Jaunākais izdevums

AS “Tīrīga” ir vērsusies Eiropas Cilvēktiesību tiesā ar sūdzību par Konkurences likuma 30. panta trešās daļas neatbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantam – ikviena subjekta tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Sūdzība ir iesniegta par tiesību normu, kas AS “Tīrīga” liedz iespēju apstrīdēt Konkurences padomes lēmumu un nav vērsts ne pret Rīgas pilsētas pašvaldību, ne SIA “Getliņi EKO”.

Sūdzība Eiropas Cilvēktiesību tiesā ir iesniegta bez prasībām uz finansiālām kompensācijām vai zaudējumu atlīdzināšanu.

Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegtās sūdzības priekšmets ir AS “Tīrīgas” tiesību uz taisnīgu tiesu aizskārums, kas ir noticis saistībā ar Konkurences padomes 2019.gada 9.septembra lēmumu Nr.19 par pagaidu noregulējumu lietā Nr. KL2.2-51914, ar kuru Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA “Getliņi EKO” noteikts pienākums nekavējoties apturēt 2019.gada 14.jūnijā Rīgas pilsētas pašvaldības, SIA “Getliņi EKO” un AS “Tīrīga” noslēgtā koncesijas līguma izpildi no noslēgšanas brīža daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pants nosaka ikviena subjekta tiesības uz taisnīgu tiesu. Savukārt Konkurences likuma 30. panta trešajā daļā minēts, ka Konkurences padomes lēmumu par pagaidu noregulējumu administratīvajā apgabaltiesā var pārsūdzēt tikai procesa dalībnieks, attiecībā uz kuru izdots pagaidu noregulējums. Minētajā Konkurences padomes lietā šāds procesa dalībnieks ir Rīgas dome un SIA “Getliņi EKO”, bet AS “Tīrīga”, kuras darbību tiešā veidā ietekmē Konkurences padomes pieņemtais lēmums, formāli nav uzskatāms par šādu dalībnieku.

Tīrīga ieskatā šī norma nesamērīgi ierobežo uzņēmuma tiesības uz taisnīgu tiesu (tiesas pieejamību), liedzot iespēju pārsūdzēt Konkurences padomes pieņemto lēmumu, kaut arī nedz koncesijas līguma dalībniekiem, nedz Administratīvajai apgabaltiesai, nedz Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam, nedz Konkurences padomei, kura ir pieņēmusi lēmumu, nav bijis strīds un viņi ir atzinuši, ka lēmums skar AS “Tīrīgas” intereses un tā ir atzīstama par trešo personu lietā.

Šādos apstākļos AS “Tīrīga” būtu jābūt tiesībām pārsūdzēt tiesā Konkurences padomes lēmumu, kuru tā uzskata par nepamatotu. AS “Tīrīga” akcentē, ka sūdzības priekšmets ir AS “Tīrīgas” tiesību uz taisnīgu tiesu aizskārums un finansiālas prasības no AS “Tīrīga” puses nav pieteiktas.

AS “Tīrīga” arī vērš uzmanību, ka tā ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai izpildītu koncesijas līgumā uzņemtās saistības. Tomēr, ņemot vērā Konkurences padomes lēmumu par līguma apturēšanu, lai novērstu turpmākus zaudējumus, AS “Tīrīga” ir apturējusi ieguldījumu veikšanu. Vienlaikus AS “Tīrīga” ir gatava pildīt ar koncesijas līgumu uzņemtās saistības un nav no šī līguma atkāpusies.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas domes ārkārtas sēdē tika nolemts izlīgt ar Konkurences padomi "Tīrīgas" jautājumā un samaksāt pusmiljona eiro sodu.

Tika sagatavots izlīgums Rīgas domes, SIA "Getliņi EKO" un Konkurences padomes (KP) strīdā par atkritumu apsaimniekošanu pilsētā, paredzot Rīgas domei samaksāt sodu pusmiljona eiro apmēra, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

Domes sēdē Rīgas domes priekšsēdētājs tika pilnvarots parakstīt izlīgumu starp KP, Rīgas domi un SIA "Getliņi EKO" par 2019.gadā sākto tiesvedību par atkritumu apsaimniekošanu pilsētā.

Vienošanās tikšot ņemts vērā gan tas, ka KP savos lēmumos ir norādījusi uz būtiskiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā pilsētā, gan tas, ka pašreizējie Rīgas domes deputāti piekrīt KP redzējumam, kā šajā jomā ir nepieciešams rīkoties, lai tiktu pilnvērtīgāk ievērotas konkurences tiesības, kā arī iespējamās tiesvedības ilgums un izmaksas.

Komentāri

Pievienot komentāru