Ekonomika

Tiek meklēta jaunā Rīgas satiksmes valde un valdes priekšsēdētājs

Ilze Žaime, 24.10.2019

Foto: IEVA MAKARE/LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Šodien ir izsludināts konkurss «Rīgas satiksmes» jaunās valdes kandidātu atlasei. Paredzēts, ka «Rīgas satiksmes» valde strādās piecu valdes locekļu sastāvā, no kuriem viens būs valdes priekšsēdētājs.

Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» valdes priekšsēdētājam šobrīd mēneša atlīdzība ir noteikta apmērā no 6138 eiro līdz 7000 eiro bruto un valdes loceklim 90 % apmērā no valdes priekšsēdētāja noteiktās mēneša atlīdzības.

Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» valdes locekļa/-es amata kandidātiem izvirzāmo minimālo prasību skaitā ir darba pieredze vadošā amatā komercsabiedrībā, kuras vidējais gada apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā ir bijis ne mazāks kā 5 miljoni eiro gadā un tās darbinieku skaits ir ne mazāks kā 50, vai organizācijā, kuras darbinieku skaits ir ne mazāks kā 50, tāpat arī augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā vai inženiertehniskajās zinātnēs.

Pretendentiem teicami jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda (vēlamas angļu) C līmenī.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās pārvaldības principiem un vadlīnijām, tai skaitā par Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» darbības jomu, pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi un kvalitātes vadības sistēmu valdību uzņēmumos.

Pretendentiem jāpiemīt nevainojamai reputācijai, spējai pārstāvēt uzņēmumu sabiedrībā, augstai atbildības sajūtai, jābūt apveltītiem ar līdera dotībām, prasmēm veidot komandu un strādāt tajā. Nepieciešamās īpašības, kurām jāpiemīt amata kandidātiem ir precizitāte, analītiska domāšana, labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes, kā arī kandidātiem jābūt apveltītiem ar izcilām darbaspējām un viņiem jāpiemīt motivācijai sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā.

Valdes locekļa/-es amata kandidātiem izvirzīto vēlamo prasību vidū ir pieredze finanšu plānošanā un vadībā, satiksmes un transporta jomā, transporta infrastruktūras pārvaldības jomā, nekustamo īpašumu pārvaldībā, pārdošanas vadībā un mārketingā un klientu apkalpošanā, kā arī izpratne par finanšu vadību, būvniecības projektu vadību, inovāciju procesu, iepirkumu organizēšanu, personāla vadību, transporta plūsmu plānošanu, biznesa procesu digitalizāciju un kvalitātes sistēmu vadību uzņēmumos.

Citu vēlamo prasību vidū kandidātiem ir minēta stratēģiskā domāšana, spēja saskatīt kopsakarības vienotā ainavā, pārmaiņu vadības prasme, riska un projektu vadības iemaņas, spēja vadīt komandu, kas sastāv no spēcīgiem profesionāļiem, spēja paust neatkarīgu viedokli, būt prasīgam un nepiekāpīgam.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 7. novembris.

Kā jau iepriekš ziņots, «Rīgas satiksme» ir noslēgusi sadarbības līgumu ar personāla atlases kompāniju SIA «Human Source», kuras uzdevums ir veikt jaunās «Rīgas satiksmes» valdes kandidātu atlasi. Tāpat uzņēmumā izveidota valdes atlases nominācijas komisija.

Izveidotajā valdes atlases nominācijas komisijā iekļauti trīs «Rīgas satiksmes» padomes locekļi, Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece, Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors, Rīgas domes Satiksme departamenta Administratīvas pārvaldes Personāla un iekšējās kontroles nodaļas vadītājs un Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas deleģētais pārstāvis.

Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» darbības vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvaldīt un apsaimniekot Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju robežās un piedalīties Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā.