Rietumu banka audzējusi peļņu 

AS Rietumu banka peļņa pēc nodokļiem 2016. gadā sasniedza 80 miljonus eiro, kas ir par 15,9% vairāk nekā (2015. gadā, kad tā bija 69 miljoni eiro, liecina bankas paziņojums Nasdaq Riga.

Žanete Hāka, 28.2.2017

Koncerna pēcnodokļu kapitāla atdeves radītājs bija 17,32% (2015: 17,5%), bet pēcnodokļu aktīvu atdeves radītājs 2,3% (2015: 19%).

Pamatdarbības ienākumi sasniedza 181 miljonu eiro (2015: 159 miljoni eiro), kas ir par 14% vairāk nekā 2015. gadā. Neto komisijas naudas ienākumi veidoja 41,1 miljonu eiro (2015. gadā: 44,1 miljoni eiro). Koncerna izdevumu un ienākumu attiecība gadā, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī, bija 33% (2015: 34%).  Arī turpmāk koncerna mērķis ir turpināt uzturēt šo attiecību zem 40%. Palielinot neapliekamo ienākumu summu, piemēram, ienākumus no biržā kotētiem vērtspapīriem, faktiskā ienākuma nodokļa likme 2016. gadā bija 7% (2015. gadā: 14%). Koncerns sasniedza peļņas normu pirms nodokļu nomaksas 49%, salīdzinot ar 51% 2015. gadā.

2016. gada 31.decembrī koncerna kopējie aktīvi bija 3,474 miljoni eiro, kas ir par 8,4% mazāk nekā 2015. gadā. Banka ievēro konservatīvu pieeju aktīvu sadalījumam. Aptuveni 42% no koncerna aktīviem ir ieguldīti likviditātes pārvaldīšanas portfeļos. Savukārt 82% no tiem ir ieguldīti īstermiņa naudas tirgū, galvenokārt Eiropas bankās. Izvietoto naudas līdzekļu termiņš ir robežās līdz 7 dienām. Atlikušie 18% tiek ieguldīti nodrošinātos instrumentos lielās un stabilās finanšu iestādēs un īstermiņa parādzīmju portfeļos. 2016. gada 31. decembrī līdz termiņa beigām turēto aktīvu portfelis bija 320 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 221 miljonu eiro 2015. gada beigās. Parādzīmju portfelis ir galvenokārt ieguldīts komercsabiedrību parāda vērtspapīros ar investīciju pakāpi.

Kredīti un debitoru parādi veido aptuveni 30% no kopējiem aktīviem. Kopš 2010. gada šis rādītājs nav pārsniedzis 45%, un Banka neplāno šī rādītāja pieaugumu tuvākajā nākotnē. Pērn izsniegto kredītu apjoms samazinājies līdz 1,045 miljoniem eiro salīdzinājumā ar gadu iepriekš – 1,102 miljoni EUR. Tas skaidrojams ar riska darījumu apjoma samazināšanos Krievijā. Komerckredītu portfelis veido aptuveni 89% no kopējā bankas kredītu apjoma jeb 1,117 miljonus eiro ar vidējo efektīvo procentu likmi 2016. gadā 5.7%. Lielāko kreditēto nozaru vidū ir finanšu pakalpojumi, nekustamā īpašuma pārvaldīšana, transports un komunikācijas Latvijā, Krievijā un Baltkrievijā. Otrā lielākā kredītu kategorija ir maržinālie kredīti klientiem pret likvīdu vērtspapīru ķīlu, kas veido aptuveni 8% no kopējā kredītportfeļa. Šo kredītu vidējā procentu likme 2016. gadā bija 4%.

Salīdzinot ar 2015. gadu, norēķinu konti un noguldījumi ir samazinājušies par 14% un sasniedza 2,743 miljonus EUR. Noguldījumu apjoma samazinājums ir skaidrojams galvenokārt ar ekonomisko lejupslīdi Krievijā un Bankas jauno klientu apkalpošanas politiku. Norēķinu konti veidoja 2,399 miljonus eiro jeb 87.5% no kopējā norēķinu kontu un noguldījumu apjoma.

