Jaunākais izdevums

Rīgā šodien un rīt notiks Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samits un Biznesa forums, kas pulcēs 12 valstu līderus, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Samitu un biznesa forumu apmeklēs arī iniciatīvas stratēģiskie partneri, kā arī reģiona un starptautiska līmeņa uzņēmējdarbības un investīciju sektora pārstāvji. Pasākumā tiks meklēti jauni attīstības un sadarbības ceļi reģiona ekonomikas izaugsmei un investīciju piesaistei.

TJI samitu šodien atklās Valsts prezidents Egils Levits. Samita laikā notiks TJI valstu vadītāju, iniciatīvas partneru - ASV, Vācijas un Eiropas Komisija (EK), kā arī Rīgas samita viesu slēgta tikšanās, kurai sekos preses konference.

Paralēli samitam notiks TJI Biznesa forums, kur šodien un otrdien notiks augsta līmeņa valstu, starptautisku institūciju un uzņēmumu pārstāvju diskusijas. Redzamākiem būs Starptautiskā valūtas fonda (SVF), EK, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Eiropas Investīciju bankas (EIB), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (EBRD), Japānas starptautiskās sadarbības bankas (JBIC), ASV Attīstības finanšu korporācijas (DFC), Latvijas Bankas, Ziemeļu investīciju bankas, TJI Investīciju fonda, kā arī uzņēmumu "Amber Infrastrucutre Group", "Orlen", "Rolls Royce", "Atkins", "Google", "LMT", "Mikrotik" un "Greenergy" pārstāvji.

Biznesa forumu šodien atklās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) un SVF vadītāja Kristalina Georgjeva, ievadot paneļdiskusijas, kurās divu dienu garumā politiskie un biznesa līderi runās par ekonomikas attīstības tendencēm, investīciju vidi, enerģijas piegādes ceļu un avotu dažādošanu, inovatīviem risinājumiem mobilitātes un loģistikas jomā, kā arī digitalizācijas sektora attīstību TJI reģionā.

LIAA Komunikācijas un informācijas departamentā norādīja, ka TJI galvenais mērķis ir stiprināt sadarbību un reģiona infrastruktūras savienojamību starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm virzienā no Ziemeļiem uz Dienvidiem, jo līdz šim pārsvarā starpvalstu sadarbības projekti ES īstenoti virzienā no Austrumiem uz Rietumiem, nepilnvērtīgi izmantojot attīstības potenciālu.

Tāpat TJI mērķis ir investīciju piesaiste ilgtspējīgai enerģētikas, transporta un digitalizācijas sektoru attīstībai, kas stiprina ES stratēģiskās un transatlantiskās sadarbības iespējas, veicina starpvalstu ekonomisko sadarbību, kā arī reģiona izaugsmi, noturību un konkurētspēju. TJI reģions patlaban ir straujāk augošais reģions Eiropā ar 6% ieguldījumu atdevi pēdējo desmit gadu laikā, kas ir aptuveni pusotras reizes vairāk nekā Rietumeiropas valstīs.

LIAA direktors Kaspars Rožkalns norāda, ka TJI ir relatīvi jauna un ambicioza platforma investīciju un sadarbības iespējām. Viņa ieskatā, procesi pasaulē attīstās ļoti strauji un laiks, kad varējām katrs domāt tikai par savām nacionālajām interesēm, ir garām. Ceļš uz straujāku attīstību un efektivitāti balstās sadarbībā.

"Pieaugot drošības, enerģētiskajiem un pārtikas sadārdzinājuma riskiem, mūsu pienākums ir veidot jaunas sadarbības platformas Eiropā, apvienojot spēkus ar pārējām Trīs jūru iniciatīvas valstīm. Tāpat kā citas attīstītās pasaules valstis, mūs interesē ilgtspējīgi investīciju projekti, kas vienlaikus risina kādus lielākus mērķus," uzsver K.Rožkalns.

