Ekonomika

Vairāki Olainfarm akcionāri iebilst pret uzņēmuma gada pārskatu un vēršas FKTK

Db.lv, 22.09.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

A/s "Olainfarm" akcionāri, kas pārstāv 17% no pamatkapitāla - Nika Saveljeva, Igaunijas uzņēmums Olfim, kā arī a/s "Rīgas Farmaceitiskā fabrika"– otrdien notikušajā "Olainfarm" akcionāru sapulcē apstrīdēja un iebilda pret vairākiem uzņēmuma gada pārskata posteņiem un un par šo faktu ir vērsušies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), informē "Olfim" pārstāvis Sandis Petrovičs.

Par iebildumiem akcionāru pārstāvji paziņoja otrdien notiekošajā Olainfarm akcionāru kārtējā sapulcē.

Tādējādi atbilstoši Komerclikumam "Olainfarm" valdei bija pienākums atlikt gada pārskata apstiprināšanu, taču "Olainfarm" valde, pārkāpjot likumu un akcionāru tiesības, pretēji akcionāru iebildumiem virzīja gada pārskatu uz apstiprināšanu un tas arī tika apstiprināts ar nepieciešamo balsu vairākumu, pauž S. Petrovičs.

"Par šo faktu akcionāri ir vērsušies FKTK, kā arī iesnieguši rakstisku iesniegumu "Olainfarm" padomei un valdei, par atsevišķu gada pārskata posteņu pareizības apstrīdēšanu un gada pārskata apstiprināšanas atlikšanu. Esam sarūgtināti, ka FKTK, kuras pienākumos ietilpst regulēta tirgus biržas uzņēmumu uzraudzība, līdz šim nav pienācīgā veidā iesaistījušies "Olainfarm" notiekošajā, lai gan esam informējuši komisiju par atkārtotiem pārkāpumiem no "Olainfarm" valdes puses un akcionāru tiesību neievērošanu," norāda S. Petrovičs.

Viņš arī pauda, ka likumdevējs ir piešķīris FKTK plašu rīcības brīvību šādos gadījumos, un akcionāri cer, ka šis mazākuma akcionāru tiesību pārkāpums tiks attiecīgi izvērtēts.

N. Saveljeva, "Olfim" un "Rīgas farmaceitiskā fabrika" iebilst un apstrīd vairāku gada pārskata posteņu pareizību, tostarp, piemēram, "Olainfarm" konsolidētā un koncerna mātesuzņēmuma 2019.gada pārskatā norādīts, ka "pārskata perioda koncerna peļņu pozitīvi ietekmēja [..] pārdošanas izmaksu samazinājums par 7 103 000 eiro, jo tika pārskatītas attiecības ar mārketinga partneriem".

Vienīgais mārketinga partneris, par kuru akcionāriem ir zināms, ka tika pārskatīta sadarbība un ar kuru līgums ir ticis izbeigts, ir Kiprā reģistrētais "Banestar Management Limited (Banestar)", par ko "Olainfarm" ir publiskojusi informāciju vairākkārt. Tā kā līgums ar "Banestar" tika lauzts vienpusēji no "Olainfarm" puses, bet realizācija konkrētajos tirgos ir turpinājusies, pastāv iespējamība, ka "Banestar" vērsīsies tiesā ar prasību samaksāt attiecīgu atlīdzību, pauda akcionāri.

Pēc attiecīgo akcionāru pārstāvju minētā, "Olainfarm" akcionāriem ir pamats apstrīdēt šā gada pārskata posteņa pareizību, proti, par "Banestar" pakalpojumiem nesamaksātās summas iekļaušanu sabiedrības peļņā, nevis uzkrājumos saistībā ar iespējamiem riskiem ar prasības celšanu pret sabiedrību.

Akcionāru grupa iebilst un apstrīd arī pārskatā minētos nemateriālos ieguldījumus. "Olainfarm" konsolidētā un koncerna mātesuzņēmuma 2019.gada pārskatā, kā arī "Olainfarm" padomes ziņojumā kārtējai sapulcei, kas publicēts Nasdaq Riga mājaslapā 2020.gada 7.septembrī, norādīts, ka 2019.gada vasarā tika piesaistīts starptautisks farmācijas konsultants IQVIA no ASV, lai noteiktu galvenās specializācijas jomas un tirgus turpmākai ilgtspējīgai izaugsmei.

Akcionāri secinājuši, ka IQVIA izvērtējums ir veikts un ir noteikts 2020.gada stratēģiskais rīcības plāns. Tādējādi jābūt veiktam maksājumam, kas, iespējams, pārsniedz 100 000 eiro, un kas precīzi pārbaudāms. Taču gada pārskatā pie nemateriālajiem ieguldījumiem nav minētas šīs izmaksas, tāpat nav secināms, uz kādu laiku šīs izmaksas tiek attiecinātas. Ievērojot iepriekš minēto, "Olainfarm" akcionāriem ir pamats apstrīdēt nemateriālos ieguldījumus, kas, iespējams, nav tikuši pareizi identificēti "Olainfarm" gada pārskatā.

Komerclikuma 179.panta trešā daļa paredz tiesības akcionāriem, kas pārstāv vismaz vienu desmitdaļu no pamatkapitāla, akcionāru sapulcē apstrīdēt atsevišķu gada pārskata posteņu pareizību. Ja akcionāri apstrīd atsevišķu gada pārskata posteņu pareizību, sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu ir pienākums atlikt.

"Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 179.panta trešo daļu, "Olainfarm" konsolidētā un koncerna mātesuzņēmuma 2019.gada pārskata apstiprināšana ir atliekama, pamatojoties akcionāru, kuri kopā pārstāv vairāk nekā vienu desmito daļu no "Olainfarm" pamatkapitāla, iebildumiem un līdz nākamajai akcionāru sapulcei ir pārbaudāmi augstāk norādītie apstākļi," norāda S. Petrovičs.

Komentāri

Pievienot komentāru