Pakalpojumi

Veidos apsardzes komersantu reģistru

Zane Atlāce - Bistere, 17.12.2019

Foto: pixabay.com

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Ministru kabinets otrdien, 17. decembrī atbalstīja likumprojektu "Grozījumi Apsardzes darbības likumā", kas cita starpā paredz arī izveidot apsardzes komersantu reģistru, informē Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Skrebele.

Plānots, ka līdz ar to tiks mazināts ēnu ekonomikas īpatsvars apsardzes nozarē, kā arī veicināta godīga konkurence.

Paredzēts izveidot elektronisko pakalpojumu "Reģistrētie apsardzes komersanti", kurā iedzīvotāji varēs pārliecināties par komersanta reģistrāciju apsardzes darbības veikšanai vai par izslēgšanu no reģistra, kā arī iegūt detalizētākus informāciju par reģistrēto apsardzes komersantu.

Likumprojekts paredz, ka, reģistrējot apsardzes komersantu un iekšējās drošības dienestu Reģistrā, apsardzes komersantam vairs netiks izsniegta speciālā atļauja (licence) un attiecīgi iekšējās drošības dienestam - reģistrācijas apliecība. Tā vietā apsardzes komersants un iekšējās drošības dienests tiks reģistrēti Reģistrā, kas vienlaicīgi būs arī atļaujas izsniegšana apsardzes pakalpojumu sniegšanai.

Apsardzes komersanta un iekšējās drošības dienesta reģistrāciju un izslēgšanu no Reģistra veiks Valsts policija.

Tiks izstrādāti likumprojektam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kuri paredzēs reģistrā iekļaujamo ziņu saturu, ziņu reģistrēšanas, izmantošanas, glabāšanas, aprites un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve Reģistrā iekļautajām ziņām. Tāpat tiks noteikta kārtība, kādā apsardzes komersantu, iekšējās drošības dienestu un izglītības iestādi reģistrē Reģistrā, un apsardzes komersantu un iekšējās drošības dienestu izslēdz no Reģistra.

Plānotais Reģistra ieviešanas termiņš (detalizēta Reģistra programmatūras prasību definēšana, izstrāde, programmatūras testēšana, ieviešana ekspluatācijā) - 12 mēneši. Reģistrs pēc ieviešanas iekļausies Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas platformā un kļūs par tās sastāvdaļu.

Plānotie Reģistra lietotāji būs Valsts policija, apsardzes komersanti, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija, tiesa prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, valsts drošības iestādes, izglītības iestādes, kā arī ikviena persona, kura vēlas pārbaudīt, vai apsardzes komersants ir reģistrēts Reģistrā apsardzes pakalpojumu sniegšanai, pamata informācijai par komersantu un sniedzamo pakalpojumu klāstu.

Valsts nodevas apmērs par apsardzes komersanta un iekšējās drošības dienesta reģistrāciju Reģistrā tiek atstāts esošajā apmērā, kāds šobrīd ir noteikts Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr.757. Minētais nodrošinās vienādus apstākļus apsardzes komersantiem un iekšējās drošības dienestiem, kas pašlaik ir saņēmuši licences apsardzes pakalpojuma (pakalpojumu) sniegšanai un attiecīgi - reģistrācijas apliecības un arī tiem, kas tiks reģistrēti Reģistrā no jauna un kuri iepriekš nav saņēmuši licenci vai reģistrācijas apliecību.

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet uz apsardzes komersantiem, kuriem līdz likuma spēkā stāšanās brīdim ir spēkā esošs apsardzes pakalpojuma līgums, neattiecas likuma 10. panta piektās daļas ierobežojums attiecībā uz citu apsardzes komersantu (apakšuzņēmēju) piesaisti līdz 2022. gada 1. janvārim.