Viens no pasākuma centrālajiem jautājumiem būs, cik lielā mērā TJI valstis ir gatavas kļūt par globālo pārmaiņu iniciatorēm, veicinot inovācijas un ilgtspējīgus ieguldījumus. TJI reģionā ir 111 miljoni iedzīvotāju un vidējais prognozētais iekšzemes kopprodukta pieaugums 2022.gadā reģionā sasniegs 3,2%. Savukārt kopējais nepieciešamo ieguldījumu apjoms reģiona infrastruktūras objektos pārsniedz 500 miljardus eiro. Te saskaras gan reģiona valstu, gan investoru interese kopīgi attīstīt jaunus projektus.

K.Rožkalns uzsver, ka galvenā TJI biznesa foruma priekšrocība ir tā, ka var runāt par liela mēroga starpvalstu projektiem, kas spēj uzrunāt globālus līderus dažādos pasaules reģionos. Rīgā tiks uzņemti vairāk nekā 500 starptautisku institūciju un biznesa pārstāvji un vairāk nekā 100 starptautiskie masu mediji, kas paver lieliskas iespējas jaunu kontaktu dibināšanai un labākās pieredzes pārņemšanai.

Biznesa foruma darbs tiks organizēts vairākos diskusiju paneļos. 20.jūnijā plānots investīciju un prezidentu panelis. Investīciju paneli atklās EK viceprezidents Valdis Dombrovskis (JV), un OECD ģenerālsekretārs Matiass Kormans, akcentējot reģiona nozīmību un to, kas būtu jādara, lai padarītu reģionu vēl pievilcīgāku starptautiskiem ieguldījumiem.

Investīciju sadaļai sekos prezidentu panelis, kurā valstu augstākās amatpersonas diskutēs par ģeopolitiskās un ģeoekonomiskās situācijas ietekmi un pārrobežu infrastruktūras attīstību ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu reģionālo izaugsmi un īstenot redzējumu par vienotu Eiropas tirgu.

Foruma turpinājumā, otrdien, 21.jūnijā, dalībnieki pievērsīsies enerģētikas jautājumiem. Par šo tēmu diskutēs ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone, ERAB Ilgtspējīgas infrastruktūras direktore Nandita Paršada, uzņēmuma "Rolls Royce" korporatīvo attiecību direktors Alastairs Evanss, kā arī enerģētikas uzņēmuma, atjaunojamās enerģijas attīstītāja "Orlen" pārstāve Anna Ļukaszevska-Trzeciakovska un citi.

Tiks meklēti risinājumi, kā nodrošināt līdzsvarotu un drošu enerģijas piegādi reģiona valstīm, izmantojot gan esošo infrastruktūru, gan būvējot jaunu. Lielākais izaicinājums būs atrast optimālas alternatīvas Krievijas energoresursiem, plānojot jaunos piegādes koridorus.

Transporta jomā galvenā uzmanība tiks veltīta pārrobežu multimodālajiem savienojumiem, tostarp "Rail Baltica", kas stimulē plašu teritoriju attīstību un spēj sniegt pievienoto vērtību daudzām nozarēm. Paneļdiskusijā piedalīsies uzņēmuma "Atkins" Dzelzceļa plānošanas direktors Vorviks Lovs un citi transporta un infrastruktūras jomas eksperti.

Biznesa forumā tiks runāts arī par digitalizācijas lomu reģiona attīstībā, akcentējot Eiropas digitālās infrastruktūras politikas ietvaru un vitāli svarīgo iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību. Šajā diskusiju panelī piedalīsies "Google" viceprezidents Karans Bhatia, bijušais Slovēnijas Digitalizācijas ministrs Marks Boriss Andrijaničs, "Mikrotik" un ASV tirdzniecības palātas Latvijā vadītājs Džons Tallijs, kā arī Igaunijas pārstāvis, "Digital Nation Ltd" un "Greenergy Data Centers" līdzdibinātājs Ūlars Jākso.

LIAA Komunikācijas un informācijas departamentā atzīmēja, ka pēc Latvijas iniciatīvas biznesa forumā tiks diskutēts arī par misiju orientētu pieeju. Pasaulē patlaban ir daudz šķietami neatrisināmu problēmu, piemēram, vides piesārņojums, nevienlīdzība, darba iespējas robotizācijas laikmetā un citi lieli izaicinājumi. Misiju orientēta pieeja, kas ir OECD un ES līmeņa prioritārs problēmu risināšanas modelis, piedāvā stratēģiju, kā pārvarēt izaicinājumus, pārdefinējot tos konkrētās misijās.

