Nekustamais īpašums

VZD: Valstī nav vērojama pandēmijas izraisīta darījumu cenu samazināšanās nekustamā īpašumu tirgū

LETA, 13.12.2021

Jaunākais izdevums

Valsts zemes dienests (VZD) secinājis, ka Covid-19 pandēmija nav atstājusi būtisku ietekmi uz nekustamā īpašumu darījumu skaitu un cenu, teikts Tieslietu ministrijas informatīvajā ziņojumā, kas iesniegts valdībā.

Ziņojumā teikts, ka 2021.gadā nekustamo īpašumu cenu izmaiņu tendence valstī turpina uzrādīt nelielu cenu pieaugumu, bet darījumu skaits valstī 2021.gada pirmajos astoņos mēnešos ir palielinājies salīdzinājumā ar 2019. un 2020.gada attiecīgajiem periodiem.

Tāpat VZD secinājis, ka darījumu skaits lielajās pilsētās samazinās, bet nedaudz pieaug ap tām. Savrupmāju segmentā pieaug darījumu skaits un cenas savrupmājām Rīgas plānošanas reģionā, kā arī teritorijās pie lielajām valsts nozīmes pilsētām. Rīgā sērijveida dzīvokļiem un dzīvokļiem jaunajos projektos ir tendence cenām pieaugt, pašlaik tās ir augstākas par 2019.gada pirmā pusgada līmeni.

Tāpat ziņojumā secināts, ka lauksaimniecības zemēm darījumu skaits un cenas stabilizējušās, tām vairs nav tik liela tendence pieaugt.

Savukārt komercobjektu un ražošanas segmentā valstī vērojams darījumu skaita pieaugums. Komerctelpām Rīgā un pārējās valsts nozīmes pilsētās darījumu cenas 2021.gada pirmajā pusē nav zemākas par 2019.gada pirmā pusgada cenu līmeni, ražošanas objektiem Latgales un Vidzemes reģionos cenas atgriezušās 2019.gada pirmā pusgada līmenī, bet Kurzemes reģionā vērojams neliels cenu pieaugums.

Kopējās darījumu skaita izmaiņas 2019.gadā (pa visu gadu - 53 870 darījumi) un 2020.gadā (pa visu gadu - 53 730 darījumi) ir vērtējamas kā nebūtiskas, secinājis VZD.

Tomēr 2020.gada griezumā iezīmējas lielākas darījumu skaita svārstības - īpaši no februāra līdz aprīļa vidum, kad nekustamā īpašuma tirgū bija vērojams straujš darījumu skaita kritums. VZD skaidro, ka to izraisīja vispārējā ekonomiskās aktivitātes samazināšanās valstī pandēmijas dēļ, apjukums iedzīvotājos, kas savukārt izpaudās nogaidošā pircēju un pārdevēju attieksmē. Tāpat izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ bija apgrūtināts īpašuma reģistrācijas process, ko izraisīja zemesgrāmatas darbības pārkārtošanās - klienti netika apkalpoti klātienē.

Pēc pirmā ārkārtējā stāvokļa beigām (2020.gada 9.jūnijs) nebija vērojams darījumu skaita samazinājumam proporcionāls pīķveida skaita pieaugums, tas drīzāk atgriezās iepriekšējo mēnešu līmenī. 2021.gada janvārī un februārī darījumu skaita straujo kritumu VZD saista ar zemesgrāmatā reģistrētu datu pievienošanas procesa gaitu tirgus datu bāzei, kas notiek ar zināmu laika nobīdi. 2021.gada martā darījumu skaits strauji pieauga, bet turpmākajos mēnešos novērots neliels darījuma skaita samazinājums. 2021.gada pirmajos astoņos mēnešos salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2019. un 2020.gadā, kopējais darījumu skaits ir pieaudzis par aptuveni 10%.

Teritoriāli izteiktākas darījumu skaita izmaiņu svārstības ir vērojamas valstspilsētās un blīvi apdzīvotajās teritorijās, savukārt nenozīmīgi pieaugumi ir teritorijās, kur parasti ir vērojams mazs darījumu apjoms. VZD pieļauj, ka šādas teritoriālās izmaiņas ir veicinājusi arī darba vides pārkārtošanās - attālinātā darba iespējas.

