Sievietes Eiropā vēl aizvien 59 dienas gadā strādā «par velti» 

16,2 % — tik liela Eiropas Savienībā ir no dzimuma atkarīgā darba samaksas atšķirība, proti, vidējā atšķirība starp sieviešu un vīriešu saņemto darba samaksu stundā. Tā liecina šodien Eiropas Komisijas publiskotie jaunākie dati.

Lelde Petrāne, 10.12.2013

Gada laikā šis rādītājs nav mainījies it nemaz. Eiropas Komisija šodien publicējusi ziņojumu, kas atklāj, ka visās ES valstīs vēl aizvien pastāv vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība 27,3 % (Igaunijā) līdz 2,3% (Slovēnijā) apjomā. No rādītājiem redzams, ka pēdējos gados šai atšķirībai kopumā ir tendence nedaudz mazināties. 2008. –2011. gadā tā samazinājusies par 1,1 %. Saskaņā ar šodien publicēto ziņojumu vislielākā problēma cīņā pret ES samaksas atšķirību ir vienlīdzīgas samaksas noteikumu praktiskā piemērošana un tas, ka sievietes nesniedz prasības valsts tiesās.

«Situāciju pasliktina tas, ka liela daļa pārmaiņu skaidrojamas ar vīriešu ienākumu mazināšanos, nevis sieviešu ienākumu palielināšanos,» norāda Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. «Princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu, kopš 1957. gada ierakstīts ES Līgumos. Ir pēdējais laiks tam kļūt par realitāti arī darba vietās,» viņa uzsver.

Praksē tikai divas dalībvalstis — Francija un Nīderlande — ir pietiekamā mērā un skaidri transponējušas 2006. gada Vienlīdzīgu iespēju direktīvu, tā ka no tām netiek gaidīta papildinformācija. Komisija turpina strādāt ar pārējām 26 dalībvalstīm, lai nodrošinātu to tiesību pilnīgu piemērošanu un realizēšanu, kuras iedibinātas ar ES tiesību aktiem.

Jaunākais izdevums