Stājas spēkā atvieglotāki nosacījumi līdzekļu piesaistei daudzdzīvokļu mājām 

Šodien, 20.aprīlī, stājas spēkā izmaiņas ES fondu programmas daudzdzīvokļu māju renovācijai nosacījumos, kas atvieglos atbalsta saņemšanu un paplašina projektu iesniedzēju loku.

Ingrīda Drazdovska, 20.04.2011

27.aprīlī sāksies programmas Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi devītā projektu iesniegumu atlases kārta. Db.lv jau ziņoja, ka turpmāk tiks atbalstīti renovācijas darbi dzīvojamajās mājās, kuru būvniecība uzsākta pirms 1993.gada (ieskaitot) un kuras ir nodotas ekspluatācijā līdz 2002.gadam (ieskaitot), bet ne ēkās, kuras iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka tiks būtiski paplašināts iesniedzēju loks, jo tagad ir atcelts noteikto minimālo 20 punktu slieksnis, ļaujot ēkām ar nelielu dzīvokļu skaitu, kuras atrodas teritorijās ar augstiem teritorijas attīstības indeksiem, saņemt atbalstu mājokļa renovācijai.

Šajā atlases kārtā projektu iesniegumam nebūs jāpievieno tehniskās apsekošanas atzinums, pilnvarojuma līgums un lokālā būvniecības izmaksu tāme. Savukārt tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas būvētas pēc 1957.gada, ir ar vismaz trīs stāviem, kurās ir uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs apkurei un kuru vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir no 105 līdz 165 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, varēs neizstrādāt ēkas energoaudita pārskatu. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu lēmumu par mājas renovāciju dzīvokļu īpašnieki turpmāk varēs pieņemt vairākos veidos – kopsapulcē, ar aptaujas palīdzību vai, ja visi dzīvokļu īpašnieki balsos par mājas renovāciju, savstarpēji vienojoties.

Turpmāk kā obligāta tiks noteikta prasība par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, būvniecības garantijas laika garantijas apdrošināšanu vai būvniecības garantijas laika bankas garantiju, kā arī būvdarbu būvuzraudzību.

Papildus projekta īstenošanas rezultātā siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nedrīkstēs pārsniegt 120 kWh/m2 gadā (1-2 stāvu ēkām) vai 100 kWh/m2 gadā (3 un vairāk stāvu ēkām).

Ekonomikas ministrija norāda, ka līdz 31.maijam vēl varēs iesniegt pieteikumus arī astotajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Gan astotajā, gan devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniedzēji papildus starpposma un noslēguma maksājumam varēs saņemt arī avansa maksājumu, kas nepārsniedz 20% no pieprasītā ERAF finansējuma apmēra. Šo maksājumu varēs saņemt, ja LIAA būs pieejami finanšu resursi un projekta iesniedzējs būs atvēris norēķinu kontu Valsts kasē.

Interesenti vairāk par šiem noteikumiem var lasīt Latvijas Vēstneša likumdošanas portālā.

Jaunākais izdevums