Vērtēs valsts kapitālsabiedrību došanos uz biržu

2018. gada 23. aprīlis plkst. 9:03
Sadaļa: Finanses
Dalies ar šo rakstu

Ekonomikas, Zemkopības, Satiksmes un Finanšu ministrijām būs jāizvērtē 20 uzņēmumu obligāciju emisiju un akciju kotēšanu biržā.

To paredz Pārresoru koordinācijas centra sagatavotais informatīvais ziņojums«Latvijas nacionālā kapitāla tirgus attīstība un tā loma Latvijas ekonomikas izaugsmē». Tā autori norāda, ka ziņojums ir paredzēts konceptuāla lēmuma pieņemšanai par procesa uzsākšanu privātā kapitāla piesaistei valsts kapitālsabiedrībās, izvērtējot ieguvumus no konkrētu kapitālsabiedrību akciju daļējas kotācijas vai atsevišķos gadījumos pat pilnīgas pārdošanas biržā, jauna attīstības kapitāla piesaistes un papildu finanšu resursu ieplūšanas uzņēmumā, izmantojot obligācijas un valstij saglabājot kontroli, bet vienlaikus dalot uzņēmējdarbības risku ar privāto sektoru.

Attīstītajās valstīs ekonomikas izaugsmes veicināšanai šāda prakse tiek plaši pielietota, tādējādi nodrošinot jauna attīstības kapitāla ieplūšanu valstij piederošajās un valsts izšķirošā ietekmē esošajās kapitālsabiedrībās, vienlaikus radot papildu stimulu un iekustinot privātā sektora uzņēmumus izmantot alternatīvas kapitāla piesaistes iespējas, samazinot savu atkarību no banku vai valsts budžeta finansējuma un veicinot inovatīvu produktu un pakalpojumu, kā arī darba vietu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu.

Visu rakstu Vērtēs valsts kapitālsabiedrību došanos uz biržu lasiet 23.aprīļa laikrakstā Dienas Bizness!

Dalies ar šo rakstu