Ārvalstnieku aktivitātē 2020.gadā novērota darījumu skaita sarukuma tendence, ko, visticamāk, veicināja uz laiku ieviestie ceļošanas un valsts robežu šķērsošanas nosacījumi, kā arī nogaidošā pircēju attieksme, teikts ziņojumā. Kopumā ārvalstnieku veikto darījumu skaits 2020.gadā samazinājās par 18%, salīdzinot ar iepriekšējā gadu, bet 2021.gada pirmajos astoņos mēnešos ārvalstnieku veikto darījumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gada atbilstošo periodu, ir pieaudzis par 24% un tas ir ļoti tuvs 2019.gadā šajā periodā notikušo darījumu skaitam.

Nekustamo īpašumu cenu izmaiņu tendence valstī uzrāda nelielu cenu pieaugumu, secinājis VZD. Tā kā cenu indekss ir samērā svārstīgs lielums, ir redzamas sezonālas svārstības, kas ir dabiskas nekustamā īpašuma tirgum, taču kopumā cenu indeksam ir augoša tendence, uzsver VZD. Arī salīdzinot pret 2019.gada otro pusgadu ir vērojams neliels cenu pieaugums. Līdz ar to kopumā valstī šobrīd nav vērojama Covid-19 pandēmijas izraisīta darījumu cenu samazināšanās nekustamā īpašumu tirgū, secinājis VZD.

VZD ir izvērtējis Covid-19 pandēmijas izraisītās ekonomiskās krīzes ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu, balstoties uz nekustamā īpašuma pirkuma - pārdevuma darījumu datiem par laika periodu no 2019.gada 2.jūlija līdz 2021.gada 31.augustam.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ilgstoši Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija (LANĪDA) skandējusi trauksmes zvanus par izveidojušos situāciju Valsts zemes dienesta (VZD) kadastrālajā uzmērīšanā. Īsāk sakot – rindas!

Ja noteiktai sabiedrības paaudzei, ņemot vērā Latvijas vēstures lapaspuses, neparedzamas un nesaredzamas rindas joprojām ir norma, tad laikmetīgam komersantam, kura ikdienu diktē līgums, termiņš un katrs rindas metrs un diena atainojas negatīvā bilancē, rindu kārtība nešķiet nedz pieņemama, nedz attaisnojama.

Mūsdienu dinamiskajā laikmetā par daudz formālisma kadastrālajā uzmērīšanā. Situācija īpaši kritiska kļuva aizvadītajā gadā. Tā kā līdz 2022. gada 1. oktobrim bija jānodod ekspluatācijā ēkas vai arī jāpagarina būvatļaujas, kur būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra, atklājās, cik daudzi īpašnieki nav sakārtojuši savus īpašumus. Tāpat rindas pagarināja pandēmijas laika ierobežojumi un noteikto prasību ievērošanas dēļ objektu apsekošana bija iespējama ierobežotā apjomā. Viss iepriekš minētais negatīvi rezonēja uz būvniekiem un attīstītājiem. Ja jauno projektu attīstītājiem gadu jāgaida VZD rindā, lai ēku nodotu ekspluatācijā, tas kavē ne tikai kompāniju darbību, bet kopumā nav teicams signāls jaunu mājokļu un investīciju attīstībai.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Atsevišķiem lauksaimniecības zemju īpašumiem šogad var mainīties kadastrālā vērtība

LETA, 13.01.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neskatoties uz to, ka valdība līdz 2025.gadam lēma iesaldēt līdzšinējās kadastrālās vērtības, atsevišķiem lauksaimniecības zemju īpašumiem var būt izmaiņas vērtībā, no kuras aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, informēj Valsts zemes dienestā (VZD).

Šis pieaugums attiecas uz 7% no visām lauksaimniecības zemes vienībām, kurām jāpiemēro speciālā vērtība, un tas saistīts ar faktu, ka valdība 2016.gadā ieviesa speciālo kadastrālo vērtību sistēmu lauksaimniecības zemēm, kuru patība ir lielāka par trīs hektāriem. Speciālā vērtība tika noteikta līdz 2025.gadam, un tās pieaugums ik gadu nedrīkst pārsniegt 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības.