Misiju īstenošana paredz publiskā sektora līderību, kas balstās zinātnes un inovāciju politikā, lai sasniegtu ambiciozus mērķus noteiktā laika periodā. Paneļdiskusijas dalībnieki aplūkos misiju pieeju kā līdzekli reģionālo problēmu risināšanai un jaunu starpnozaru sadarbības modeļu izveidei, balstoties inovācijās.

Panelī piedalīsies OECD un EK eksperti, kas strādā pie misiju ieviešanas inovāciju un publiskā sektora sadarbībai, kā arī "Google Cloud" platformas tehniskais direktors, inovators Džons Eibels un "LMT" viceprezidents Ingmārs Pūķis.

LIAA Komunikācijas un informācijas departamentā akcentēja, ka TJI tika radīta 2016.gadā ar mērķi stiprināt ekonomiskās attiecības un attīstīt starpvalstu komunikāciju, infrastruktūru un savietojamību 12 ES valstu vidū starp Baltijas, Melno un Adrijas jūru.

TJI dalībvalstis ir Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Savukārt TJI stratēģiskie partneri ir ASV, Vācija un EK.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

20. un 21. jūnijā Rīgā notiek Trīs jūru samits un Biznesa forums 2022, kurā piedalās desmit valstu prezidenti, valdību pārstāvji, kā arī augsta līmeņa vadītāji no tādiem uzņēmumiem kā Google, Microsoft, Rolls-Royce un Orlen.

Par Biznesa foruma organizēšanu atbild Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), tādēļ arī jautājumi par plānoto un sasniedzamo tās direktoram Kasparam Rožkalnam.

Kāda ir LIAA loma Trīs jūru samitā?

LIAA Trīs jūru samitā ir uzdota Biznesa foruma organizēšana. Proti, Trīs jūru iniciatīva sastāv no divām daļām – politiskās un ekonomiskās. Politiskais formāts ir Trīs jūru samits, ekonomiskais formāts ir Biznesa forums, kas parasti notiek paralēli politiskajai sadaļai.

Kādas ir Latvijas prioritātes Trīs jūru iniciatīvas Biznesa forumā 2022?

Latvijas prioritāte ir ar šīs iniciatīvas starpniecību veidot lielāku savienojamību starp Eiropas ziemeļu un dienvidu daļu, kas ir priekšnoteikums ekonomisko attiecību stiprināšanai. Vēlamies piesaistīt ilgtspējīgus investīciju projektus, kurus varētu realizēt kopā ar partnervalstīm. Viens no instrumentiem ir Trīs jūru iniciatīvas fonds, kurš investē līdzekļus investīciju projektos trīs galvenajās sadaļās vai galvenajos virzienos – enerģētika, digitalizācija un transporta infrastruktūras sistēmas. Šobrīd ir skaidrs, ka enerģētika ir prioritāte numur viens, un to diktē pašreizējā ģeopolitiskā situācija. To parāda arī FICIL jeb Ārvalstu investoru padomes pētījums, kur uzņēmēji pirmkārt satraukumu izrāda par enerģētiku, pēc tam tikai seko darbaspēks un citas lietas. Enerģētika un inflācija, kas ar to saistīta, ir šodienas TOP problēma. Mūsu uzdevums ir šīs enerģētikas problēmas izcelt, runāt ar starptautiskajiem investoriem un atrast risinājumu Latvijas interesei kļūt enerģētiski neatkarīgai, līdztekus domājot arī par saprātīgu cenu. Mūsu uzdevums ir nodrošināt to, ka uzņēmējiem enerģijas cena vēl aizvien dod iespēju būt konkurētspējīgiem.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Starptautiskā attīstības finanšu korporācija (DFC) un Trīs jūru iniciatīvas (TJI) Investīciju fonds ir panākuši vienošanos, kas būs pamatā līgumam, ar ko ASV apņemas sniegt fondam finansējumu līdz 300 miljoniem ASV dolāru, aģentūru LETA informēja DFC pārstāvji.

