Viedokļi

Vai esam gatavi pazaudēt veselu nozari Lietuvai?

Monta Geidāne - ABSL Latvia izpilddirektore, 26.02.2020

Jaunākais izdevums

Zemas pievienotās vērtības darba vietas jeb zvanu centri - tā visbiežāk Latvijā tiek raksturoti Starptautiskie biznesa pakalpojumu centri (SBPC), šķietami konsekventi ignorējot to, ka tieši šī ir nozare, kas pēdējos gados sniegusi vienu no lielākajiem ieguldījumiem tādu nozīmīgu jomu attīstībā kā datu zinātne un robotika.

Vēsturiski veidojušies stereotipi ir novecojuši un zināmā mērā bremzē valsts ekonomisko attīstību. Atstājot novārtā šo būtisko nozari, mēs ne vien zaudējam darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu, starptautisku darba vidi, izaugsmes iespējām, profesionālajām apmācībām un lērumu citu labumu, bet arī labprātīgi atsakāmies no mūsu pašu dzīves apstākļu uzlabošanas, neveicinot tādu saistīto jomu attīstību pilsētā kā modernu biroja ēku būvniecība, dzīvojamo platību attīstība, pilsētas infrastruktūras pilnveide u.c.

Lietuva, īpaši Viļņa, ir bijusi veiksmīgs piemērs tam, lai laikus pārkāptu šiem stereotipiem un jēgpilni valstiskā līmenī strādātu pie šīs nozares uzņēmumu piesaistes. Pēc jaunākajiem datiem Viļņā šobrīd izvietoti 78 SBPC, kas nodrošina 17 tūkstošus darba vietas. Lietuva pat ir gājusi soli uz priekšu un sākusi aktīvi attīstīt arī Kauņu kā pievilcīgu SBPC lokāciju.

Salīdzinoši Rīgā šobrīd izvietoti 50 SBPC, kas nodrošina labi apmaksāts darba vietas vairāk nekā 9000 Latvijas iedzīvotāju. Lai arī Rīga vienmēr lepojusies ar savu stratēģiski ērto lokāciju, tomēr Viļņas uzvaras gājiens skaidri parāda, ka dienas beigās investoriem izšķirošs nav reisu skaits dienā no vietējās lidostas un pat ne darbaspēka valodu zināšanas, kas abām pilsētām ir samērā līdzīgas. Investoriem svarīgi ir sajust atbalstu no sabiedrības un galvenokārt valsts, kurā šīs nozīmīgās investīcijas tiks veiktas.

SBPC attīstība Centrālajā & Austrumu Eiropā un Baltijas valstīs

Jau vairākus gadus atzītākā lokācija SBPC Centrālajā un Austrumu Eiropā ir tieši Polija, pateicoties tās salīdzinoši lielajam darba spēka resursam - gandrīz 38 miljoni iedzīvotāju. Atbilstoši jaunākajiem datiem Polijā ir vairāk nekā 900 SBPC, kas nodrošina darba vietas 307 tūkstošiem Polijas iedzīvotāju.

Nozarē jaunradīto darba vietu skaits Polijā katru gadu pieaug par 10%. Jāatzīst, ka SBPC kontekstā vairāk tiek reklamētas pilsētas nekā valstis, attiecīgi Polijā ir labi attīstītas astoņas pilsētas, kamēr citās valstīs tikai to galvaspilsētas. Kā ievērības cienīgas SBPC lokācijas atzītas arī Prāga (Čehija), Budapešta (Ungārija), Bukareste (Rumānija), Sofija (Bulgārija), Sarajeva (Bosnija un Hercegovina), Bratislava (Slovākija) u.c.

Baltijas valstīs veiksmīgākais piemērs ir Viļņa, spējot strauji piesaistīt jaunus investorus, kas izvēlējušies bāzēt SBPC tieši Lietuvas galvaspilsētā. Pēc jaunākajiem datiem Viļņā šobrīd izvietoti 78 SBPC, kas nodrošina 17 tūkstošus darba vietas. Lietuva ir gājusi arī soli uz priekšu un sākusi aktīvi attīstīt Kauņu kā pievilcīgu SBPC lokāciju.

Salīdzinoši Rīgā šobrīd izvietoti 50 SBPC, kas nodrošina labi apmaksāts darba vietas vairāk nekā 9000 Latvijas iedzīvotāju. 2018. gadā Latvijā ienākuši divi jauni biznesa pakalpojumu centri - CCC (Competence Call Center) un Cognizant Latvia.