VZD vērš uzmanību, ka līdzšinējās Īpašumu kadastrālās vērtības var būt mainījušās gadījumos, ja 2021.gadā Kadastra informācijas sistēmā tika aktualizēti nekustamo īpašumu raksturojošie dati. Piemēram, ja zemei pašvaldība mainīja lietošanas mērķi, vai zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā tika precizēti apgrūtinājumi, vai pēc meža inventarizācijas tika noteikti citi meža zemes saimnieciskās darbības ierobežojumi. Savukārt, ēkām vērtība var būt mainījusies, piemēram, ja tām tika mainīts lietošanas veids - dzīvojamās telpas pārveidotas par biroja telpām vai otrādi, ja tika precizēts ēkas fiziskais nolietojums, ja tika mainīti ēkas apjoma rādītāji, kā rezultātā mainījās ēkas kopplatība.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā šodien daļēji attālinātā sēdē plkst.10 paredzēts uzklausīt Valsts zemes dienesta (VZD) ziņojumu par risinājuma soļiem būvju kadastrālās uzmērīšanas rindu samazināšanai un situācijas stabilizēšanai.

Uz sēdi aicināti Tieslietu ministrijas (TM), VZD, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Būvniecības valsts kontroles biroja, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Ādažu novada pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības, Rīgas domes un SIA "Nekustamā īpašuma pārvalde" pārstāvji.

Kā ziņots, TM kopā ar VZD sagatavojusi rīcības plānu būvju kadastrālās uzmērīšanas rindu mazināšanai, informēja TM. Tas darīts, reaģējot uz situāciju, kas izveidojusies 2022.gada otrajā pusgadā, kad dažādu faktoru ietekmē strauji pieauga pieprasījums pēc VZD būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma.

Rīcības plāns iesniegts arī Valsts pārvaldes komisijai, kura iepriekš pēc komisijas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas (ZZS) priekšlikuma vienojās aicināt VZD līdz 10.janvārim iesniegt risinājumus ēku nodošanas ekspluatācijā rindu mazināšanai.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

VZD reģistrēta pirmā daudzdzīvokļu māja piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai

Db.lv, 17.03.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts zemes dienests (VZD) 16. martā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēja pirmo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai.

VZD šī gada 13. februārī saņēma pirmo pašvaldības lēmumu par funkcionāli nepieciešamās zemes noteikšanu privatizētai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Cietokšņu ielā 15, Daugavpilī. Pamatojoties uz pašvaldības pieņemto lēmumu VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 15, Daugavpilī atsavināmo zemi, noteica atsavināšanas cenu un nosūtīja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes īpašniekiem paziņojumu par atsavināmo zemi un atsavināšanas cenu.

“Minētais fakts nozīmē, ka Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteiktais dalītā īpašuma izbeigšanas process pēc ilgiem gadiem ir iesācies un tālākās darbības dalītā īpašuma izbeigšanai būs atkarīgas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajām darbībām,” norāda VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Aptuveni trešdaļu Latvijas teritorijas klāj lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ). Vidēji hektārs aramzemes Latvijā šobrīd maksā 4600 EUR/ha, savukārt Igaunijā cena ir par 4% dārgāka.

Pēc pēdējiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2020. gadā reģistrēti 69 000 ekonomiski aktīvo lauku saimniecību, kas kopumā apsaimnieko nepilnus divus miljonus hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) - jeb ~ 31 % no visas Latvijas teritorijas. Laikā no 2001. līdz 2010. gadam lauku saimniecību skaits būtiski mainījās, samazinoties par teju 41% un par 8 % palielinoties apsaimniekotajām LIZ platībām. Savukārt pēdējo četru gadu laikā LIZ platība palielinājusies vien par 38 000 hektāru jeb 2 %, kopējam saimniecību skaitam samazinoties par 950 jeb 1,4 %.

Jaunākie “Lauku īpašumu tirgus indeksa” dati (aprīlis):

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ):

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vēsais pavasaris daļēji atdzesējis darījumu tempu ar meža īpašumiem - mēneša laikā trīs reizes pieaudzis vidējais laiks, kas paiet no sludinājuma publicēšanas brīža līdz pirmajam pircēja piedāvājumam īpašumam par tirgus cenu. Izmaiņas skaidrojamas ar makroekonomisko situāciju: kokmateriālu cenas slīd lejup, bet vienlaikus pieaug procentu likmes, secina nekustamo īpašumu kompānijas Latio eksperti.

Neskatoties uz šā brīža nosacīto pauzi, kopš 2019. gada darījumu skaits ar meža zemēm un to kopsummas pakāpeniski augušas, sasniedzot pēdējo 17 gadu laikā augstāko līmenī.

Analizējot darījumu dinamiku, šoreiz Lauku īpašumu tirgus indeksā Latio apskata zemes darījumu kopsummas dažādās grupās trīs periodu griezumā - t.s. “treknajos gados”, ekonomiskās krīzes laikā 2009. gadā un 2022. gadā.