Ar finansējumu paredzēts atbalstīt ieguldījumus enerģētikā un infrastruktūrā, kas uzlabo energoapgādes drošību, veicināt enerģijas dažādošanu un uzlabot savienojamību trīs jūru reģionā.

Pirms investīcijām ir drošības sajūta 

20. un 21. jūnijā Rīgā notiek Trīs jūru samits un Biznesa forums...

DFC ir ASV attīstības finanšu institūcija, un tās investīciju portfelis ir vairāk nekā 37 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ieguldīti dažādos pasaules reģionos, liekot uzsvaru uz mazāk attīstītām valstīm. DFC sadarbojas ar investoriem, lai izvietotu kapitālu dažādās nozarēs, tostarp kritiskajā infrastruktūrā.

Tiek paredzēts, ka DFC finansējuma sniegšana varētu tikt noslēgta šī gada laikā.

DFC izpilddirektors Skots Neitans skaidro, ka finanšu korporācijas ieguldījums veicinās energoapgādes drošību un stāsies pretī Krievijas agresijai Eiropā. Viņa ieskatā, sadarbība starp DFC un TJI veicinās iekļaujošu ekonomisko izaugsmi un attīstību visā reģionā.

Sarunā ar aģentūru LETA Neitans norāda, ka tas, cik liela daļa no šī finansējuma nonāks konkrētās TJI dalībvalstīs, ir iniciatīvas vadības pārziņā, tādēļ patlaban nav iespējams noteikt, piemēram, cik lielu finansējumu varētu saņemt arī Latvija. Tāpat Neitans arī neizslēdza iespēju turpmākai finansējuma sniegšanai TJI, tomēr patlaban konkrētu summu vai termiņus, kādā finansējumu varētu sniegt, viņš nenosauca.

Vienlaikus DFC vadītājs norāda, ka korporācija būtu gatava arī atbalstīt investīcijas konkrēti Baltijas reģionā, atsevišķi no TJI, skaidrojot, ka DFC ir gatavi sniegt palīdzību atbalstam enerģētikas vai enerģētikas infrastruktūras projektiem. Konkrētas nozares paredz ierobežojumi, ko DFC nosaka ASV kongresa pusē.

Neitans uzsver, ka DFC pārsvarā sniedz palīdzību mazāk attīstītām valstīm, tomēr ir iespējamas arī investīcijas tādos reģionos kā Latvija, kas ir ar augstu ienākumu līmeni.

Viņš atzīmē, ka iespēju rašanai no DFC puses ļoti svarīgi ir tādi pasākumi kā TJI samits, kas šogad notiek Rīgā. "Tas ir bizness, tev ir nepieciešamas tāda veida tīklošanās iespējas, lai atrastu iespējas," skaidro DFC izpilddirektors.

Kā ziņots, Rīgā šodien un rīt notiek TJI samits un Biznesa forums, kas pulcēs 12 valstu līderus.

TJI dalībvalstis ir Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Samitu un biznesa forumu apmeklē arī iniciatīvas stratēģiskie partneri, kā arī reģiona un starptautiska līmeņa uzņēmējdarbības un investīciju sektora pārstāvji. Pasākumā tiks meklēti jauni attīstības un sadarbības ceļi reģiona ekonomikas izaugsmei un investīciju piesaistei.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šveices pilsētā Davosā pirmdien sākas Pasaules ekonomikas forums, kurā viena no galvenajām tēmām šogad būs karš Ukrainā.

Pasākuma atklāšanā ar video zvana starpniecību runu teiks Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Forumā piedalīsies arī Kijivas mērs Vitālijs Kličko.

Pasaules ekonomikas forums ilgs četras dienas, un tajā piedalīsies gandrīz 2500 politiķi, uzņēmēji un pilsoniskās sabiedrības līderi.

Šogad foruma galvenā tēma ir "Vēsture pagrieziena punktā: valdības politika un biznesa stratēģijas".