2016. gada 31. decembrī termiņnoguldījumu apjoms sasniedza 344 miljonus eiro, tai skaitā 111 miljonus eiro subordinētajos noguldījumos. Vidējais atlikušais dzēšanas termiņš termiņnoguldījumiem ir 2,3 gadi, un vidējā efektīvā procentu likme 2016. gadā bija 2%. Subordinēto noguldījumu vidējā efektīvā procentu likme 2016. gadā bija 5%.

2016. gada 31. decembrī koncerna kopējais kapitāls un rezerves veidoja 494 miljonus eiro, demonstrējot 8.1% pieaugumu pret 2015. gadu. Koncerna I līmeņa un kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs attiecīgi bija 16.45% (2015: 13.06%) un 22.36% (2015: 19.20%).

2016. gadā Latvijā tika ievērojami paplašinātas noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas novēršanas normatīvo aktu prasības, un apstiprināt jaunus un esošus klientu profilus un darījumus ir kļuvis ievērojami sarežģītāk. Izvērtējot laiku un resursus, kas nepieciešami jauno prasību izpildei, banka nolēma mainīt tās klientu politiku. Jaunā politika paredz, ka koncerna darbība ir koncentrēta galvenokārt uz lieliem privātiem uzņēmumiem, kuriem mēs varam piedāvāt plašu pakalpojumu klāstu. 2016. gadā būtiski ir pieaudzis darbinieku skaits atbilstības nodrošināšanas jomā, kamēr jaunās klientu politikas iespaidā klientu skaits ir sarucis.

Raksts turpinās pēc reklāmas

Koncerns ir paplašinājis piedāvāto produktu klāstu, ieviešot dažādus pilnveidojumus maksājumu risinājumos un tehnoloģiskos risinājumus, piemēram, maksājumus no kartes uz karti. 

Kreditēšanas sektors ir nodots jaunas valdes locekles pārziņā, bet atbildība par problemātisku riska darījumu uzraudzību un ķīlu pārņemšana un realizācija ir uzticēta jaunam valdes loceklim. Šīs izmaiņas, pēc bankas pārstāvju domām, ļaus kreditēšanā iesaistītajiem darbiniekiem labāk koncentrēties uz jaunām biznesa iespējām.

Ņemot vērā nenoteiktību reģionālajā vidē, banka ir samazinājusi komerckredītu izsniegšanu NVS valstīs. Koncerns īpaši pievērsās nozarēm, kuras neizjuta būtiskas grūtības krīzes laikā, un ievērojamas pūles veltīja tirdzniecības, nomas un patēriņa kreditēšanas attīstībai. Koncentrējoties uz šīm nozarēm, banka piedāvāja klientiem jaunas iespējas paplašināt darbību starptautiskā mērogā. Koncerns plāno attīstīt kreditēšanu tirdzniecības finansēšanas jomā, kā arī attīstīt jaunus tirgus, piemēram, Īrija un Lielbritānija.

Banka ir iecēlusi valdes locekli, kas atbildēs par klientiem piedāvāto kapitāla pārvaldīšanas pakalpojumu kopuma attīstību. Jaunā valdes locekļa pienākumi ietvers klientu vērtspapīru darījumu, aktīvu pārvaldes un pārdošanas uzraudzību. Aktīvu pārvaldīšanā kopsumma sasniedz 729,710 tūkstošus EUR salīdzinājumā ar 520,462 tūkstošiem EUR 2015. gadā. Jaunā valdes locekļa pārziņā būs arī resursu pārvaldība. Pērn Banka turpināja palielināt tās parādzīmju portfeli, kura kopējā vērtība sasniedz 778 miljonus EUR (2015. gadā: 674 miljoni EUR). 2016. gadā no šī portfeļa tika gūti ienākumi 17 miljonu EUR apmērā. Parādzīmju portfelis ir ieguldīts plaši diversificētās parādzīmēs ar vidējo dzēšanas termiņu 1,67 gadi.

