Valsts kontrole aizvien vairāk pievērsīsies lietderības pārbaudēm

2018. gada 10. janvāris plkst. 13:25
Sadaļa: Finanses
Dalies ar šo rakstu

Neapšaubot pareizas finanšu uzskaites svarīgumu, Valsts kontrole (VK) aizvien vairāk pievērsīsies lietderības un atbilstības pārbaudēm, pakāpeniski palielinot šādu pārbaužu īpatsvaru līdz 70 procentiem no kopējā pārbaužu apjoma, prezentējot VK padomes apstiprināto stratēģiju norāda valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Viņasprāt, tas ļaus vērtēt sarežģītus un sistēmiskus jautājumus dažādās nozarēs un motivēt izpildvaru pārskatīt un optimizēt stagnējošas sistēmas.

Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka nesodāmības sajūta veicina nākamo pārkāpumu izdarīšanu. Arī pašlaik VK likumiskais pienākums ir ziņot tiesībaizsardzības iestādēm par revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem. Sadarbība ar šīm iestādēm esot būtiski uzlabojusies, ko apliecina uzsākto kriminālvajāšanai un tiesvedībai pakļauto lietu skaits. Turpmāk VK plāno panākt, ka vismaz 80 procentos gadījumu, kad revidenti norādījuši uz pārkāpumiem, pārkāpējs tiek pakļauts normatīvajos aktos paredzētajam sodam.

Vienlaikus Valsts kontrole izprot, ka arī prevencija ir iedarbīgs rīks iespējamu pārkāpumu un noziegumu novēršanā, tāpēc būtiski paplašinās izglītojoša rakstura darbību. Revīziju rezultāti tiks apkopoti un konceptualizēti, padarot tos izmantojamus ne tikai revidētajai, bet arī citām iestādēm, tā savlaicīgi norādot gan uz riskiem, gan labo praksi. Valsts kontrole regulāri publicēs vērtējumu par dažādu nozaru riskiem, tā motivējot nozaru ministrijas riskus novērst savlaicīgi un resursus izmantot jēgpilni, negaidot Valsts kontroles ierašanos.

Tiks izveidota labas pārvaldības novērtēšanas un savstarpējās salīdzināšanas platforma pašvaldībām, dodot iespēju mācīties no citu kļūdām un nepieļaut tās savā darbā. Valsts kontrole plāno arī intensīvāku publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku izglītošanu, organizējot apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus. Vienlaikus Valsts kontrole turpinās būt līdere publiskā sektora revidentu profesijas tālākā attīstībā, palīdzot gan zvērinātiem revidentiem, gan iestāžu iekšējiem auditoriem izprast un pareizi piemērot revīziju standartus.

Dalies ar šo rakstu