašvaldības pieņemtos ārējos normatīvos aktus – saistošos noteikumus.

Teritorijas plānošanas jomā kopumā prettiesiski ar Ķekavas pagasta padomes sēdes lēmumiem mainīta plānotā (atļautā) izmantošana 194 nekustamajiem īpašumiem. Tāpat ar detālplānojumu prettiesiski veikta zemes sadale, kopumā ar detālplānojumiem pašvaldība prettiesiski izveidojusi vismaz 88 apbūves gabalus dzīvojamo māju būvniecībai. Konstatējot trūkumus teritorijas plānošanas procesā, ministrs E.Zalāns jau 22.februārī izdeva rīkojumu, ar kuru apturēta Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu darbība.

Komentāri

Pievienot komentāru