Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kopš 2016.gada pastāvīgi samazinās jaunu fizisko personu maksātnespējas procesu skaits. Ja 2016.gadā tika pasludināts 2431 maksātnespējas process, tad 2022.gadā 1302, kas ir samazinājums par 46%, liecina AS "Kredītinformācijas Birojs" reģistrā iekļautā informācija.

Šī gada pirmo divu ceturkšņu dati liecina, ka jaunu ierosināto fizisko personu maksātnespējas procesu skaits ir līdzvērtīgs pagājušā gada attiecīgam laika periodam.

Fizisko personu maksātnespēja Latvijā ir pieejama kopš 2010.gada, ar mērķi pēc iespējas pilnīgāk apmierināt aizdevēja intereses un vienlaikus dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām, atjaunojot maksātspēju.

"Pēc Maksātnespējas likuma pieņemšanas pirms 13 gadiem, to izmantojuši daudzi Latvijas iedzīvotāji, lai atbrīvotos no savām saistībām, par kurām vairs nespēja norēķināties. Mūsu apkopotie dati liecina, ka jau kopš 2016.gada jaunu fizisko personu maksātnespējas lietu ar katru gadu kļūst arvien mazāk. Pērn bija vērojama neliela Krievijas uzsāktā kara Ukrainā ietekme, kas veicināja strauju inflācijas kāpumu un Euribor likmju celšanos, kā rezultātā pasludināto maksātnespējas lietu skaits nedaudz pieauga, tomēr svārstības nav bijušas ļoti būtiskas," informē AS "Kredītinformācijas Birojs" izpilddirektors Intars Miķelsons.

Uzsākot maksātnespējas procesu, parādniekam izstrādā saistību dzēšanas plānu, kas var ilgt no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem. Ja parādnieks veiksmīgi to izpilda, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās parādnieka saistības tiek dzēstas. Vairākus gadus samazinoties jaunu uzsākto procesu skaitam, sarūk arī izbeigto procesu skaits. Ja 2016.gadā tika noslēgti 2794 maksātnespējas procesi, tad pērn tie bija 1519, kas arī ir samazinājums par 46%.

"Bankas, kā atbildīgi kreditētāji, izvērtē lielu informācijas apjomu, lai sagatavotu atbilstošu finansējuma piedāvājumu klientam, t.sk., vēsturisko informāciju par maksātnespējas procesiem. Fakts, ka maksātnespējas procesu skaits samazinās, papildus apliecina, ka kreditēšana Latvijā notiek atbildīgi, kā arī aizņēmēju grūtības tiek risinātas laicīgi! Atkārtoti aicinām ikvienu, kas saskaras vai varētu saskarties ar kredītmaksājumu grūtībām, savlaicīgi vērsties savā bankā, lai rastu atbilstošu risinājumu vēl pirms maksātnespējas. Vēsturiskā informācija par maksātnespēju var ietekmēt individuālos finanšu risinājumus vēl ilgu laiku pēc tās," stāsta Sanita Bajāre, Latvijas finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Fizisko personu maksātnespējas procesu var uzsākt pilngadīga persona, kas ir nonākusi finansiālās grūtībās ar nenokārtotām parādsaistībām, kurām iestājies izpildes termiņš, virs 5000 eiro, un parādsaistību apmēram, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, ir virs 10 tūkstošiem eiro.

"Lai gan maksātnespējas process var šķist kārdinošs veids, kā atbrīvoties no savām finansiālajām saistībām, tomēr jāatceras, ka pret tām ir jāizturas atbildīgi, jo ziņas par iesākto maksātnespējas procesu nonāk Maksātnespējas reģistrā u.c. reģistros, ko izmanto dažādi pakalpojumu sniedzēji. Šīs ziņas saglabājas arī gadu pēc maksātnespējas procesa izbeigšanas visos publiski pieejamajos reģistros, bet kredītspējas vērtēšanai dati par izbeigtajām maksātnespējām ir pieejami līdz par 10 gadiem. Tā rezultātā personai jārēķinās, ka visu šo laiku vēsturiskā informācija var ietekmēt personai sagatavotos finanšu piedāvājumus no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem," atgādina I. Miķelsons.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Administratīvā apgabaltiesa 25.janvārī noraidīja būvfirmu pieteikumu par Konkurences padomes (KP) 2021.gada 30.jūlija lēmuma atcelšanu t.s. "būvnieku karteļa lietā", kurā KP konstatēja 10 būvniecības uzņēmumu aizliegtu vienošanos un piemēroja tirgus dalībniekiem vairāk nekā 16 miljonu eiro sodu.

Astoņi no desmit KP sodītajiem uzņēmumiem pārsūdzēja KP lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā, taču vairākas pārsūdzības būvfirmas iesniedza kopā ar mātesuzņēmumiem, tāpēc kopumā lietā kā prasītāji bija 13 uzņēmumi.

Tiesa noraidīja SIA "Abora" un SIA "Tehnocentrs", SIA "Arčers", SIA "Latvijas energoceltnieks", AS "LNK Industries", SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)", SIA "Merks" un AS "Merko Ehitus", SIA "Re&Re", SIA "Rere būve" un AS "Rere grupa", SIA "Skonto būve" un AS "UGN" pieteikumus pilnībā. Tādējādi par tiesisku un pamatotu atzīsts KP lēmumā konstatētais Konkurences likuma 11.pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 101.pantā noteiktais aizliegtas vienošanās pārkāpums būvniecības uzņēmumu darbībās un šiem tirgus dalībniekiem piemērotie naudas sodi.

Komentāri

Pievienot komentāru