Neskatoties uz to, ka jauno SBPC ienākšana Latvijā ir kūtra, kā pozitīva indikācija vērtējama tā, ka Latvijā bāzētie SBPC paplašinās, pārņemot papildus biznesa atbalsta funkcijas vai apkalpojot arvien plašākus reģionus. Tas attiecīgi nozīmē, kas katru gadu sektora uzņēmumos tiek radītas jaunas darba vietas. Tā, piemēram, pēdējā laikā paplašinājušies tādi biznesa centri kā SEB Global Services, kurš izveidojis 200 jaunas darba vietas, Cabot Latvija - 75 jaunas darba vietas, Visma Labs, kas nu jau sasniedzis 200 darbinieku skaitu.

Vai nozares Memoranda parakstīšana var mainīt tik ļoti stagnējošo situāciju Latvijā?

Sākotnēji Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir bijusi tā valsts institūcija, kas centusies veicināt nozares attīstību, kā rezultātā arī 2018. gada aprīlī tika parakstīts SBPC nozares memorands, kas paredz radīt papildus 10 000 darba vietas SBPC sektorā. Nozares Sadarbības Memorandu parakstītāja LIAA, Rīgas dome, Ekonomikas ministrija, Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse, Ārvalstu investoru padome Latvijā un Finanšu nozares asociācija (toreiz zem nosaukuma "Komercbanku asociācija").

Ir pagājuši gandrīz divi gadi kopš nozares Memoranda parakstīšanas, tomēr 10 000 jaunas darba vietas nozarē nav izdevies radīt, iespējams pateicoties Lietuvas investīciju piesaistes aģentūras "InvestLithuania" proaktīvajam darbam attiecībā uz jaunu investoru piesaisti SBPC sektorā.

Noteikti vērts atzīmēt InvestLithuania un LIAA, kas ir salīdzinoši vienlīdzīgas valsts investīciju piesaistes aģentūras, nesalīdzināmos darba spēka resursus attiecībā uz šīs nozares attīstību. Tā, piemēram, InvestLithuana ir 7 cilvēku komanda, kas strādā tieši uz investoru piesaisti SBPC sektorā, turpretī LIAA par šo nozari atbild viens cilvēks, kura darba pienākumos ir visas tās pašas funkcijas, kuras veic Lietuvas 7 cilvēku komanda.

Vēl papildus tam, lietuviešiem ir speciāli izveidoti departamenti, kas atbalsta šo SBPC investīciju piesaistes komandu ar dažādu statistikas datu sagatavošanu, datu analīzi un arī mārketinga materiāliem, kas nav mazsvarīgi apmeklējot starptautiskas konferences. Maz ticams, ka iepriecinoši rezultāti ar esošajiem resursiem Latvijā ir sagaidāmi.

Svarīgi atzīmēt, ka SBPC attīstība nav tikai par jaunu darba vietu radīšanu, papildus tam tiek attīstītas jaunas, modernas biroja ēkas, dzīvojamās platības, kas attiecīgi veido mūsdienīgus, arhitektoniski pievilcīgus un vizuāli sakoptus biznesa kvartālus. Jau šodien, dodoties ekskursijā cauri Viļņai, daudziem būs īpašs pārsteigums par to, cik īsā laikā Viļņā ir saceltas jaunas un mūsdienīgas biroja ēkas un pat veseli biznesa kvartāli. Viļņa top par patiesi veiksmīgu piemēru tam, kā vienai nozarei attīstoties, pilsēta gūst jaunu veidolu - daudz modernāku, mūsdienīgāku un attīstītāku. Tomēr viss sākas ar investoru interesi par Latviju, ja tās nav, arī nekustamo īpašumu attīstītāji nelabvēlīgi un dažkārt par riskanti vērtē ieguldījumus biroja ēku izbūvē.

ABSL Latvia asociācija dibināšana

Pildot parakstītā Memoranda uzdevumus, 2019. gada aprīlī tika izveidota SBPC asociācija ar nosaukumu ABSL Latvia (The Association of Business Service Leaders) jeb tulkojumā no angļu valodas - biznesa pakalpojumu uzņēmumu vadītāju asociācija, kura ir vienīgā šāda veida asociācija Baltijas valstīs. ABSL Latvia mērķis ir veicināt sabiedrības un arī lēmējinstitūciju izpratni par SBPC radīto pienesumu Latvijas ekonomikā, nodrošināt sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm, iestāties par nozares uzņēmumu viedokli publiskajā telpā, veicināt iespēju savstarpēji dalīties ar zināšanām par robotikas procesiem, korporatīvajām sociālajām atbildībām, talantu piesaisti, imigrācijas jautājumiem utt.