Jaunākie “Lauku īpašumu tirgus indeksa”* dati (aprīlis):Lauksaimniecība izmantojamās zemes (LIZ):

  • 33% – vidējais 1 ha lauksaimniecības zemes pārdošanas cenas pieaugums attiecībā pret 2020. gadu (2023. gada martā – 43%; februārī – 43%, janvārī – 41%);
  • 165 EUR/ ha – adekvāta vidējā lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā Latvijā (2023. gada aprīlī -183 EUR/ ha; martā – 183 EUR/ ha; februārī – 183 EUR/ha; janvārī – 178 EUR/ha);
  • 330 EUR/ha – augstākā lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā Latvijā (2023. gada aprīlī - 330 EUR/ha; martā 330 EUR/ha; februārī – 330 EUR/ha; janvārī – 330 EUR/ha).

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

No 1.septembra būtiski pieaugs Valsts zemes dienesta (VZD) maksas pakalpojumu cenas, paredz grozījumi VZD maksas pakalpojumu cenrādī un samaksas kārtībā, kurus ceturtdien pieņēma valdība.

Tieslietu ministrijā uzsver, ka grozījumi nepieciešami, jo mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu, būtiski esot palielinājušās tiešās un netiešās izmaksas.

Cenas pieaugs, piemēram, būvju un telpu grupu kadastrālai uzmērīšanai, kadastra objektu datu reģistrācijai un kadastru datu aktualizācijai.

Savukārt maksa par kadastrālās uzmērīšanas un reģistrācijas pakalpojumiem būs mazāka nekā patlaban un grozījumos plānotā kopējā maksa par pakalpojumiem. Tādā gadījumā standarta dzīvoklim maksa par reģistrācijas pakalpojumu būs 106 eiro jeb par 45% lētāka nekā spēkā esošā kopējā maksa par visu pakalpojumu, privātmājai - 200 m2 apmērā, maksa par reģistrācijas pakalpojumu būs 106 eiro jeb par 74% lētāka nekā spēkā esošā kopējā maksa par visu pakalpojumu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Daiga Mieriņa (ZZS) nolēmusi rosināt atteikties no būvju tehniskās inventarizācijas lietām, kas, viņas ieskatā, esot nevajadzīgas paliekas no padomju laikiem.

Būvju tehniskās inventarizācijas lietas jeb būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas veic Valsts zemes dienests (VZD). Saeimas komisijas sēdē 17.janvārī VZD informēja, ka šobrīd rindā uz ēku un būvju kadastrālo uzmērīšanu ir 7062 pasūtījumi.

Mieriņa skaidroja, ka būtībā šo kadastrālo uzmērīšanu veic, lai iegūtos datus izmantotu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā. Taču šos pašus datus var iegūt arī citādi, piemēram, Būvniecības informācijas sistēmā, kurā tiek ievietoti projekti, kā arī reģistrētas to izmaiņas.

Būvju kadastrālo uzmērīšanu jāveic, ne tikai nododot ēku ekspluatācijā. Ja dzīvoklī tiek pārcelta siena, nepieciešama inventarizācijas lieta, ja gribi lielāku virtuvi - nepieciešama inventarizācijas lieta, uzbūvē garāžu - vajag inventarizācijas lietu, teica Mieriņa.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

2025.gadā var stāties spēkā straujš nekustamo īpašumu kadastra bāzes vērtību pieaugums, kas būtiski celtu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumus, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga", atzīmējot, ka maksājumu ierobežošanai valdībai līdz nākamā gada janvārim bija plānots izstrādāt likumprojektu, taču attiecīgas virzības pašlaik neesot.

Saeima šonedēļ pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā", kur galvenās izmaiņas paredz pielīdzināt īpašumu kadastra vērtības 80% no nekustamā īpašuma tirgus cenas. Deputāti priekšlikumus likumprojektam var iesniegt līdz oktobrim.

2025.gadā jāstājas spēkā jaunajām kadastra bāzes vērtībām. Ja izmaiņas stāsies spēkā pašlaik iezīmētajā formā, paredzams straujš NĪN maksājumu lēciens. Valdība nav izstrādājusi plānu, kā to līdzsvarot, un arī neizskatās, ka tas kādu nopietni uztrauktu, vērtē raidījums.

