Rīgas dome spēlējas ar valsts reputāciju 

Šveices līdzfinansētajam Sarkandaugavas sanācijas projektam ir grūti atrast 0,7 milj. eiro, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Egons Mudulis, 25.11.2014
1/3

Publicitātes foto

Lai līdz 2016. gada beigām sekmīgi pabeigtu gan videi, gan biznesa turpināšanai nozīmīgo jau kopš 19. gadsimta piesārņotās (tostarp ar naftas produktiem padomju laikā) Rīgas ostas teritorijas attīrīšanu, Latvijai jāatrod 673,2 tūkst. eiro, taču kopš vasaras tas ir izrādījies visai sarežģīts uzdevums, kurā iesaistītie (Valsts vides dienests (VVD), Rīgas dome (RD), Rīgas brīvostas pārvalde (RBP), Finanšu ministrija (FM)) cenšas atrast vajadzīgo naudu cits cita kabatā. Visi gan apliecina projekta svarīgumu un ieinteresētību tā realizācijā, taču atsevišķu pušu rīcība šobrīd liecina par pretējo. Neviens gan īsti nepieļauj domu, ka nauda netiks atrasta, tā apdraudot projekta veiksmīgu pabeigšanu un valsts reputāciju. Savukārt Šveicei nav būtiski, kas ir naudas devējs, tomēr līdzfinansējuma procents mainītos no 85% uz 60%, ja līdzekļu avots nebūtu valsts vai pašvaldība. Tā kā projekta ieviesējs pieteicis projektu Pasaules enerģijas balvai 2015, kur tā izvērtēšana paredzēta nākamā gada pavasarī, būtu dīvaini, ja projekts kavētos līdzfinansējuma piešķiršanas dēļ. Oktobra nogalē Šveices Konfederācijas parlamenta deputāti, apmeklējot Sarkandaugavu, projektu novērtēja atzinīgi, vēstīja FM.

Saskaņā ar 2006. gada 27. februārī noslēgto Saprašanās memorandu starp Šveices Konfederācijas padomi un Eiropas Kopienu Latvijai kā vienai no jaunajām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm Latvijas–Šveices sadarbības programmas ietvaros kļuva pieejama finanšu palīdzība («brīvprātīga» kontribūcija, lai šveicieši var brīvi tirgoties ar ES) 59,88 milj. Šveices franku (apmēram 38 milj. eiro) apmērā. Savulaik daļu no šiem līdzekļiem izmantoja skolas autobusu iegādei.

Savukārt 2011. gada 17. martā tika parakstīts līgums starp Latvijas Republiku FM personā un Šveices Konfederāciju Ekonomisko lietu valsts sekretariāta personā par granta piešķiršanu projekta Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā (SIA Woodison terminal (iepriekš SIA Vudisona termināls), SIA Eko Osta, SIA Ovi, SIA VL Bunkering un SIA Ovi Riga teritorijās 77 tūkst. m2 platībā) īstenošanai divās kārtās 13 milj. Šveices franku (10,8 milj. eiro) apmērā, paredzot Latvijas līdzfinansējumu 15% apmērā (1,9 milj. eiro). Projekta pamtmērķi ir panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu Sarkandaugavas teritorijā, kā arī atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās.

Šajā pašā datumā tika parakstīts arī līgums par projekta īstenošanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, VVD un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par projekta īstenošanas nosacījumiem. Projekta partneru aprakstā norādīts, ka RD sniedz līdzfinansējumu 15% apmērā (2,3 milj. Šveices franku jeb 1,9 milj. eiro). 2011. gada 12. aprīlī RD pieņēma lēmumu piešķirt projektam 1,2 milj. eiro 1. kārtas īstenošanai. Savukārt šī paša gada 9. jūnijā tika noslēgts sadarbības līgums par projekta ieviešanu starp VVD, RD un RBP.

Visu rakstu Rīgas dome spēlējas ar valsts reputāciju lasiet otrdienas, 25. novembra, laikrakstā Dienas Bizness (4. lpp.)!

Jaunākais izdevums