Kā viens no būtiskiem asociācijas mērķiem ir arī veidot ikgadēju nozares pētījumu par SBPC, kas bāzēti Latvijā, apkopojot informāciju par biznesa funkcijām, darbinieku skaitu, nākotnes plāniem, robotikas tendencēm. Šāda veida informācija ir būtiski izšķiroša SBPC vadītājiem brīžos, kad nepieciešams pārliecināt mātes uzņēmumu par Latvijā izvietotās struktūrvienības spējām un kapacitāti pārņemt iepriekš nebijušas biznesa atbalsta funkcijas, apkalpot papildus reģionus, kas attiecīgi nozīmētu arī jaunu darba vietu radīšanu.

Jāatzīst, ka SBPC asociācijas izveide nav vērtējams kā izšķirošs solis attiecībā uz nozares attīstību Latvijā, kas nesīs tūlītējus rezultātus. Visticamāk jaunizveidotā asociācija viena pati nespēs sniegt tādu pienesumu un ietekmi, kādu spēj dot InvestLithuania daudzskaitlīgā profesionāļu komanda. Joprojām paliek neatbildēts jautājums - vai tiešām esam gatavi zaudēt veselu nozari ar labi apmaksātām darba vietām Lietuvai?

Ikgadējais "CEE Business Services Summit & Awards" apbalvošanas pasākums Polijā un kādu mācībstundu Latvijai tas sniedz

Tikko aizritējis Centrālajā un Austrumu Eiropā bāzēto SBPC ikgadējais apbalvošanas pasākums Polijā, kurš guvis lielu atpazīstamību, ik gadu pulcējot sektora uzņēmumu vadītājus un globāli atzītus biznesa konsultantus. Šajā gadā Lietuvā izvietotie biznesa centri ieguva 7 godpilnus apbalvojumus, kamēr Latvija - divus.

Lai gan sākotnēji varētu šķist, ka tas ir sasaistāms tikai ar to, cik uzņēmumi ir bijuši veiksmīgi, bet realitātē tas ir komandas darbs, jo plaša mēroga lobijs notiek pasākuma aizkulisēs jeb žūrijas vakariņās, kurās katras valsts pārstāvim ir iespējas lobēt savā valstī bāzēto biznesa pakalpojumu centru balsis. Nav pārsteidzošs fakts, ka arī šeit Lietuva ir vairākus soļus priekšā, tieši pateicoties labi sagatavotiem profesionāļiem un datu analīzei pa to, cik žūrijas locekļi jāpārliecina, lai gūtu nepieciešamo balsu skaitu un attiecīgi arī tik ļoti gaidītos apbalvojumus, kas palīdz Lietuvas vārdam izskanēt starptautiskā līmenī un piesaistīt arvien jaunus nozares investorus.

Latvijai steidzami jāņem piemērs no Lietuvas SBPC nozares attīstībā, veidojot ciešu sadarbību un iesaisti valsts institūciju pusē (LIAA, Rīgas dome, Ekonomikas ministrija, Izglītības ministrija, Migrācijas lietu pārvalde), strādājot kopā ar privātā sektora pārstāvjiem ABSL Latvia, Nacionālā nekustamo īpašumu alianse, Finanšu nozares asociācija, Ārvalstu investoru padome u.c.

Sausa atbildību nodalīšana un stingra turēšanās pie ierastās lietu kārtības noteikti nevedīs mūs pretī mērķa sasniegšanai, tāpēc pozitīvi vērtējama būtu visu iesaistīto pušu aktīva līdzdalība, lai veicinātu Latvijas ekonomikas attīstību, nevis veidotu kūtru, pazaudēto iespēju zemi.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Starptautisko biznesa pakalpojumu centru asociācija “ABSL Latvia” piedāvā līdzfinansēt mācību organizēšanu darbinieku kvalifikācijas celšanai eksporta nozarē strādājošajiem.

Atbalsts būs pieejams tādu profesionālo kompetenču attīstībai kā programmēšana, svešvalodu zināšanas, projektu vadība, loģistika un citām.