Galvenā uzmanība tiks pievērsta globālajām krīzēm, tai skaitā karam Ukrainā, koronavīrusa pandēmijai un klimata pārmaiņām. Cita starpā tiks diskutēts par kara sekām un piegāžu ķēdēm, energoapgādi un pārtikas drošību.

Parasti Pasaules ekonomikas forums notiek janvāra vidū, bet pandēmijas dēļ tas tika atlikts.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kurzemes biznesa forums pulcē uzņēmējus un nozaru ekspertus, lai rastu atbildes uz to, kā būt konkurētspējīgiem, kā strādāt inovatīvi un kā veidot un attīstīt biznesu mūsdienu mainīgajos apstākļos.

Visas dienas garumā apmeklētajiem būs iespēja uzklausīt dažādu nozaru ekspertus, uzdot tiem jautājumus un mijiedarboties ar biznesa līderiem.

Forums norisinās klātienē, Ventspilī, koncertzālē “Latvija” un tiešraidē. Plašāka informācija par pasākumu: www.kurzemesbiznesaforums.lv

PROGRAMMA

11:00 -11:25 Atklāšana.

Pašvaldība un uzņēmējdarbības sadarbība un attīstība

Jānis Vītoliņš, Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

1. DAĻA|SEMINĀRS| 11:00 – 13:20

11:25 – 11:45 UZŅĒMĒJU DUELIS. Inovatīvas ražošanas metodes

Diskusijas moderators – Salvis Roga, Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera valdes priekšsēdētājs

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

FOTO: Trīs jūru iniciatīvas biznesa forumā iezīmē ciešāku reģiona ekonomisko sadarbību ar Ukrainu

Db.lv, 21.06.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

20. un 21. jūnijā Rīgā tika aizvadīts Trīs jūru iniciatīvas (3JI) biznesa forums, kurš pulcēja 12 3JI reģiona valstu līderus, iniciatīvas stratēģiskos partnerus, kā arī reģiona un starptautiska līmeņa uzņēmējdarbības un investīciju sektora pārstāvjus.

Atklājot Biznesa forumu, Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzsvēra, ka šajos apstākļos par ekonomiku nevar runāt atrauti no drošības jautājumiem, tādēļ būtiski kāpināt valstu aizsardzības izdevumus, kas vienlaikus stiprinās arī investoru pārliecību par reģiona attīstības perspektīvām. “Sadarbība Trīs jūru reģionam sniedz jaunas ekonomiskās attīstības iespējas kā arī veido noturīgāku sabiedrību, kas spēj izturēt ārējo spiedienu un agresiju”.

3JI biznesa forumā galvenokārt tika runāts par jaunajiem ekonomiskajiem izaicinājumiem, kurus izraisījis karš Ukrainā. Gan politiskajā gan biznesa līmenī tika panākta vienošanās, ka 3JI valstu savienojamības projektos turpmāk jāiekļauj arī Ukraina. Atbalstu 3JI valstu centieniem pauda arī ASV. "Mēs vēlamies paziņot par 300 miljonu ASV dolāru piešķīrumu Trīs jūru investīciju fondam, tādējādi apliecinot mūsu atbalstu šim reģionam," tā ASV Starptautiskās attīstības finanšu korporācijas izpilddirektors. Skots A. Natans.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

FSMTALKS 2022: vadošais izbraukuma pakalpojumu pārvaldības forums

FSMTALKS ir veltīts izbraukuma apkalpošanas un servisa pakalpojumu pārvaldības nozarei, pulcējot vadošos ekspertus, lai dalītos zināšanās un veidotu ciešākus sadarbības tīklus. Vienas dienas pasākumā kopumā būs iespēja dzirdēt 14 pieredzes stāstus, piedalīties aktīvāko klausītāju viktorīna un nozares līderu paneļdiskusijā.

Frontu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā pasākumā piedalīsies nozares pārstāvji no tādiem uzņēmumiem kā Samsung, DATI Group, Ram Mount, Rīgas namu pārvaldnieks, Scandit, Alliance for Recruitment un daudziem citiem. Reģiona nozares profesionāļi tiksies viesnīcā Radisson Blu Daugava Hotel Rīgā 2022. gada 1. decembrī.

Komentāri

Pievienot komentāru