Pirmos grozījumus kadastra likumā Saeima apstiprināja jau 2021.gadā, kad tika noteikts, ka 2025.gada 1.janvārī stāsies spēkā jaunas bāzes vērtības, kuras kopš 2016.gada ir iesaldētas. Kadastra vērtība ir cieši saistīta ar nekustamā īpašuma nodokli. Tā ir nodokļa bāze, kurai piemēro koeficientu pēc īpašuma veida un lietojuma, tādējādi vērtību strauja pielīdzināšana tirgus cenām iezīmētu lielu NĪN maksājumu lēcienu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora amatu turpina pretendēt divas kandidātes, no kurām konkursa komisijai un finanšu ministram būtu jāizraugās viena, kuru virzīt Ministru kabinetā apstiprināšanai amatā.

Šīs kandidātes ir Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka un VID Nodokļu pārvaldes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Šmite-Roķe, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

VID ģenerāldirektora amata pretendentu vērtēšanas komisijas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis aģentūrai LETA atteicās sniegt komentārus, kamēr konkurss nav noslēdzies. Savukārt finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) uz aģentūras LETA jautājumiem ceturtdien neatbildēja.

Ar Narnicku aģentūrai LETA ceturtdien neizdevās sazināties, bet Šmite-Roķe aģentūrai LETA konkursa gaitu nekomentēja, vien norādīja, ka, tāpat kā visi, gaida finanšu ministra lēmumu par vienīgo kandidātu uz VID ģenerāldirektora amatu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Vai nekustamo īpašumu tirgus ir piebremzējies Liepājā?

Oskars Dombrovskis, AVER Kurzeme nekustamo īpašumu aģentūras vadītājs, 16.02.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Bieži dzirdamas runas par to, ka nekustamo īpašumu tirgus piedzīvo grūtus laikus un ka tas ir mazliet piebremzējies, bet kā ir patiesībā skaidro AVER Kurzeme nekustamo īpašumu aģentūras vadītājs Oskars Dombrovskis.

Apskatot datus no Kurzemes rajona tiesas, Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, reģistrētajiem nostiprinājuma lūgumiem, uz pirkuma līguma pamata, par pēdējiem 4 gadiem redzam, ka darījumu skaits būtiski nav mainījies, 2023. gadā, tas pat ir pieaudzis attiecība pret 2022. gadu. Tāpat arī apskatot nostiprināto hipotēkāro kredītu nodrošinājumu skaitu, varam secināt, ka 2023. gadā tas ir bijis vislielākais pēdējo 4 gadu laikā:

Bet kā ir tieši ar dzīvokļiem? Vai to pārdošanas apjoms arī nemainās?

Darījumu skaits būtiski nemainās - 2020. gadā notika 1003 darījumi, 2021. gadā 1031 darījumi, 2022. gadā 932 darījumi, 2023. gadā 960 darījumi.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Trīs mācības, lai nākamā gada 1.martā neatkārtotos valsts e-pakalpojumu krīzes situācija

Edžus Žeiris, “ZZ Dats” direktors, 01.03.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Sociālajos tīklos un arī medijos plašu rezonansi izsaukusi krīzes situācija ar valsts vienoto autorizācijas sistēmu, kas radusies, ļoti lielam cilvēku skaitam vienlaikus dodoties uz VID EDS, lai iesniegtu gadskārtējās nodokļu deklarācijas.

Ticu, ka atbildīgie dara visu iespējamo, lai kļūdas pēc iespējas ātrāk novērstu, tomēr kādas būtu trīs mācības, lai tamlīdzīgas lietas neatkārtotos nākotnē?

Svarīga ir vienotās pieteikšanās risinājuma arhitektūra, tas būtu jāveido tā, lai risinājums būtu vienots, horizontāli mērogojams nodalītās instancēs - tā, lai pārslodze VID EDS sistēmā, neatstātu sekas uz citiem valsts e-pakalpojumiem un ikdienišķā režīmā iedzīvotājiem būtu pieejami CSDD vai VZD pakalpojumi.

Tāpat svarīga ir risinājuma modernizācija. Lai gan tehnoloģijas attīstās un iedzīvotāju pieprasījums pēc e-pakalpojumiem katru gadu pieaug, Latvijas valsts ne vienmēr tiek līdzi ar IT infrastruktūras modernizāciju. IT projekti tiek izstiepti laikā un, kad tie nonāk pie iedzīvotājiem, ļoti bieži jau ir novecojuši. Mūsdienās mākoņpakalpojumi un horizontālā mērogošana ir daudz pieejamāka nekā vēl pirms dažiem gadiem. Pašlaik šis sistēma būtu tehnoloģiski jāatjauno, lai tiktu līdzi mūsdienu prasībām.

Komentāri

Pievienot komentāru