Finansējuma piešķiršana notiks ERAF atbalsta programmas ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1,5 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms 600 000 eiro apmērā.

Šīs atbalsta programmas mērķis ir starptautiskajiem biznesa pakalpojumu centriem (SBPC) un saistītajiem nozaru uzņēmumiem nodrošināt darbinieku prasmju pilnveidošanas mācības, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

“Ņemot vērā nozares izaugsmes un paplašināšanās perspektīvas nākotnē, piesaistot šim reģionam arvien jaunus investorus, darbaspēka kompetenču attīstība ir tikusi izvirzīta kā viena no prioritātēm asociācijas līmenī un šobrīd pie tā aktīvi strādājam, domājot arī par papildus finansējuma iespējām valsts un pašvaldību līmenī,” skaidro Monta Geidāne, “ABSL Latvia” izpilddirektore.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neraugoties uz Covid-19 radītajām sekām darba tirgū, starptautiskie biznesa pakalpojumu centri (SBPC) turpina uzsāktās darbinieku atlases, aicinot darba ņēmējus izvērtēt šo laiku un atvērti skatīties uz jauniem karjeras pavērsieniem.

Šobrīd darba meklētāju vietnē CV.lv SBPC publicējuši aptuveni 200 darba sludinājumus IT, finanšu, klientu servisa, loģistikas, iepirkumu un citās administratīvajās funkcijās.

"SBPC ir globāli pārstāvētu organizāciju struktūrvienības, kas nodrošina biznesa atbalsta funkciju izpildi (tādas kā grāmatvedība, finanses, IT, klientu serviss, iepirkumi, loģistika, personāla vadība) uzņēmumu grupai vai juridiski nesaistītiem uzņēmumiem," stāsta Monta Geidāne, "ABSL Latvija" izpilddirektore.

"Ņemot vērā šīs nozares uzņēmumu specifiku, vairums uzņēmumu ne tikai šajā laikā turpinājuši darbu bez būtiskām dīkstāvēm vai darba resursu samazinājumiem, bet arī turpina meklēt papildspēkus savām komandām," viņa informē.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Prognozē starptautisko biznesa pakalpojumu centru lomas pieaugumu

Zane Atlāce - Bistere, 30.03.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vērtējot COVID-19 ietekmi uz pasaules ekonomiku un biznesa vidi, jau šobrīd var prognozēt, ka krīzes situācija visā pasaulē liks izvērtēt starptautiski pārstāvētu organizāciju pārvaldības labo praksi, iespējas to padarīt efektīvāku, pārskatot arī par administratīvo izmaksu pārdomātu strukturēšanu.

Starptautiskie pakalpojumu centri, kas izvietojuši biznesa atbalsta funkcijas vienuviet, zināmā mērā ir atbilde uz šo izaicinājumu.

Esošajā ārkārtas situācijā Latvijā, nozare ir pierādījusi tās spēju pilnībā strādāt attālināti, ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un nodrošināt biznesa nepārtrauktību, kas ir izšķirošs faktors globālu organizāciju dzīvotspējai.

"Situācijai pasaulē strauji mainoties, uzņēmumiem pāris dienu laikā nācies pielāgoties darbam attālināti. Ar mainīgām sekmēm, taču liela daļa gan privātajā sektorā, gan valsts institūcijās strādājošo ik dienas apgūst jaunas prasmes tehnoloģiju izmantošanā un komandas darba vadīšanā attālināti. Starptautisko biznesa pakalpojumu centru nozare šajā ziņā ir spējusi pilnībā turpināt darbību attālināti, ņemot vērā, ka noteicoši lielākā daļa biznesa atbalsta funkciju tiek nodrošinātas un apkalpotas online režīmā." atzīst "ABSL Latvia" valdes priekšsēdētājs un "EVRY Latvia" vadītājs Fredis Bikovs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Notiks tiešsaistes diskusija: Kā piesaistīt 10 000 darba vietas Latvijai?

Lelde Petrāne, 13.05.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

20. maijā no pulksten 13:00 līdz 14:00 Starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociācija "ABSL Latvia" aicina uz atvērtu tiešsaistes diskusiju "Kā piesaistīt 10 000 darba vietas Latvijai?".

Tiešraide notiks "ABSL Latvia" "Facebook" kontā.

