Makroekonomika

Rīgas dome palielina budžeta deficītu līdz teju 56 miljoniem eiro

Dienas Bizness, 04.11.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Rīgas domes deputāti otrdien akceptēja pašvaldības budžeta grozījumus, kā rezultātā pašvaldības pamatbudžeta deficīts tiek plānots 55,9 miljonu eiro apmērā, kas veido 7,5% no pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoma, informē Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Pašvaldībā piebilst, ka pagājušā gadā budžeta faktiskais deficīta līmenis bija 8,2% no ieņēmumiem. Savukārt pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumi uz 1. oktobri veidoja 65,4 miljonus eiro.

Sabiedrisko attiecību nodaļā skaidro, ka Būvniecības likumdošanā veiktās izmaiņas, kas uzliek papildus funkcijas pašvaldības Būvvaldei, no domes budžeta prasa nodrošināt papildus piecas jaunas amata vietas jau no 2014. gada 1. novembra. Tiks izvērtēta visu regulējošo normu ietekme un, sastādot 2015. gada budžetu, pašvaldība atgriezīsies pie jautājuma par izmaksām šo funkciju nodrošināšanai.

Rīgas dome nolēma no šī gada 1. novembra palielināt sociālajā nozarē strādājošo atalgojumu par 15%.

Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumus visiem pasažieriem par vienotu tarifu, kā arī kompensētu izdevumus pašvaldības noteikto atlaižu piemērošanai, SIA Rīgas satiksme budžeta grozījumos saņems dotāciju 10,2 miljonu eiro apmērā, kas balstīta uz izvērtētiem faktisko ieņēmumu izmaiņu datiem šī gada pirmajos trīs ceturkšņos.

Ar budžeta grozījumiem tiek precizēta arī pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa. Tā kā nekustamā īpašuma nodokļa faktiskā iekasēšana šogad ir labāka nekā iepriekš plānots, šī nodokļa ieņēmumu prognozi paredzēts palielināt par 10 miljoniem eiro. Savukārt plānotos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus plānots samazināt par 10 miljoniem eiro. Šī nodokļa ieņēmumu korekcija tiek veikta, pamatojoties uz pašvaldības un VID nodokļa ieskaites savstarpējās salīdzināšanas rezultātiem, kā arī izvērtējot šī gada nodokļa ieņēmumu izpildes gaitu. Budžeta plānoto nodokļu ieņēmumu korekciju rezultātā kopējais pašvaldības nodokļu ieņēmumu apjoms šajā gadā nemainās.

Ar budžeta grozījumiem tiek precizēts arī valsts mērķdotāciju un dotāciju apjoms. Palielinoties par 4,1 miljonu eiro, tiek palielināts arī budžeta iestāžu ieņēmumu plāns par 1,9 miljoniem eiro. Kopējais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms grozījumu rezultātā pieaug par 5,5 miljoniem eiro.

Šī gada rudens budžeta grozījumos Rīgas dome piešķīrusi finansējumu vietu palielināšanai bērnudārzos, skolu labiekārtošanai un inventāra iegādei, palielinājusi sociālajā nozarē strādājošo atalgojumu par 15% no šī gada 1. novembra, un piešķīrusi līdzekļus sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.

Lai palielinātu vietu skaitu bērnudārzos, Izglītības, kultūras un sporta departamentam jaunu grupiņu izveidošanai skolu ēkās piešķirti līdzekļi inventāram un iekārtošanai. Inventāra iegāde un labiekārtošana tiks veikta Rīgas 94. vidusskolā, Rīgas 85. vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, ēkā Slokas ielā 130, ēkā Marsa gatvē 16, Rīgas 80. vidusskolā. Pedagoģiskā un saimnieciskā personāla atalgojuma nodrošināšanai jaunatvērtajās grupās pašvaldība piešķīra papildus līdzekļus 364 899 eiro apjomā.

Pašvaldība piešķīra arī 810 179 eiro līdzfinansējuma nodrošinājumam privātajiem bērnudārziem. Rīgas domes līdzmaksājums vienam bērnam ir 132 eiro mēnesī. Programmā iesaistīto bērnu skaits pieaug, gada laikā kopš 2013. gada oktobra, palielinoties no 4100 līdz 4750 bērniem.

Pašvaldības budžeta rudens grozījumos piešķirts papildus finansējums Latvijas neatkarības proklamēšanas svētkiem veltīto pasākumu organizēšanai, Ziemassvētku koncertiem, svētku dekoratīvā apgaismojuma montāžai un gadumijas pasākumiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, tiks nodrošināta slidotavu darbība pie izglītības un kultūras iestādēm.