Lielākā daļa nebanku sabiedrību darbojas finanšu nomas, patēriņa kreditēšanas, pārņemto nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, aktīvu pārvaldīšanas un finanšu pakalpojumu nozarēs. Koncerna stratēģija ir nodrošināt Bankas vadības procesu un iekšējo kontroļu maksimālu integrāciju meitas sabiedrībās. Koncerns finansē meitas sabiedrību darbību, izmantojot investīcijas kapitālā un aizdevumus. Vairumā gadījumu Bankai pieder 100% meitas sabiedrību kapitāldaļu.

Koncernam pilnībā pieder aktīvu pārvaldes sabiedrība Rietumu Asset Management, kas bankas klientiem sniedz aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus. Šī aktīvu pārvaldes sabiedrība piedāvā klientiem individuālus investīciju portfeļus, kā arī ieguldījumus četros Latvijā reģistrētos fondos.

Koncerna Baltkrievijas līzinga sabiedrības galvenais darbības veids ir rūpnieciskais līzings, kas ir papildinājis Koncerna peļņu par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, par 1,5 miljoniem EUR. Koncerns finansē tam daļēji piederošu patēriņa kreditēšanas meitas sabiedrību ar nosaukumu InCredit Group SIA, kas ir dibināta un darbojas Latvijā. 2016. gada 31. decembrī InCredit Group SIA neto ieguldījums finanšu nomā bija 35 miljoni EUR, kas nodrošināja Koncernam pārskata perioda peļņu pēc nodokļiem 1 miljona EUR apmērā.

Lielākā daļa RB Investments SIA grupai piederošo nekustamo īpašumu tika pārņemti bankas neatmaksāto aizdevumu dēļ kā arī iegūti investīciju rezultātā. Lielākā daļa pārņemto aktīvu atrodas Rīgā un Rīgas rajonā. Pašreiz daļa no RB Investments SIA grupas nekustamajiem īpašumiem tiek izīrēta, un sabiedrība plāno pārdot lielāko daļu sava aktīvu portfeļa turpmāko gadu laikā. 

Tevi varētu interesēt

Rietumu Banka ir finansējusi uzņēmuma Benetti jahtas iegādes darījumu, informē bankas pārstāvji....

AS Rietumu Banka valdes sastāvā uz turpmākajiem 3 gadiem atkārtoti ievēlēti esošie...

AS Rietumu Banka valde pieņēmusi lēmumu par 2016. gada pirmā pusgada auditēto finanšu...

Eiropas Centrālā banka (ECB) paziņoja, ka veiks padziļinātu analīzi četrām bankām, kuras...

Šodien, 11. aprīlī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti lēma, ka SIA...

Nepalaid garām

Nākamajā gadā uzņēmējiem gaidāms ne viens vien izaicinājums, taču tajā pašā laikā...

Par čeku loterijas devumu ēnu ekonomikas apkarošanā un nodokļu ieņēmumu palielināšanā varēs...

Ekonomikas izaugsmes bremzēšanās ir vērojama, taču vismaz tuvāko gadu laikā tik dziļa...

Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi saredz iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, taču ļaut strādāt...

Novembra sākumā Rīgā, Ģertrūdes ielā atklāts salons BG Suits, kas piedāvā gan...

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

No šīs sadaļas

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē premjera Māra Kučisnka vadībā otrdien...

Vorena Bafeta ieguldījumu kompānija Berkshire Hathaway publicējusi savu ikgadējo investīciju pārskatu,...

Samērā bieži dzirdam kritiskus viedokļus par Latvijas pensiju sistēmu un tās drošību....

Iecerētās nodokļu reformas Latvijā ieviest būs ļoti grūti, jo sākotnēji saruks valsts...

Finanšu ministrija (FM) izskatīšanai valdībā ir sagatavojusi nepieciešamos...

Šogad gada ienākumu deklarāciju plāno iesniegt vien katrs otrais iedzīvotājs jeb 57%,...

Šogad februāra beigās tirgus dalībnieku uzmanība pievērsta tam, ko par aktuālo situāciju...

Traumatiskā vēsture Latvijā ir radījusi pateicīgus apstākļus finanšu tehnoloģiju attīstībai,...

Finanšu ministrija (FM) nodokļu reformai piedāvā samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli...

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir saņēmusi un izvērtējusi Trasta...