Fredis Bikovs, "ABSL Latvia" valdes priekšsēdētājs, norāda: "Covid krīze radījusi negatīvu ietekmi uz Latvijas darba tirgu. Labi atminamies iepriekšējās krīzes laiku, kurā no Latvijas emigrēja vairāk nekā 170 000 darbspējīgo iedzīvotāju. Lai Latvija nepiedzīvotu otru emigrācijas vilni, kura ietekme uz valsts ekonomiku varētu būt graujoša, valdībai ir jāspēj ātri reaģēt un pieņemt uz attīstību un sabiedrības labklājību vērstus lēmumus.

Pārstāvot Starptautisko biznesa pakalpojumu nozari Latvijā, esam gatavi diskutēt par nosacījumiem un rekomendācijām valsts atbildīgajām institūcijām, lai radītu jaunas, labi apmaksātas darba vietas valsts iedzīvotājiem."

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Kā panākt Latvijas ekonomikas strauju izaugsmi pēckrīzes periodā?

Fredis Bikovs, "ABSL Latvia" valdes priekšsēdētājs, 19.05.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pakāpeniski samazinoties sasirgušo skaitam ar COVID izraisīto infekciju, esam neziņā, vai daļēji uzvarot cīņā, nebūsim pilnībā sagrāvuši Latvijas ekonomiku, sekmējot otro emigrācijas vilni, kas varētu būt līdzvērtīgs iepriekšējai krīzei, kad no valsts aizbrauca 170 000 darbspējīgie iedzīvotāji.

Šis periods izrādījies sarežģīts neskaitāmām nozarēm, tajā pašā laikā krīzes skarti, mēs esam spējuši saskatīt sektorus, tai skaitā starptautisko biznesa pakalpojumu nozari, kas spējuši sekmīgi turpināt darbu krīzes apstākļos. Biznesa pakalpojumu nozares asociācija "ABSL Latvia" sagatavojusi priekšlikumus Latvijas valdībai par to, kā veicināt Latvijas ekonomikas attīstību un pārvarēt krīzes radītās sekas, veidojot biznesa vidi, kas pievilcīga gan starptautiskiem investoriem un uzņēmumiem, gan augsta līmeņa speciālistiem no ārvalstīm.

Tieši krīzes laikā iezīmējās, ka eksportējoši uzņēmumi ir būtisks Latvijas ekonomikas dzinējspēks, īpaši vērts atzīmēt starptautisko biznesa pakalpojumu nozari, kas eksportē augsta līmeņa biznesa pakalpojumus tādās jomās kā informāciju tehnoloģijas, grāmatvedība un finanses, klientu serviss, iepirkumi u.c. Tie ir uzņēmumi, kas nodrošina labi apmaksātas darba vietas ar vidējo atalgojumu 1 657 eiro pirms nodokļu nomaksas, starptautiskas karjeras iespējas, modernu birojus, sociālās garantijas un virkni citu labumu, kas nav mazsvarīgi, domājot par dzīves un darba vides kvalitāti.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pakalpojumi

Latvijā bāzētie biznesa pakalpojumu centri gūst starptautisku atzinību

Zane Atlāce - Bistere, 04.02.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Polijā jau astoto gadu pēc kārtas norisinājās Starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) sektora apbalvošanas pasākums "CEE Shared Services & Outsourcing Summit & Awards" un nominantu vidū bija arī astoņi Latvijā bāzētie centri.

Divi no tiem tika atzīti par labākajiem savā nozarē divās nozīmīgās kategorijās. "SEB Global Services" biznesa centrs tika pasludināts par Gada biznesa pakalpojumu centru Baltijas reģionā 2020. gadā, bet "Cognizant" grupas uzņēmumi tika atzīti par labākajiem biznesa ārpakalpojumu sniedzējiem visā Eiropā.

Jau vairākus gadus Latvijā izvietoto starptautisko biznesa pakalpojumu centru vadītāji tiek aicināti iesniegt savus pieteikumus apbalvošanas pasākumam, kas guvis ievērojamu nozares uzņēmumu atzinību. Šajā gadā apbalvošanas pasākuma organizētāji saņēma 175 pieteikumus, uz fināla sarakstu izvirzot 101, tai skaitā astoņus biznesa pakalpojumu centrus no Latvijas - Cognizant Latvia, Atea Global Services, Allnex Latvia, MSC Shared Service Centre Riga, Circle K Business Centre, SEB Global Services, Tieto Latvia, EVRY Latvia, kas nu jau apvienojušies vienā uzņēmumā ar nosaukumu TietoEVRY.

Komentāri

Pievienot komentāru