Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstībai pieejami 83 miljoni eiro 

Lai samazinātu sastrēgumus uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērstu infrastruktūras pārrāvumus esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā, no Kohēzijas fonda (KF) paredzēti vairāk nekā 70 miljoni eiro transporta sistēmas attīstībai.

Žanete Hāka, 27.04.2016

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Rīgas pilsētas pašvaldībai pieteikties KF finansējumam projektu īstenošanai, informē CFLA.

Ar KF līdzfinansējumu līdz 85% no kopējām attiecināmajām projektu izmaksām Rīgas pilsētā paredzēts veikt transporta infrastruktūras izbūvi, pārbūvi un atjaunošanu, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu un pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta satiksmes, mazinot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu, uzlabojot transporta infrastruktūras tehniskos parametrus un satiksmes drošību. Plānots, ka šī pasākuma ietvaros Rīgā kopumā tiks rekonstruēti vai izbūvēti tilti, pārvadi un tuneļi 3,8 km garumā.

Līdz 2018. gada nogalei projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 82,89 miljoni eiro, tai skaitā KF finansējums – 70,5 miljoni eiro un nacionālais finansējums (pašvaldību finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām) – vismaz 12,434 miljoni eiro. Kopumā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstībai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 88,364 miljoni eiro, tai skaitā KF finansējums – 75,109 miljoni eiro un nacionālais finansējums – vismaz 13,25 miljoni eiro.

Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Rīgas pilsētas pašvaldība, kas projektu iesniegumus CFLA var iesniegt no šā gada 27. aprīļa līdz 2018. gada 31. decembrim. Projektu īstenošana jāpabeidz ne vēlāk līdz 2023. gada 31. decembrim. Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

Jaunākais izdevums